Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дзагалов Анатолій Сосланбекович. Переселення українських козаків і селян на Терек (1832-1904 рр.). : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дзагалов А. С. Переселення українських козаків і селян на Терек (1832–1904 рр.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена спеціальному дослідженню процесу переселення в 1832 – 1904 рр. українських козаків, селян і відставних солдатів в один із регіонів Північного Кавказу – територію колишньої Терської області. На землях, які входили раніше до складу області, нині розташовані суб’єкти Російської Федерації: Північна Осетія-Аланія, Чеченська, Інгуська, Кабардино-Балкарська республіки. Крім того, до складу Терської області входили південні, густонаселені райони Ставропольського краю й північна частина Дагестану.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1832 р. по 1904 р. Саме протягом цього часу на Тереку вперше з'явилися військово-землеробські населені пункти – козацькі станиці, села та хутори, компактно заселені вихідцями з Полтавської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської та інших губерній Російської імперії. На підставі аналізу документів і матеріалів реконструюється процес переселення українців на Терек, що відбувався в контексті внутрішньої і зовнішньої політики Росії. На основі порівняльного аналізу відомостей північнокавказьких і українських архівосховищ, висвітлюється формування та переселення на Терек «малоросійських» козацьких полків у 1832 р. Крім того, у праці розглядається переселення державних селян і відставних солдатів із родинами.

Автор аналізує історичну, соціально-економічну, етнографічну та статистико-демографічну літературу про терське козацтво, складовою частиною якого були козаки, військові поселенці, відставні солдати і селяни-однодворці з губерній України, а також загальні й спеціальні роботи, присвячені переселенському руху українського народу. У науковий обіг вводиться значна кількість раніше невикористаних документів, що дозволяє висвітлити невідомі сторінки переселення та історію заснування і заселення українцями станиць, сіл і хуторів на Тереку, більшість з яких збереглися до наших днів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Дзагалов А. С. Украинские поселения в Центральном Предкавказье / А. С. Дзагалов // Український історичний збірник: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут історії України; гол. ред. Т. Чухліб. – К., 2005. – Вип. 8. – С. 183 – 201.

2. Дзагалов А. С. Обзор архивных и статистических источников по переселению украинцев в Терскую область (XIX – начало XX вв.) / А. С. Дзагалов // Проблеми історії України XIX – початку XX ст.: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут історії України; голова ред. кол. О. П. Реєнт. – К., 2005. – Вип. 10. – С. 245 – 264.

3. Дзагалов А. С. Формирование и переселение малороссийских казачьих полков на территорию Терской области. Сопоставление и сравнительный анализ архивных сведений / А. С. Дзагалов // Український історичний збірник: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут історії України; гол. ред. Т. Чухліб. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 88 – 107.

4. Дзагалов А. С. Історіографія проблеми переселення вихідців з українських губернії на територію Терської області 1832–1905 рр. / А. С. Дзагалов // Історико-географічні дослідження в Україні: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут історії України; відпов. ред. О. А. Удод. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 400 – 422.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины