Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Загоруйко Віталій Володимирович. Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Загоруйко В.В Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Донецький національний університет, Донецьк, 2009.

У дисертації комплексно висвітлено етнокультурну складову радянсько-польських відносин від кінця польсько-радянської війни 1920 р. до початку Другої світової війни. На основі переосмислення надбань вітчизняної та зарубіжної історіографії, вивчення нових архівних матеріалів, опублікованих документів та періодичних видань в хронологічній послідовності простежується трансформація національних політик Радянського Союзу та Другої Речі Посполитої щодо польської та української національних меншин відповідно, а також роль етнокультурного чинника у процесі формування зовнішньополітичних орієнтирів цих двох держав.

Доведено, що етнокультурний фактор у стосунках Польської держави та радянської України відігравав не визначальну, а допоміжну роль для реалізації стратегії зовнішньої політики, часто слугуючи лише прикриттям дійсних зовнішньополітичних намірів. Віднайдені дисертантом раніше не опубліковані архівні матеріали свідчать про те, що культурний обмін між Польщею та Україною у 1920–30-х рр. мав на меті не стільки культурне взаємозбагачення, скільки пропаганду власної внутрішньодержавної ідеології та послаблення свого сусіда. Разом з тим варто відзначити певні здобутки внутрішньої етнополітики польського та радянського урядів по відношенню до, відповідно, українців та поляків: досягнення у створенні національного місцевого самоуправління, вирішення проблем національної освіти – той досвід, який варто залучати у ході реалізації внутрішньої політики сучасної української держави.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Загоруйко В.В. Етнокультурні аспекти радянсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921-1939 рр.): українсько-польська історіографія проблеми / Загоруйко В.В. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т.7(9). – С.546-551.

  2. Загоруйко В.В. Польська еміграція в радянській Україні: походження, етапи і соціально-політичний статус / Загоруйко В.В. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. – С. 162-172.

  3. Загоруйко В.В. Репресивна система СРСР та Другої Речі Посполитої: порівняльна характеристика на прикладі національної політики двох тоталітарних держав / Загоруйко В.В. // Історичні та політологічні дослідження: Зб. ст. / Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2002. – №1(9). – С.213-218.

  4. Загоруйко В.В. Репатріація польського населення з Донецької губернії на поч. 1920-років / Загоруйко В.В. // Східна Україна: актуальні проблеми історії та сучасного розвитку. Тези доповідей і повідомлень. I Регіональна науково-теоретична студентська конференція. – Донецьк, 1999. – С.49-51.

  5. Загоруйко В.В. Решение польского вопроса в Украине в 20-х гг. XX века / Загоруйко В.В. // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография, культура: Сборник статей под ред. Г.П.Ерхова. – Донецк, 2000. – С.96-106.

  6. Загоруйко В.В. Соціально-політичний портрет репресованих поляків Донецької області у 30-роках XX ст. / Загоруйко В.В. // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография, культура: Сборник статей под ред. Г.П.Ерхова. – Донецк, 2000. – С.109-111.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины