Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кондратюк Вячеслав Миколайович. Мікробіологічне обґрунтування деяких способів профілактики гнійно-запальних ускладнень, пов'язаних з використанням катетерів : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кондратюк В. М. Мікробіологічне обґрунтування деяких способів профілактики гнійно-запальних ускладнень, пов’язаних з використанням катетерів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнікова АМН України», Харків, 2009.

В дисертації досліджено ефективність використання декаметоксину для профілактики катетерасоційованих інфекцій, та розроблено спосіб надання катетерам протимікробних властивостей шляхом нанесення на їх поверхню адгезивного антисептичного покриття.

Встановлено перевагу протимікробної активності декаметоксину в порівнянні з хлоргексидином, мірамістином та доведена його взаємопотенціююча протимікробна дія в комбінації з гідроперитом. In vitro показана протимікробна активність катетерів вкритих гідрофобною адгезивною композицією на основі полівінілбутиралю в комбінації з декаметоксином і гідроперитом. In vivo доведено, що катетери захищені такою плівкою чинять пролонгований антимікробний вплив, запобігають розвитку запальних явищ бактеріального ґенезу.

Профілактична ефективність протимікробно захищених катетерів підтверджена клінічними спостереженнями 75 катетеризацій сечовидільних шляхів хворих.

У дисертаційній роботі науково обґрунтовано експериментальними дослідженнями і клінічними спостереженнями ефективність використання декаметоксину для протимікробного захисту полімерних виробів медичного призначення, що імплантуються в тканини та порожнини організму людини. У результаті вирішення поставленого у дисертаційному дослідженні завдання зроблено наступні висновки:

 1. В процесі тривалої (9 ± 0,7 доби) катетеризації центральні венозні катетери у 52 % випадків втрачають стерильність і у 29% випадків колонізуються клінічно значимими кількостями мікроорганізмів, що несуть потенційну загрозу виникнення катетерасоційованих ускладнень. У спектрі мікроорганізмів, які колонізують центральні венозні катетери переважають грамнегативні неферментуючі палички (32,8 %) і плазмонекоагулюючі стафілококи (55,1 %).

 2. Катетеризація сечовивідних шляхів протягом 5,1 ± 0,3 діб у 100% випадків веде до утворення мікробної біоплівки на поверхні катетера і супроводжується бактеріурією (більше 105 КУО/мл), що сприяє розвитку запальних процесів сечовивідної системи. У спектрі мікроорганізмів, які колонізують уретральні катетери, переважають плазмонекоагулюючі стафілококи (38,3 %), грамнегативні неферментуючі палички (24,2 %) і ентеробактерії (5 %), що характеризуються множинною антибіотикорезистентністю.

 3. З метою протимікробного захисту поверхні полімерних виробів медичного призначення, що імплантуються в тканини людини, слід використовувати гідрофобну адгезивну композицію на основі полімеру полівінілбутиралю (4 %) і спирту етилового, до складу якого входить комбінація антисептичних препаратів: декаметоксин (0,5 %) та гідроперит (3 %).

 4. Полімерна антисептична плівка розробленого складу на поверхні катетерів чинить пролонгований (до 15 діб перебування у тканинах) антимікробний вплив у відношенні всього спектру мікроорганізмів, здатних колонізувати катетери, створює належний антисептичний режим в катетерному каналі, запобігає розвитку запальних явищ бактеріального ґенезу.

 5. Катетеризація сечовивідної системи хворих катетерами з розробленим антимікробним покриттям поверхні дозволяє досягти у 6 разів меншої щільності колонізації поверхні катетера мікроорганізмами, зменшує частоту розвитку бактеріурії на 86,7 %, лейкоцитурії – на 32 %, усуває ризик розвитку катетерасоційованих уражень сечовидільної системи.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ковальчук В. П. Мікробна контамінація судинних катетерів / В. П. Ковальчук, В. М. Кондратюк, В. В. Ложкін // Сучасні аспекти військової медицини : зб. наук. праць Головного клінічного госпіталю МО України. – К. : МВЦ «Медінформ», 2006. – С. 406 - 410 (здобувачем особисто проведено пошук та аналіз літературних джерел по даній темі, клінічні спостереження та бактеріологічні дослідження).

 2. Кондратюк В. М. Антисептична обробка шкіри як чинник профілактики катетер-асоційованих інфекцій / В. М. Кондратюк, О. К. Толстанов // Biomedical and biosocial anthropology. – 2006. – № 6. – С. 67 – 71 (здобувачем особисто проведено пошук та аналіз літературних джерел по даній темі, бактеріологічні дослідження та підготовлено матеріал до друку).

 3. Кондратюк В. М. Вивчення можливих шляхів антимікробного захисту виробів медичного призначення / В. М. Кондратюк // Військова медицина України. - 2006. – Т. 6, № 4. – С. 83 - 85.

 4. Видова ідентифікація та визначення чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, що контамінують судинні катетери / В. П. Ковальчук, В. М. Кондратюк, Д. І. Павлова, С. В. Гадлевський, В. О. Вараниця, С. В. Біговщиць // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2007. – № 11 (2 / 1). – С. 499 - 502 (здобувачем особисто проведено пошук та аналіз літературних джерел по даній темі, бактеріологічні дослідження, експерименти та підготовлено матеріал до друку).

 5. Характеристика біологічних властивостей мікрофлори, виділеної з венозних та уретральних катетерів / А. Б. Жупанов, О. П. Сорочан, В. П. Ковальчук, В. М. Кондратюк, О. А. Моравська // Biomedical and biosocial anthropology. - 2008. - № 11. - С. 4 - 6 (здобувачем особисто проведено виділення та вивчення біологічних властивостей мікрофлори, підготовлено матеріал до друку).

 1. Чутливість мікрофлори, що колонізує венозні та уретральні катетери, до антибіотиків та антисептиків / В.М. Мороз, В. П. Ковальчук, В. М. Кондратюк, Т. І. Антонець // Biomedical and biosocial anthropology.- 2008.- № 11. - С. 1 - 4 (здобувачем особисто проведено пошук та аналіз літературних джерел по даній темі, бактеріологічні дослідження, експерименти та підготовлено матеріал до друку).

 2. Ковальчук В. П. Нові антисептичні засоби вітчизняного виробництва / В. П. Ковальчук, В. М. Кондратюк // Мистецтво лікування. – 2005. - № 10. – С. 82 - 83 (здобувачем особисто проведено експеримент).

 3. Пат. 31299 Україна, МПК (2006), А 61 К31 / 14. Засіб для надання поверхні виробів медичного призначення антимікробних властивостей / Ковальчук В. П., Грабік І. М., Кондратюк В. М., Палій В. Г., Палій Д. В. - № 200711538; заявл. 18.10.2007 ; опубл. 10.04.2008, Бюл. № 7. – 8 с (автором розроблено рецептуру засобу, досліджено протимікробну активність, написано матеріали заявки).

 4. Ковальчук В. П. Протимікробна захищеність виробів медичного призначення, як характеристика якості / В. П. Ковальчук, В. М. Кондратюк, І. М. Грабік // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України : мат. VI Нац. з’їзду фармацевтів України, 28 - 30 верес. 2005 р. : тези допов. - Х., 2005. – С. 227 - 229 (здобувачем особисто проведено експеримент та підготовлено матеріал до друку).

 5. Кондратюк В. М. Антимікробна ефективність полімерних виробів з антисептичним покриттям / В. М. Кондратюк, О. П. Ковальчук // ХIІ Універ. (ХХХХІІ вузівська) наук.-практ. конф. молодих вчених та фахівців, 18 трав. 2006 р. : тези доп.- Вінниця, 2006. – С. 19 (здобувачем особисто проведено експеримент та підготовлено матеріал до друку).

 6. Ковальчук В. П. Мікробна контамінація судинних та уретральних катетерів / В. П. Ковальчук, В. М. Кондратюк, І. М. Грабік // Наукова конф. молодих вчених Укр. військово-мед. академ., 27 - 28 травня 2005 р. : тези доп.- К., 2005. – С. 85 - 86 (здобувачем особисто проведено пошук та аналіз літературних джерел по даній темі, клінічні спостереження та бактеріологічні обстеження).

 7. Кондратюк В. М. Характеристика чутливості до протимікробних засобів мікрофлори, виділеної з катетерів, що спричинили катетер-асоційовану бактеріурію / В. М. Кондратюк, С. С. Ліваковський // ХIІІ Універ. (ХХХХІІІ вузівська) наук.-практ. конф. молодих вчених та фахівців, 24 трав. 2007 р. : тези доп. - Вінниця, 2007. – С. 31 (здобувачем особисто проведено виділення та вивчення біологічних властивостей мікрофлори, підготовлено матеріал до друку).

 8. Кондратюк В. М. Вивчення можливих шляхів антимікробного захисту виробів медичного призначення / В. М. Кондратюк, Л. М. Хлєбовська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : мат. І-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6 - 7 квіт. 2006 р. : тези доп. - Тернопіль, 2006. – С. 153 (здобувачем особисто проведено експеримент та підготовлено матеріал до друку).

 9. Кондратюк В. М. Дослідження ефективності протимікробного покриття для катетерів в експерименті на тваринах / В. М. Кондратюк // Новітні підходи до лікування в сучасній медицині : мат. V-ої міжнар. наук. - практ. конф. студентів та молодих вчених, 17 - 19 квіт. 2007 р. - Ужгород, 2007. – С. 75 (здобувачем особисто проведено експеримент та підготовлено матеріал до друку).

 10. Кондратюк В. М. Дослідження антимікробних властивостей катетерів, покритих плівкоутворюючим бактерицидним препаратом / В. М. Кондратюк, В. Г. Палій // ХIV Універ. (ХХХХІV вузівська) наук.-практ. конф. молодих вчених та фахівців, 14 трав. 2008 р. - Вінниця, 2008. – С. 58 - 59 (здобувачем особисто проведено експеримент, підготовлено матеріал до друку).

 11. Кондратюк В. М. Характеристика мікрофлори, що виділяється від хворих на гостре порушення мозкового кровообігу / В. М. Кондратюк, Ю. В. Подолян, О. П. Кондратюк // Молодь та медицина майбутнього : Мат. V-ої міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 2-3 квіт. 2008.- Вінниця, 2008. – С. 252 (здобувачем особисто проведено клінічні спостереження та бактеріологічні дослідження, підготовлено матеріал до друку).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины