Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Братущак Сергій Петрович. Мутаційна мінливість озимої пшениці за умов хронічної дії радіонуклідних забруднень в зоні аварії Чорнобильської АЕС. : Дис... канд. наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Братущак С. П. Мутаційна мінливість озимої пшениці за умов хронічної дії радіонуклідних забруднень в зоні аварії Чорнобильської АЕС. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, 2009.

Дисертаційна робота присвячена вивченню віддалених генетичних наслідків аварії на ЧАЕС.

За даними радіохімічного аналізу виявлено, що вміст радіонуклідів у ґрунтах зони відчуження ЧАЕС за своєю сумарною питомою активністю перевищує природний рівень у 26,6 – 2782,1 рази. Пролонгований вплив радіонуклідних забруднень спричиняє виникнення хромосомних порушень, частота яких у 1,8 – 5,3 рази перевищує спонтанний рівень. За умов хронічного впливу радіоізотопів частота хромосомних аберацій коливається в межах 0,97 - 2,26 %, при спонтанному рівні 0,37 – 0,46 %.

Встановлено, що радіонуклідні забруднення за умов пролонгованого і хронічного впливу здатні індукувати широкий спектр хромосомних аберацій. Зафіксовано появу одиночних і парних фрагментів, хромосомних і хроматидних мостів, відстаючих хромосом, мікроядер.

Доведено, що радіоактивне опромінення зони відчуження Чорнобильської АЕС істотно впливає на спадкову мінливість живих організмів. Частота видимих мутацій у рослин озимої пшениці у 9,5 – 27,2 рази перевищує спонтанний рівень. Серед отриманих мутантів виділено ряд форм, які мають господарсько-цінні ознаки: ранньостиглість, короткостебловість.

1. Територія зони відчуження Чорнобильської АЕС, не дивлячись на тривалий поставарійний період залишається досить сильно забрудненою. Як показують результати радіохімічного аналізу, навіть через 20 років після аварії сумарна питома активність радіоізотопів у ґрунті перевищує природний рівень у 26,5 – 2782,1 рази. Значне хронічне опромінення викликає появу низки генетичних порушень, в тому числі на хромосомному рівні.

2. Радіонуклідні забруднення ґрунту за умов пролонгованого впливу на насіння озимої пшениці різних сортів індукують підвищений рівень хромосомних аберацій. Частота хромосомних порушень у сорту Альбатрос одеський перевищувала контрольний варіант у 1,8 – 4,3 рази, у сорту Донецька 48 – 1,9 – 5,3 рази.

3. Хронічне опромінення рослин за типом гамма поля в зоні відчуження ЧАЕС викликає появу хромосомних аберацій, частота яких у сорту Альбатрос одеський коливається в межах 0,97 – 2,18 %, а у сорту Донецька 48 знаходиться на рівні 1,22 – 2,26 %, тоді як спонтанний рівень хромосомних порушень відповідно не перевищує 0,37 і 0,46%.

4. Радіонуклідні забруднення за умов пролонгованого і хронічного впливу здатні індукувати широкий спектр хромосомних аберацій. Зафіксовано появу одиночних і парних фрагментів, хромосомних і хроматидних мостів, відстаючих хромосом, мікроядер. Серед виявлених типів аберацій переважали хромосомні і хроматидні мости та парні фрагменти.

5. Незважаючи на 20 річний період після аварії, зона відчуження ЧАЕС є мало придатною для вирощування рослин. Хронічний вплив підвищеного радіаційного фону спричиняє депресію процесів росту і розвитку рослин: зниження висоти рослин, продуктивної кущистості, зменшення кількості і маси зерна з колоса і рослини. Рівень радіаційної депресії залежить від потужності експозиційної дози радіації. Прояв наслідків іонізуючого опромінення в наступних поколіннях призводить до зниження урожайності та втрати сортової типовості рослин.

6. Виявлено високу генетичну активність радіоактивних забруднень в зоні відчуження ЧАЕС. Хронічна дія іонізуючої радіації викликає появу видимих мутацій з частотою, яка у сорту Альбатрос одеський перевищує спонтанний рівень у 9,5 – 27,2 рази. Частота видимих мутацій у опромінених рослин сорту Донецька 48 коливається в межах 5,35 – 5,61 %, при спонтанному рівні – 0,6 %.

7. Навіть через 20 років після аварії на ЧАЕС частота видимих мутацій у рослин озимої пшениці за умов хронічного радіаційного впливу значно перевищує спонтанний рівень мінливості. Крім того, не спостерігається тенденція до зниження рівня мутаційної мінливості: частота видимих мутацій рослин озимої пшениці через 7, 13, 20 років після аварії знаходиться практично на одному рівні.

8. Хронічне опромінення від радіонуклідних забруднень в зоні відчуження ЧАЕС істотно впливає на спадкову мінливість рослин озимої пшениці, про що свідчить широкий спектр видимих мутацій: зміни висоти рослин, форми і структури колосу, тривалості вегетаційного періоду. Серед отриманих мутантів виділено ряд форм, які мають господарсько-цінні ознаки: ранньостиглість, короткостебловість, що дозволяє ефективно використовувати їх в селекційній практиці для створення нових форм озимої пшениці.

9. Підвищений рівень мутаційної мінливості в зоні відчуження Чорнобильської АЕС свідчить про генетичну небезпеку для живих організмів хронічного впливу іонізуючого опромінення. Тому необхідно кардинально розширити рамки наукових досліджень, що ведуться навколо Чорнобиля. Вони мають стати комплексними, охопити не тільки фізико-технічні, але й медичні, біологічні, екологічні аспекти цього питання.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины