Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Замуруйцев Олексій Вікторович. Німецькі колонії Півдня України в другій половини ХІХ - на початку ХХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Замуруйцев О.В. Німецькі колонії Півдня України в другій половини ХІХ – на початку ХХ ст. – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009.

Дисертація є комплексним дослідженням соціально-економічного і духовного розвитку німецьких колоній на Півдні України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. На основі опрацьованої літератури, опублікованих і неопублікованих джерел розглянуто особливості внутрішнього життя німецького етносу. Досліджено передумови німецької земельної експансії та особливості розвитку німецького землеволодіння у пореформений період, вивчено стан і виявлено основні напрями розвитку колоністського сільського господарства і промисловості, а також схарактеризовано окремі аспекти духовного життя німецькомовного населення цього регіону.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Виникнення німецьких колоній на півдні України (друга пол. XVIII- XIX ст.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 117-122.

2. Німецьке землеволодіння Таврійської губернії в сер. XIX – на поч. ХХ ст. // Південна Україна XVIII-XIX ст. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 6. – С. 223-228.

3. Поширення німецького землеволодіння на території Катеринославської губернії в сер. XIX – на поч. ХХ ст. // Культура народов Причерноморья. – Симферополь. – 2004. – №. 50. – С. 71-74.

4. Розвиток видавницької діяльності у німецькомовного населення Таврійської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Схід. – Донецьк, 2006, – № 6(78). – С. 78-81.

5. Релігійне життя німецькомовного населення Таврійської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Схід – Донецьк, 2007. – № 7 (79). – С. 54-58.

6. Розвиток промислового виробництва у німецькомовних поселеннях Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. // Культура народов Причорноморья. – Симферополь, 2008. – № 145. – С.67-69.

7. Поширення німецького землеволодіння на Півдні України в сер. XIX – на поч. ХХ ст. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Історична наука: проблеми розвитку». – Луганськ, 2002. – С.89-92.

8. Передумови та загальні риси внутрішньої німецької колонізації Півдня України в друг. пол. XIX – на поч. ХХ ст. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Німці Приазов’я та Причорномор’я: історія та сучасність». – Донецьк, 2003. – С.16-23.

9. Система початкової освіти в колоніях молочанських менонітів // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Молочанські меноніти – 2004». – Запоріжжя, 2004. – С.36-42.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины