Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тужанський Станіслав Євгенович. Cистеми лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів неоднорідних біотканин : Дис... канд. наук: 05.11.17 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тужанський С. Є. Системи лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів неоднорідних біотканин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця – 2009.

Дисертацію присвячено реалізації методів та розробці систем лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів, які дозволяють характеризувати патологічні зміни у неоднорідних біотканинах. В роботі удосконалено метод вимірювання поляризаційних параметрів біотканин, що їх відновлюють з головного мінору 33 експериментальної растрової матриці Мюллера об’єкта. Запропоновано метод поляризаційної візуалізації структурних неоднорідностей біотканин на основі кількісного аналізу двовимірних розподілів параметрів анізотропії та деполяризації, що їх отримують з елементів вказаного мінору. Оптимізовано схему лазерної відеополяриметричної системи у режимі вимірювання названого мінору, що дозволило на 19% підвищити точність визначення поляризаційних параметрів, а також скоротити на 78% час вимірювань у порівнянні з методом повної матриці Мюллера. Розроблено швидкодійну двохвилеву лазерну відеополяриметричну систему “око-процесорного” типу, яка дозволяє у режимі, наближеному до реального часу, здійснювати контроль координатних розподілів параметрів анізотропії та деполяризації.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Тужанський С. Є. Визначення параметрів анізотропії зразків біотканин на основі аналізу головного мінору 33 матриці Мюллера / С. Є. Тужанський, С. М. Савенков, О. С. Клімов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2008. — № 1(15). — С. 144—153.

 2. Тужанський С. Є. Лазерні поляриметричні методи контролю оптичних параметрів біотканин / С. Є. Тужанський // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2006. — № 2(12). — С. 201—213.

 3. Тужанський С. Є. Відеополяриметрична система око-процесорного типу для діагностування патологій біотканин / Г. Л. Лисенко, С. Є. Тужанський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 4. — С. 5—15.

 4. Тужанський С. Є. Оптимізація періоду контролю стану лазерних поляриметричних систем / С. Є. Тужанський // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2007. — № 2(9). — С. 161—166.

 5. Моделювання і розрахунок характеристик квантоворозмірних лазерів / В. П. Кожем’яко, Г. Л. Лисенко, С. Є. Тужанський [та ін.] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2004. — № 3(5). — С.125—130.

 6. Ефективність застосування лазерних технологій в медичній практиці / С. В. Павлов, Т. Т. Ошовська, С. Є. Тужанський [та ін.] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2001. — № 2. — С. 120—123.

 7. Математическое моделирование оптимальных параметров воздействия низкоэнергетического лазерного излучения и гемангиомы / С. Є. Тужанський, В. С. Коноплицкий, Е. А. Терентьев [та ін.] // Хірургія України. — 2002. — № 4. — С. 63—66.

 8. Тужанський С. Є. Лазерні методи дослідження оптичних властивостей біотканин / С. Н. Савенков, С. Є. Тужанський // Оптоелектронні інформаційні технології “Фотоніка-ОДС 2005”: ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., 27—28 квітня 2005 р.: тези допов. — Вінниця, 2005. — С. 155—156.

 9. Тужанський С. Є. Лазерна поляриметрія неоднорідних біотканин / С. Є. Тужанський // Применение лазеров в медицине и биологии: XXV междунар. научно-практ. конф., 24—28 мая 2006 р.: материалы. — Луцк, 2006. — С. 83—84.

 10. Tuzhanskyy S. Y. Influence of imperfections of polarization elements on measurement errors in three probing polarization method / S. N. Savenkov, Ye. A. Oberemok, S. Y. Tuzhanskyy [et. al.] // Saratov Fall Meeting 2005: Coherent Optics of Ordered and Random Media VI, ed. by Dmitriy A. Zymnyakov, Nikolai G. Khlebtsov, Proc. of SPIE. — 2006. — Vol. 6164. — P. 1—11.

 11. Тужанський С. Є. Візуалізація просторового розподілу анізотропних параметрів у діагностуванні патологій біотканин / С. Є. Тужанський // Застосування лазерів у медицині та біології: міжнар. наук.-практ. конф., 8—11 жовтня 2008 р.: тези допов. — Ялта, 2008. — С. 164—165.

 12. Тужанський С. Є. Математична модель процесу розповсюдження високоенергетичного лазерного випромінювання у біотканині / С. Є. Тужанський, Є. О. Терентьєв // Оптоелектронні інформаційні технології “Фотоніка ОДС – 2002”: ІІ міжнар. наук.-техн. конф., 23-25 квітня 2002 р.: тези допов. — Вінниця, 2002. — С. 60.

 13. Тужанський С. Є. Метод відеополяриметрії біотканин / С. Є. Тужанський // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка-ОДС 2008»: IV міжнар. наук.-техн. конф., 30 вересня—2 жовтня 2008 р.: тези допов. — Вінниця, 2008. — С. 67—68.

 14. Тужанський С. Є. Лазерные методы и технологии для применения в гинекологической практике / С. В. Павлов, Т. Т. Ошовская, С. Є. Тужанский // Применение лазеров в медицине и биологии: XXІІ междунар. научно-практ. конф., Ялта, 12-16 октября 2004 г.: тезисы докл. — Х. , 2004. — С. 51—52.

 15. Tuzhanskyy S. The threshould characteristics of IR-photodiodes, based on HgCdTe structures for vizualization medical images / G. Lysenko, S. Tuzhansky // Оптоелектронні інформаційні технології “Фотоніка-ОДС 2000” : міжнар. наук.-техн. конф., 2—5 жовтня 2000 р. : тези допов. — Вінниця, 2000. — C. 174.

 16. Пат. 22605 Україна, МПК G 01 G 4/00. Спосіб вимірювання параметрів поляризації неоднорідних анізотропних об’єктів / Савенков С. М., Оберемок Є. А., Тужанський С. Є., Клімов О. С. — № u 2006 12681; заявл. 01.12.2006; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.

 17. Пат. 22604 Україна, МПК G 01 G 4/00. Лазерний автоматичний поляриметр зображень / Савенков С. М., Оберемок Є. А., Тужанський С. Є., Клімов О. С. — № u 2006 12680; заявл. 01.12.2006; опубл. 25.04.2007, Бюл. №5.

 1. Пат. 84965 Україна, МПК7 Н 01 S 5/30. Спосіб стабілізації частоти випромінювання інжекційного лазера / Лисенко Г. Л., Тужанський С. Є.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. ун-т – № 20041210446; заявл. 20.12.2004; опубл. 15.08.2005, Бюл. № 8.

 2. Пат. 2605 Україна, МПК7 А 61 N 5/00. Спосіб лікування ран м’яких пологових шляхів у породіль / Яремчук Л. В., Тужанський С. Є., Мазорчук Б.Ф.; заявник та патентовласник Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова – № 2004010567; заявл. 26.01.2004; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6.

 3. Пат. 56790А Україна, МПК7 А 61 N 5/06. Спосіб адаптивного лазерного впливу на організм і лазерний скануючий пристрій для його здійснення / Тужанський С. Є., Сахно М. М., Довгань І. П., Півторак В. І., Півторак К. В.; заявник та патентовласник Вінницький держ. мед. ун-т. – № 200212097468; заявл. 16.09.2002; опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины