Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Томін Євген Фролович. Ефективність використання свиней великої білої породи за різних методів розведення : Дис... канд. наук: 06.02.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Томін Є.Ф. Ефективність використання свиней великої білої породи за різних методів розведення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2009.

У дисертації викладено експериментальний матеріал з вивчення відтворних якостей свиноматок великої білої породи та забійних якостей молодняку свиней за різних методів розведення. Встановлено ефективні варіанти схрещування і породно-лінійної гібридизації великої білої породи та миргородської, полтавської м’ясної і червоно-поясної спеціалізованої лінії м’ясних свиней.

Наведено результати оцінювання чистопородного, помісного та гібридного молодняку за ростом, відгодівельними та м’ясо-сальними якостями, а також інтер’єрними показниками крові.

Рекомендовано для збільшення виробництва свинини в господарствах лісостепової зони України застосовувати міжпородне схрещування та породно-лінійну гібридизацію, де за материнську форму доцільно використовувати велику білу породу, за батьківську – полтавську м’ясну та червоно-поясну спеціалізовану лінію м’ясних свиней.

 1. Застосування міжпородного схрещування та породно-лінійної гібридизації свиноматок великої білої породи з кнурами полтавської м’ясної породи та червоно-поясної спеціалізованої лінії м’ясних свиней є ефективним прийомом підвищення продуктивності молодняку свиней.

 2. Схрещування та породно-лінійна гібридизація великої білої породи з полтавською м’ясною і червоно-поясної спеціалізованою лінією м’ясних свиней підвищують великоплідність свиноматок на 7,47 і 9,34 %, живу масу одного поросяти при відлученні – на 2,62 і 6,15 %, масу гнізда при відлученні – на 3,41 і 6,27 % та покращують збереженість поголів’я на 4,40 і 5,10 %.

 3. Схрещування та породно-лінійна гібридизація свиноматок великої білої породи з кнурами полтавської м’ясної та червоно-поясної спеціалізованої лінії м’ясних свиней покращує м’ясні форми приплоду, збільшує довжину і розвиток задньої третини (напівобхват ширина заду) тулуба, та підвищує індекси розтягненості та м’ясності.

 4. Поросята, одержані від поєднання свиноматок великої білої породи і кнурів полтавської м’ясної і червоно-поясної м’ясної лінії, витрачають більше часу на рух і споживання корму (молока), мають вищу стресостійкість порівняно з чистопородними аналогами.

 5. Стресостійкі підсвинки різних генотипів, порівняно з стресочутливими аналогами досягають живої маси 100 кг на 6–9 днів раніше, мають на 5,84–10,26 % вищі середньодобові прирости живої маси та на 11,53–24,28 % менші витрати корму на 1 кг приросту живої маси.

 6. Тварини поєднань ВБПМ та ВБЧПСЛ порівняно з чистопородними досягають живої маси 100 кг на 9–16 днів раніше, мають середньодобові прирости маси тіла на 4,10–8,38 % більші, а витрати кормів на 1 кг приросту живої маси на 5,57–8,69 % нижчі.

 7. Схрещування свиноматок великої білої породи з кнурами полтавської м’ясної та породно-лінійна гібридизація з червоно-поясною м’ясною лінією сприяють одержанню молодняку, який переважає ровесників великої білої породи за забійним виходом відповідно на 4,3 і 5,5 %, довжиною туші – на 1,7 і 2,9 см, площею “м’язового вічка” – на 2,9 і 4,7 см2, масою задньої третини півтуші – на 1,75 і 2,11 кг, виходом м’яса – на 3,70 і 7,40 % і має меншу товщину шпику на 7,52 і 9,06 %.

 8. Після відгодівлі у м’ясі молодняку, одержаного від свиноматок великої білої породи і кнурів полтавської м’ясної породи та червоно-поясної спеціалізованої лінії м’ясних свиней, підвищується вмісту жиру в шпику на 0,34 і 0,41 %, зменшується вміст води на 0,30 і 0,41 %, зростає температура плавлення на 0,62 і 0,90 С, йодне число жиру – на 3,70 і 5,60 г йоду та коефіцієнт рефракції – відповідно на 0,00028–0,00031.

 9. Помісний молодняк (ВБПМ) та породно-лінійні гібриди (ВБЧПСЛ) порівняно з чистопородними тваринами великої білої породи характеризуються вищим рівнем обмінних процесів в організмі і мають в крові більший вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, загального білка, альбумінів, - та -глобулінів, вищу активністю АЛТ і АСТ.

 10. Застосування міжпородного схрещування (ВБПМ) та породно-лінійної гібридизації (ВБЧПСЛ) порівняно з чистопородним розведенням (ВБВБ) підвищує рентабельність та знижує собівартість 1 ц приросту живої маси під час відгодівлі свиней відповідно на 5,20 та 14,4%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Томін Є.Ф. Особливості росту та розвитку поросят різних генотипів у підсисний період / Є.Ф. Томін // Аграрна наука і освіта. – 2007. – Т. 8. – № 3–4. – С. 82–88.

 2. Томін Є.Ф. Відгодівельні якості свиней великої білої породи за різних методів розведення / Є.Ф. Томін // Вісн. аграрної науки. – 2007. – № 10. – С. 80–82.

 3. Томін Є.Ф. Відтворні якості свиноматок великої білої породи за різних методів розведення / Є.Ф. Томін // Електронний журнал Наукові доповіді НАУ. – 2007. – №2(7). http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2007-2/07tyfmoc.pdf

 1. Томін Є.Ф. Вікова динаміка росту та розвитку молодняку свиней різних генотипів на відгодівлі / Є.Ф. Томін // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 11. – С.82–85.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины