Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Зарицький Олександр Миколайович. Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептичних препаратів четвертинного амонію в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань сечовивідних шляхів : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Зарицький О.М. Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептичних препаратів четвертинного амонію в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань сечовивідних шляхів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України». – Харків, 2009

У дисертації наведені дані мікробіологічного, фізико-хімічного, клінічного дослідження антисептичних препаратів четвертинного амонію (5 сполук), фторхінолонів (2 сполуки) та одного похідного хіноліну. В дослідах використано 136 музейних та виділених від хворих штамів мікроорганізмів.

Визначено чутливість клінічних штамів мікроорганізмів до антибіотиків, препаратів декаметоксину, фторхінолонів та препарату хіноліну. Вивчено вплив слабкокислого та слабколужного середовища, а також білкового навантаження на антимікробні властивості препаратів, що досліджувалися. Вивчено формування резистентних варіантів бактерій до декасану, палісану та левофлоксацину. Досліджено антимікробну активність антимікробної композиції палісан та проведено його масспектрометричне дослідження з метою визначення оптимального складу композиції та її стабільності в процесі зберігання. Проведено порівняння властивостей декаметоксинвмісних супозиторіїв десептол та фарматекс. Вивчено властивості антисептичної композиції трихосепт. Досліджено ефективність клінічного застосування антимікробних композицій на основі декаметоксину для лікування хворих з гнійно-запальними захворюваннями сечовивідних шляхів.

У дисертаційній роботі наведено теоретичні узагальнення і вирішення наукового завдання щодо дослідження антисептичних препаратів четвертинного амонію. Досліджено антимікробні властивості антибіотиків, антисептичних препаратів в різних лікарських формах та зміни їх властивостей під впливом різних умов поживного середовища, вивчено формування стійкості бактерій до антисептичних препаратів. Проведено масспектрометричне дослідження антисептиків декаметоксину та палісану. Вивчено та обґрунтовано місцеве застосування антисептичних препаратів у комплексному лікуванні хворих з гнійно-запальними захворюваннями сечовивідних шляхів.

1. Музейні і клінічні антибіотикорезистентні штами стафілококу є високочутливими до декаметоксину (0,12 - 3,9 мкг/мл), декасану (0,12 - 3,9 мкг/мл), десептолу (0,48 - 3,9 мкг/мл), палісану (0,12 - 0,97 мкг/мл), трихосепту (0,24 - 1,95 мкг/мл), ципрофлоксацину (0,24 - 3,9 мкг/мл), левофлоксацину (0,12 - 1,95 мкг/мл). Ентеробактерії виявились чутливими до ципрофлоксацину (0,48 - 7,8 мкг/мл), левофлоксацину (0,12 - 3,9 мкг/мл).

2. Дослідження чутливості клінічних штамів стафілокока до протимікробних препаратів показує високу чутливість цих бактерій до ломефлоксацину (96%), офлоксацину (95%), пефлоксацину (96%), ципрофлоксацину (95%), гентаміцину (90%), ріфампіцину (64%), цефтріаксону (62%), кліндаміцину (48%). Помірну чутливість госпітальні штами стафілокока зберігають до олеандоміцину (50%), цефаклору (30%), лінкоміцину (30%), кліндаміцину (27%), оксациліну (25%), цефалотину (23%), цефуроксиму (38%), цефтріаксону (20%), амікацину (18%).

3. Препарати декаметоксин, декасан, десептол, палісан, трихосепт проявляють бактерицидну активність по відношенню до антибіотикорезистентних штамів стафілокока (0,12 - 1,95 мкг/мл), яка добре зберігається в слабкокислому та слабколужному поживних середовищах, а також при збільшенні посівної дози цих бактерій. Мінімальну бактерицидну активність для клінічних антибіотикорезистентних штамів стафілокока проявляють препарат Х - 1 (7,8 - 31,2 мкг/мл), ципрофлоксацин (0,24 - 0,97 мкг/мл), левофлоксацин (0,12 - 1,95 мкг/мл).

4. Наявність 5%, 10% сироватки в поживному середовищі підвищує, в порівнянні з контролем (0,959 ± 0,455 мкг/мл), бактерицидну концентрацію у декаметоксину - у 4 рази (3,948 ± 1,758 мкг/мл); у декасану, при контролі 0,972 ± 0,459 мкг/мл, - у 4 рази (4,192 ± 1,845 мкг/мл); у десептолу, при контролі 0,799 ± 0,153 мкг/мл, - у 4 рази (3,218 ± 0,61 мкг/мл); у палісану, при контролі 0,519 ± 0,208 мкг/мл, - у 4 рази (2,046 ± 0,755 мкг/мл); у трихосепту, при контролі 1,019 ± 0,336 мкг/мл, - у 4 рази (3,998 ± 1,371 мкг/мл); у ципрофлоксацину, при контролі 0,447 ± 0,208 мкг/мл, - у 2 рази (0,872 ± 0,375 мкг/мл); у левофлоксацину, при контролі 0,448 ± 0,368 мкг/мл, МБцК несуттєво зростає (0,532 ± 0,331 мкг/мл).

5. Формування резистентності у госпітальних штамів стафілокока до декасану, палісану, левофлоксацину проходить повільно, не досягає високого рівня. Резистентні до антисептика ДС варіанти стафілококів зберігають вихідну чутливість до палісану, левофлоксацину. У антисептикорезистентних штамів стафілокока має місце уповільнення росту на поживних середовищах, зниження життєздатності бактерій, поліморфізм бактеріальних клітин.

6. Вітчизняний антисептичний лікарський препарат палісан має широкий спектр дії на бактерії (0,12 - 1,97 мкг/мл), гриби (0,12 - 1,95 мкг/мл). Палісан характеризується високою антимікробною активністю, пролонгованою протизапальною дією. Препарат є ефективним антисептичним засобом при застосуванні в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань сечовивідних шляхів.

Масспектрометричне дослідження палісану дозволяє визначити склад препарату, сумісність різних інгредієнтів та стабільність при тривалому зберіганні.

Практичні рекомендації

1. АНД. Decamethoxinum. Декаметоксин. Наказ МОЗ України від 09.10.2002 р. №367. Реєстраційне посвідчення №П.10.02/05401.

2. АНД. Decasanum. Декасан. Наказ МОЗ України від 27.12.2001 р. №523. Реєстраційне посвідчення №Р.12.01/04161.

Інструкції по медичному застосуванню вітчизняних лікарських антисептичних препаратів декаметоксину, декасану затверджені Фармакологічним комітетом МОЗ України. Антисептичні препарати декаметоксин, декасан рекомендовано до застосування при комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань різної локалізації.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ефективність лікування супозиторіями десептол гнійно-запальних захворювань / Н. П. Дзісь, В. Г. Палій, О. М. Зарицький, А. П. Превар // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2000. – Т. 4, № 2. - С. 288 - 289. (Здобувач дослідив протимікробну активність десептолу).

 2. Порівняльна антимікробна активність антисептика декаметоксину та похідних хінолінового ряду / В. Ф. Макац, В. Г. Палій, С. І. Дабіжа, О. М. Зарицький // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2002. – Т. 6, № 2. - С. 308 - 310. (Здобувач вивчив антимікробну активність декаметоксину та похідних хіноліну).

 3. Порівняльне дослідження протимікробних властивостей антисептиків / В. М. Мороз, Г. К. Палій, В. О. Соболєв, Н. М. Шевчук, О. М. Зарицький // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2002. – Т. 6, № 2. - С. 315 - 320. (Здобувач вивчив антимікробну активність декаметоксину, антифунгіну та декаміну).

 4. Порівняльна характеристика антисептичних препаратів для знезараження шкіри / В. Т. Остапенко, І. М. Грабік, М. Д. Желіба, О. М. Зарицький // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2002. - №2. - С. 326 - 329. (Здобувач вивчив знезаражуючу активність препаратів декаметоксину).

 5. Микробиологическая характеристаки антисептиков / Г. К. Палий, Гесми Шуаеб Бен Мохаммед Салах, А. А. Чеснокова, А. Н. Зарицкий // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2002. - № 2. - С. 332 -333. (Здобувач вивчив антимікробну активність декаметоксину).

 6. Intraoperative Loss of Blood during Transurethral Resection of BHP / A. M. Syomko, Yu. A. Kvasnevsky, B. Ya. Tsvigun, V. V. Dumenko, J. V. Zarytsky // Advances in Clinical and Experimental Medicine. - 2003. – Vol. 12, N 3. - Suppl. 2. - P. 123 - 124. (Здобувач приймав участь у лікуванні хворих та визначенні інтраопераційної крововтрати).

 1. Застосування антимікробних композицій на основі декаметоксину для лікування захворювань сечостатевої системи / В. Г. Палій, О. М. Зарицький, Б. Я. Цвігун, Ю. А. Кваснєвський, А. М. Сьомко // Biomedical and biosocial anthropology. - 2005. - №5. - С. 107 - 111. (Здобувач вивчив антимікробну активність декаметоксину, ефективність лікування хворих із застосуванням антимікробної композиції).

 2. Дзісь Н. П. Вивчення токсичної та алергізуючої дії супозиторіїв десептол та можливості їх застосування в гінекологічній практиці / Н. П. Дзісь, З. М. Прокопчук, О. М. Зарицький // Biomedical and biosocial anthropology. - 2006. - №6. - С. 168 - 172. (Здобувач вивчив токсичну та алергізуючу дію десептолу).

 3. Дія антибактеріальних засобів на патогенні механізми бактерій / В. М. Бойко, Ю. Л. Волянський, А. Ю. Волянський, О. М. Зарицький, Н. М. Шевчук // Biomedical and biosocial anthropology. - 2008. - №11. - С. 32 - 37. (Здобувач дослідив вплив антимікробних препаратів на адгезивну активність бактерій).

 4. Оцінка протимікробних властивостей антисептика декаметоксину і деяких хінолонів / В. М. Бойко, А. Ю. Волянський, А. В. Крижанівська, О. М. Зарицький, І. М. Коваленко, І. Ю. Кучма // Biomedical and biosocial anthropology. - 2008. - № 11. - С. 17 - 22. (Здобувач дослідив дію антимікробних препаратів на бактерії).

 5. Дослідження дезінфікуючих властивостей і перспективи застосування нового вітчизняного антисептичного засобу горостену / Г. К. Палій, В. П. Ковальчук, І. М. Грабік, М. І. Гуменюк, В. Г. Зайцева, В.Г. Палій, О. М. Зарицький // Biomedical and biosocial anthropology. - 2008. - № 11. -
  С. 90 - 93. (Здобувач дослідив знезаражуючу активність горостену).

 6. Пат. 20835 Україна, МПК А 61 К 9/08, А 61 К 31/205. Антисептична композиція «Трихосепт» / Палій Г. К., Когет Т. О., Ковальчук В. П., Зарицький О. М., Ковтун О. В., Палій В. Г.; заявник і патентовласник Г. К. Палій. - № 95104688 ; заявл. 25.10.95 ; опубл. 15.12.00, Бюл. № 7. – 3 с. (Здобувач приймав участь у дослідженні властивостей антисептичної композиції).

 7. Пат. 21025 Україна, МПК А 61 К 9/02, А 61 К 31/14. Антисептичні супозиторії “Десептол”, що мають протизаплідну дію // Палій Г. К., Когет Т. О., Ковальчук В. П., Палій В. Г., Зарицький О. М., Палій І. Г.; заявник і патентовласник Г. К. Палій. - № 95104688 ; заяв. 25.10.1995 ; опубл. 28.02.2000, Бюл. № 1. – 10 с. (Здобувач приймав участь у дослідженні властивостей антисептичної композиції).

 8. Зарицький О. М. Медико-технологічні аспекти створення лікарських засобів з антимікробними властивостями / О. М. Зарицький // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті : матеріали V національного з’їзду фармацевтів України. - Харків, 1999. - С. 161 - 162. (Здобувач визначив аспекти створення антимікробних лікарських засобів).

 9. Роль трансуретральної резекції в соціальній реабілітації хворих на рак передміхурової залози в стадії Т4NxMx / А. М. Сьомко, І. І. Войтенко, Ю. А. Квасневський, Б. Я. Цвігун, О. М. Зарицький, В. В. Думенко // У ХХI століття – з новітньою медициною : матеріали наукових праць Першого Українсько-Польського симпозіуму урологів. - Львів, 2000. - С. 29 - 30. (Здобувач приймав участь у лікуванні хворих).

 10. Трансуретральна резекція в поєднанні з трансуретральною вапоризацією в лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією простати / А. М. Сьомко, І. І. Войтенко, Ю. А. Квасневський, Б. Я. Цвігун, О. М. Зарицький, В. В. Думенко // У ХХI століття – з новітньою медициною : матеріали наукових праць Першого Українсько-Польського симпозіуму урологів. - Львів, 2000. - С. 75 - 76. (Здобувач приймав участь у лікуванні хворих).

 11. Профілактика ТУР-синдрому при ендоскопічних оперативних втручаннях. / А. М. Сьомко, І. І. Войтенко, Ю. А. Квасневський, Б. Я. Цвігун, О. М. Зарицький, В. В. Думенко // У ХХI століття – з новітньою медициною : матеріали наукових праць Першого Українсько-Польського симпозіуму урологів. - Львів, 2000. - С. 77 - 78. (Здобувач приймав участь у лікуванні хворих).

 12. Інтраопераційна зупинка кровотечі при простатектомії / А. М. Сьомко, Ю. А. Квасневський, Б. Я. Цвігун, О. М. Зарицький // У ХХI століття – з новітньою медициною : матеріали наукових праць Першого Українсько-Польського симпозіуму урологів. - Львів, 2000. - С. 87 - 88. (О Здобувач приймав участь у лікуванні хворих).

 13. Вибір методу анестезії при ТУР втручаннях / А. М. Сьомко, І. І. Войтенко, Ю. А. Квасневський, Б. Я. Цвігун, О. М. Зарицький, В. В. Думенко // У ХХI століття – з новітньою медициною : матеріали наукових праць Першого Українсько-Польського симпозіуму урологів. - Львів, 2000. - С. 267 - 269. (Здобувач приймав участь у лікуванні хворих).

 14. Досвід комплексного лікування захворювань сечостатевої системи із застосуванням сучасних фізіотерапевтичних процедур / А. М. Сьомко, І. І. Войтенко, Ю. А. Квасневський, Б. Я. Цвігун, О. М. Зарицький // У ХХI століття – з новітньою медициною : матеріали наукових праць Першого Українсько-Польського симпозіуму урологів. - Львів, 2000. - С. 269 - 271. (Здобувач проводив комплексне лікування хворих).

 15. Поєднання трансуретральної резекції і трансуретральної вапоризаціії в лікуванні новоутворень сечового міхура / А. М. Сьомко, І. І. Войтенко, Ю. А. Квасневський, Б. Я. Цвігун, О. М. Зарицький, В. В. Думенко // У ХХI століття – з новітньою медициною : матеріали наукових праць Першого Українсько-Польського симпозіуму урологів. - Львів, 2000. - С. 13 - 15. (Здобувач приймав участь у лікуванні хворих).

 16. Зарицький О. М. Дослідження ефективності антисептичних препаратів у хворих з патологією сечовидільної системи / О. М. Зарицький // Розвиток санітарної мікробіології в Україні : наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня народж. Г. П. Калини, 17 травня 2002р. : тези доп. - Чернівці, 2002. - С. 48 - 49. (Здобувач вивчив ефективність застосування антисептиків у хворих).

 17. Застосування антимікробних комбінацій на основі декаметоксину для лікування гострих епідідімітів / О. М. Зарицький, Б. Я. Цвігун, Ю. А. Квасневський, А. М. Сьомко // Українсько-польський симпозіум урологів, 4-6 травня 2007 р. : тези доп. - Львів, 2007. - С. 63 - 64. (Здобувач вивчив ефективність лікування хворих із застосуванням антимікробної композиції).

 18. Бактеріурія: диференційований підхід до її терапії / А. М. Сьомко, Н. А. Романова, Б. Я. Цвігун, О. М. Зарицький // Актуальні питання урології : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2008 р. – Чернівці, 2008. - С. 91 - 92. (Здобувач проаналізував клінічну симптоматику у хворих та виявлений склад мікрофлори).

 19. Кондратюк В. М. Уретральні катетери як резервуар збудників шпитальної інфекції / В. М. Кондратюк, О. М. Зарицький // Шпитальні інфекції: сучасний стан проблеми : матеріали науково-практичної конф., 11-12 грудня 2008 р. - Харків, 2008. - С. 54 - 56. (Здобувач вивчив контамінацію уретральних катетерів та виявлений склад мікрофлори).

 20. Палій В. Г. Мікробіологічна характеристика антисептиків хірургічного призначення / В. Г. Палій, О. М. Зарицький, М. Д. Желіба // Шпитальні інфекції: сучасний стан проблеми : матеріали науково-практичної конф., 11-12 грудня 2008 р. - Харків, 2008. - С. 79 - 80. (Здобувач визначив чутливість 20 штамів стафілокока до палісану, декасану).

 21. Прокопчук З. М. Застосування антисептичних супозиторіїв в лікуванні гнійно-запальних захворювань в умовах госпітальної клініки / З. М. Прокопчук, І. М. Коваленко, О. М. Зарицький // Шпитальні інфекції: сучасний стан проблеми : матеріали науково-практичної конф., 11-12 грудня 2008 р. - Харків, 2008. - С. 150 - 151. (Здобувач вивчив чутливість 15 штамів стафілококу до антибіотиків).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины