Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Салтан Олександр Миколайович. Американо-радянське ракетно-ядерне протистояння в 1945–1962 рр. : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Салтан О. М. Американо-радянське ракетно-ядерне протистояння в 1945–1962 рр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2008.

У дисертації на основі аналізу та систематизації широкого кола джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу, досліджується динаміка американо-радянського ракетно-ядерного протистояння в 1945–1962 рр.

В роботі аналізуються основні тенденції та особливості впливу ядерної зброї на глобальну політику наддержав в умовах воєнно-політичної конфронтації між США та СРСР.

Вивчаються основні напрямки, форми і методи управління та фінансування ракетно-ядерної галузі Радянського Союзу, показана роль державних органів влади та наукових працівників в процесі створення тріади стратегічних ядерних сил.

Розкрито механізм реформування радянських збройних сил, на тлі забезпечення армії новітньою ракетно-ядерною зброєю, а також негативні наслідки таких кроків кремлівського керівництва.

Простежено процес прийняття рішення щодо розміщення радянських балістичних ракет на Кубі, а також врегулювання Карибської кризи, яка стала апогеєм «холодної війни».

У роботі доведено, що тактика «балансування на межі війни», застосування «ядерного шантажу», в рамках методики ракетно-ядерної дипломатії, вочевидь, призводить до «ядерного глухого кута», котрий є єдино можливою альтернативою відкритого широкомасштабного конфлікту з використанням ядерної зброї.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Салтан О.М. Проблема походження «холодної війни» в американській історіографії / Салтан О. М. // Збірник наукових праць. Серія «Історія і географія» / Харк. держ. пед. ун-т. ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2003. – Вип. 13. – С. 87-94.

   Салтан О.М. Глобальне лідерство США в сучасному світі / Салтан О.М. // Збірник наукових праць. Серія «Історія і географія» / Харк. нац. пед. ун-т. ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2004. – Вип. 16. – С. 21-27.

   Салтан О.М. Зовнішньополітичні пріоритети Радянського Союзу в роки «хрущовської відлиги» / Салтан О.М. // Збірник наукових праць. Серія «Історія і географія» / Харк. нац. пед. ун-т. ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2005. – Вип. 18. – С. 61-64.

   Салтан О.М. Вплив концепції «ідеологічного ворога» на формування радянської зовнішньополітичної доктрини / Салтан О. М. // Збірник наукових праць. Серія «Історія і географія» / Харк. нац. пед. ун-т. ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2005. – Вип. 19-20. – С. 21-25.

   Салтан О.М. Ядерно-космічна дипломатія Радянського Союзу в період «холодної війни», 1953–1964 рр. / Салтан О.М. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – Харків. : НМЦ «СД», 2006. – Вип. 8. – С. 104-114.

    1. Салтан О.М. Хрущовська воєнна реформа 1959–1961 рр. та її наслідки / Салтан О.М. // Збірник наукових праць. Серія «Історія і географія» / Харк. нац. пед. ун-т. ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2007. – Вип. 27. – С. 108-112.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины