Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Малиновська Наталія Михайлівна. Життєвий шлях і науковий доробок А.П. Ковалівського (1895 – 1969 рр.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Малиновська Н.М. Життєвий шлях і науковий доробок А.П. Ковалівського (1895 – 1969 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01. – історія України. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2008.

Дисертація присвячена комплексному аналізу життя і творчості одного з відомих українських істориків та джерелознавців ХХ ст. А.П. Ковалівського, професора Харківського університету, заслуженного діяча науки України (1965 р.). Аналізується історіографія і джерельна база дослідження, реконструйовано деталі біографії, висвітлено процес становлення наукового світогляду вченого, коло його наукових і творчих інтересів, особливості дослідницької методології, показано внесок історика до вивчення історії духовної культури в Україні, зокрема дослідження таких її аспектів, як виробничі культи, етичне вчення Г.С. Сковороди і його еволюція, світогляд інтелігенції ХІХ – початку ХХ століття. Висвітлений сходознавчий доробок харківського вченого, зокрема його переклади арабських середньовічних джерел по історії Східної Європи – творів Ібн Фадлана та аль Масуді.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Малиновська Н.М. Основні напрямки наукової діяльності А.П.Ковалівського (1920-ті – на початку 1930-х рр.) // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наукових праць. Вип. 4. – Х.: ХДАК, 2001. – С.234 – 241.

  2. Малиновська Н.М. Наукова діяльність А.П. Ковалівського у 1925 – 1934 рр. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Історія України. № 556. Вип. 5. – Харків: Різо ХНУ, 2002. – С. 182 – 190.

  3. Малиновська Н.М. Наукова діяльність А.П. Ковалівського та проблеми історії духовної культури України // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наукових праць. Вип. 10. / Харк. держ. акад. культури; відп. ред Н.М. Кушнаренко. – Х.: ХДАК, 2002. – С.26 – 34.

  1. Малиновська Н.М. Наукова діяльність А.П. Ковалівського у 1948 – 1969 рр. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Історія України. – № 603. – Вип. 6. – Харків: Різо ХНУ, 2004. – С. 178 – 185.

  2. Малиновська Н.М. А.П. Ковалівський – основні віхи життя та творчості // Хазарский альманах / Редкол.: В.К. Михеєв (гл. ред.), А.И. Айбабин, В.С. Аксенов и др. – Т.4. – Киев; Харьков, 2005. – С. 5-13.

  3. Малиновська Н.М. А.П. Ковалівський як історик – викладач // Харківський історіографічний збірник. – Вип. 9.– 2008. – С. 184 – 190.

  4. Малиновская Н.М. Мифология и фольклор славян в исследованиях А.П. Ковалевского // Рубеж тысячелетий: славянский мир и судьбы России. Материалы V Международной научной конференции 20.04. 2000г. – Пермь, 2000. – С. 20-21.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины