Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Козар Микола Антонович. Каменесамоцвітна сировина в геологічних формаціях східної частини України : Дис... канд. наук: 04.00.11 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Козар М.А. Каменесамоцвітна сировина в геологічних формаціях східної частини України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України. Київ, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню каменесамоцвітної сировини у геологічних формаціях східної частини України. Представлено характеристику та визначено структурне і просторове положення кожного виду каменесамоцвітної сировини території досліджень. Встановлено закономірності розподілу й здійснено мінерагенічне районування каменесамоцвітної сировини на формаційній основі. Результати комплексного геолого-гемологічного вивчення каменесамоцвітної сировини уможливили визначення запасів та виявлення галузі використання у ювелірній і каменерізній промисловості кольорового каміння району, а також виділення об’єктів першої черги інвестування: джеспіліт, письмовий пегматит, епідозит, мармуризований вапняк. Кольоровим камінням другої черги інвестування є серпентиніт, петаліт, турмалін, содаліт, нефелінове кошаче око, скам’яніла деревина і кремінь.

Розроблено модель розвитку мінерально-сировинної бази каменесамоцвітної сировини, основними елементами якої є: методологія, прогресивні методи геологічного вивчення, видобуток, переробка і формування вітчизняного ринку каменесамоцвітної сировини. Впровадження запропонованих заходів буде сприяти раціональному використанню рудних і нерудних корисних копалин, розробці сучасної стратегії геологорозвідувальних і експлуатаційних робіт, що у результаті дозволить збільшити приріст запасів сировини.

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, у якій на якісно новому рівні досліджено кольорове каміння східної частини України.

Найбільш важливі наукові і практичні результати досліджень, висновки і рекомендації полягають у наступному.

1. На території східної частини України нараховується більш як 100 перспективних проявів і точок мінералізації по 30 видам мінералів і гірських порід, які мають декоративні властивості й можуть використовуватись як каменесамоцвітна сировина.

2. Уперше на території східної частини України визначені і вивчені сім геологічних формацій, з якими генетично і просторово пов’язана каменесамоцвітна сировина: гранітоїдна, ультраосновних порід, залізисто-кремениста, лужних порід, хемогенно-осадочних порід, вулканічних туфів і попелу, елювіально-делювіальних відкладів.

3. Встановлено сприятливі геологічні умови утворення формацій, які вміщують каменесамоцвітну сировину. З урахуванням геологічної будови і геодинамічних умов формування структурно-формаційних комплексів на території східної частини України здійснено мінерагенічне районування каменесамоцвітної сировини на формаційній основі.

4. На території району досліджень визначено види кольорового каміння першої черги інвестування – джеспіліт, письмовий пегматит, епідозит, мармуризований вапняк. Кольоровим камінням другої черги інвестування є серпентиніт, петаліт, турмалін, содаліт, нефелінове котяче око, скам’яніле дерево і кремінь.

5. Розроблено модель розвитку мінерально-сировинної бази каменесамоцвітної сировини, яка передбачає комплексний розвиток наступних напрямків: методологія, прогресивні технології геологічного вивчення; видобуток, переробка і формування вітчизняного ринку кольорового каміння. Впровадження концепції буде сприяти раціональному використанню неметалевих корисних копалин, розробці сучасної стратегії геологорозвідувальних і експлуатаційних робіт, що врешті дозволить збільшити приріст запасів сировини.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Самоцветы Украины: в 3 т. / [Баранов П.Н., Хоменко Ю.Т., Цюпко С.В., Мажаровский Г.И., Фощий Н.В., Козар Н.А., Антонио Ф.Г., Бартоломеу А. П., Куцевол М.Л., Ганоцкий В.И., Куцевол Л.И., Козловский Л.М., Косолапов А.Ф., Камков Р.Б., Никитенко И.С., Буряк И.Н., Шевченко С.В., Нестеровский В.А., Антонов Ю.И., Выпова Е.И., Буравлева Н.К., Бойко В.Н., Цоцко Л.И., Алмазов В.В., Горбач В.П., Лузанов П.М., Карманов В.Е., Нетеча М.В., Фощий Н.Н., Полищук А.С.] – Т.1: Самоцветы Среднего Побужья. Агаты Рафаловского месторождения. Декоративные тектониты Среднего Приднепровья и Приазовья. – К.: Ювелир-пресс, 2005. – 64 с.

2. Самоцветы Украины: в 3 т. / [Баранов П.Н., Ганоцкий В.И., Хоменко Ю.Т., Цюпко С.В., Мажаровский Г.И., Швыдько П.В., Шевченко С.В., Нетеча М.В., Фощий Н.В., Козар Н.А., Слипенький В.С., Козловский Л.М., Карманов В.Е., Камков Р.Б., Цоцко Л.И., Никитенко И.С., Липилин В.А., Жулид В.П., Горбунов М.Ю., Марчук Л.А., Ивкин В.М., Чупрый С.В., Алмазов В.В., Буравлева Н.К., Нестеровский В.А., Лузанов П.М., Выпова Е.И., Пойдем А.А., Колоколов Ю.В., Буряк И.Н., Хваля И.К., Кашия Д.О.] – Т. 2: Джеспилиты. – К.: Ювелир-пресс, 2006.– 100 с.

3. Самоцветы Украины: в 3 т. / [Баранов П.Н., Константинов А.В., Цюпко С.В., Константинов В.А, Шевченко С.В., Мажаровский Г.И., Карманов В.Е., Нестеровский В.А., Хоменко Ю.Т., Фощий Н.В., Козар Н.А., Цоцко Л.И., Фощий Н.Н., Камков Р.Б., Никитенко И.С., Нетеча М.В., Эммануэль М.Б., Буравлева Н.К., Алмазов В.В., Лузанов П.М., Выпова Е.И.] – Т. 3: Коллекционные камни Керченского полуострова. – К.: Ювелир-пресс, 2008. – 84 с.

4. Новый украинский ювелирный камень – нефелиновый кошачий глаз / Баранов П.Н., Козар Н. А., Стрекозов С.Н., Хоменко Ю.Т., Шевченко С.В., Нетеча М.В. // Науковий вісник НГА України. – 2001. – №4. – С. 53-54.

5. Козар М.А. Каменесамоцвітна сировина в геологічних формаціях східної частини України // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №3. – С. 41-43.

6. Гребенюк А.М., Козар М.А., Стрекозов С.М. Перспективи розвитку мінерально-сировинної бази польовошпатової сировини в Приазов’ї // Матеріали наукової конференції «Мінерально-сировинний комплекс України і АР Крим. Стан. Проблеми. Перспективи». – Сімферополь. – 2006. – С. 39-41.

7. Баранов П.М., Козар М.А. Каменесамоцвітна сировина в геологічних формаціях південно-східної частини України. // Матеріали ІV науково-виробничої наради геологів-зйомщиків України. – Кривий Ріг. – 2007. – С. 161-163.

8. Козар М.А., Кривдик С.Г., Дубина А.В., Стрекозов С.М. Геохімічні особливості нефелінових і лужних сієнітів Українського щита. // Матеріали міжнародної наради (країн СНД) «Лужний магматизм Землі і його рудоносність». – Київ. – 2007. – С. 118-119.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины