Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Жицька Людмила Миколаївна . Історія Росії у науковій та педагогічній творчості В. Іконникова. : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Жицька Л. М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості В. Іконникова. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню педагогічної та наукової творчості професора Університету Св. Володимира В. Іконникова з історії Росії. На основі аналізу наукових праць та широкого кола джерел проаналізовано праці, курси лекцій, програми вченого, присвячені історії Російської держави з давніх часів до ХVIII століття. Особливу увагу приділено неопублікованим працям історика про Петра І, Катерину ІІ, життєписам громадських і державних діячів ХVI – XVIII століть. Окреслено викладання курсів з історії Росії вченим у Харкові, Одесі та Києві. Здійснено джерельний аналіз курсів та програм історика. В дисертації доведено, що активна діяльність В. Іконникова у науковій та викладацькій галузі увінчалась накопиченням обширних студій з історії Росії, яку він писав здебільшого засобом персоніфікації. У комплексі всі праці вченого складають повну історії Росії з давніх часів до XVIII століття і вирізняються багатим бібліографічним матеріалом.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины