Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гуцол Олексій Вікторович. Фолклендські (Мальвінські) острови в зовнішній політиці Великої Британії, 1763-1843 рр. : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гуцол О.В. Фолклендські (Мальвінські) острови в зовнішній політиці Великої Британії, 1763–1843 рр. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 Всесвітня історія. Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. – Київ, 2009.

Дисертація є комплексним дослідженням політики Великої Британії щодо Фолклендських (Мальвінських) островів у вказаний період. На основі широкого кола джерел розглянуто внутрішні та зовнішні фактори, які впливали на політику Лондона щодо архіпелагу, та досліджено ідейно-політичне підґрунтя британської експансії в Південній Атлантиці.

У роботі проаналізована боротьба в правлячих колах Британії щодо «фолклендського питання» та висвітлена позиція різних політичних сил держави стосовно нього. З’ясовано, що «фолклендська» політика Уайтхоллу була продиктована здебільшого стратегічними мотивами та була підпорядкована одній меті – зберегти статус-кво в Південній Атлантиці.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Наукові статті

  1. Бур’ян М.С., Гуцол О.В. Фолклендські острови у зовнішній політиці Великобританії (40-і – 70-ті рр. XVIII ст.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К., 2006. – № 15. – С. 334-340.

  2. Гуцол А.В. Европейская колонизация Фолклендских островов в 1764 – 1774 гг.: истоки конфликта // Історичні записки СНУ імені В. Даля. – Луганськ, 2005. – № 7. – С. 231-237.

  3. Гуцол А.В. Мальвинские (Фолклендские) острова во внутренней и внешней политике провинции Буэнос – Айрес (Аргентины) в 1820-1833гг. // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – № 17 (112). – С. 51-56.

  4. Гуцол А.В. Фолклендское противостояние: предыстория конфликта // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005. – № 14 (94). – С. 35-45.

  5. Гуцол О.В. Американо-аргентинський конфлікт 1831 року навколо Фолклендських (Мальвінських) островів та позиція Великобританії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008. – № 15 (154). – С. 51-58.

  6. Гуцол О.В. Велика Британія і врегулювання «фолклендського конфлікту» у 1770-1771 рр. // Британская политика и мир: контуры исторического взаимодействия. Сб. статей. – Одеса, 2008. – С.33-37.

Матеріали конференцій

  1. Гуцол А.В. Позиция США в Фолклендском конфликте 1982 года // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми новітньої історії». 23 листопада 2006 року. – Луганськ, 2006. – С. 29-30.

  2. Гуцол А.В. Роль США в захвате Великобританией Фолклендских (Мальвинских) островов в 1833 году // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: Статті і матеріали. Випуск 2. – Луганськ, 2006. – С. 65-66.

  3. Гуцол А.В. Фолклендские острова в колониальной политике европейских государств (сер.ХVIII – XIX вв.) // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: Статті і матеріали. Випуск 1. – Луганськ, 2006. – С. 50-52.

  4. Гуцол О. В. Захоплення Фолклендського (Мальвінського) архіпелагу Великобританією у 1833 році та його входження до складу Британської імперії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки». 24-25 квітня 2008 року. У 2 ч. – Ч.1. – Луганськ, 2008. – С. 27-28.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины