Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сова Андрій Олегович. Символіка українських молодіжних організацій "Сокіл", "Січ", "Пласт" та "Луг" у Галичині (кінець ХІХ століття - 1939 р.). : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сова А. О. Символіка українських молодіжних організацій “Сокіл”, “Січ”, “Пласт” та “Луг” у Галичині (кінець ХІХ століття – 1939 р.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню і комплексному аналізу змісту та особливостей символіки українських молодіжних товариств “Сокіл”, “Січ”, “Пласт” та “Луг” у Галичині (кінець ХІХ ст. – 1939 р.), яка базувалася на поєднанні таких основних складових: національні та державні символи; символи, пов’язані з періодами історії України – Київської Русі, Козацько-гетьманської доби, подіями сучасності. В процесі дослідження вдалося встановити прізвища осіб, які розробляли окремі символи. Висвітлюється вплив символіки на членів українських молодіжних товариств, представників політичних партій, громадськість; оцінюється ставлення владних структур до впровадження та застосування символіки українськими національними товариствами. Пропонуються періодизація розвитку символіки організацій і рекомендації щодо використання досвіду українських товариств “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, “Луг” у творенні символіки сучасних громадських організацій України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Сова А. Діяльність українських товариств “Сокіл” на Дрогобиччині / Андрій Сова // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2005. – Вип. ІХ. – С. 356–371.

  2. Сова А. Історія прапора товариства “Великий Луг” у Львові / Андрій Сова // Записки Наукового товариства імені Шевченка : Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2006. – Т. 252. – С. 145–154.

  3. Сова А. Прапорництво українського пожежно-спортивного товариства “Сокіл” у Галичині (1894–1939) / Андрій Сова // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 225–241.

  4. Сова А. Символіка українських товариств “Луг” у Галичині (1925–1939) / Андрій Сова // Вісник національного університету “Львівська Політехніка” : “Держава та армія”. – Львів, 2006. – № 572. – С. 36–40.

  5. Сова А. Українські товариства “Луг” на Дрогобиччині / Андрій Сова // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Вип. Х. – С. 436–447.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины