Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Іванюк Ігор Вікторович. Біолого-екологічні особливості створення ландшафтних культур в лісопаркових господарствах зеленої зони м. Києва : Дис... канд. наук: 06.03.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Іванюк І.В. Біолого-екологічні особливості створення ландшафтних культур в лісопаркових господарствах зеленої зони м. Києва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України. – м. Київ, 2009.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню особливостей створення ландшафтних культур у зеленій зоні м. Києва з обґрунтуванням рекомендацій виробництву щодо їх створення.

Основна мета досліджень зумовлена потребою в удосконаленні наукових підходів до створення стійких проти рекреаційних навантажень деревостанів, а серед основних завдань передбачалось дослідження закономірностей розвитку кореневих систем деревних рослин, зростаючих на ущільнених ґрунтах, а також особливостей водного режиму листя деревних рослин, розміщених під пологом насаджень та на відкритих ділянках.

У роботі розглянуто особливості створення та вирощування ландшафтних культур у суборевих та судібровних умовах. Досліджено фізичні властивості ґрунтів у суборевих умовах до 50-сантиметрової, у судібровах – до 80-сантиметрової глибини. Наведено особливості поширення кореневих систем у ландшафтних культурах. Вивчено водний режим листя в культурах, створених під пологом та на відкритих ділянках лісу. Досліджено закономірності нагромадження сухої речовини в листі. Запропоновано заходи з підвищення рекреаційної ємності й стійкості проти антропогенних навантажень та естетичної привабливості лісопаркових масивів зеленої зони м. Києва. Уточнено біологічні властивості й асортимент деревних рослин, придатних для культивування в ландшафтних культурах суборів і судібров. Поглиблено відомості про поширення кореневих систем деревних рослин за умов рекреаційного навантаження на зональні ґрунти, а також технологічні особливості створення ландшафтних лісових культур і доглядів за ними. Проаналізовано економічний ефект від використання лісопаркових земель під створення та використання ландшафтних культур порівняно з лісовими культурами.

За дослідженням особливостей культивування ландшафтних культур обґрунтовано такі висновки:

 1. Зелена зона м. Києва знаходиться на межі Полісся і Лісостепу України та охоплює все розмаїття лісорослинних умов від борів до дібров. Найбільш поширеними умовами місцезростання є свіжі субори (В2) та судіброви (С2), а також вологі судіброви (С3). Саме в них і створено основну частку ландшафтних культур.

 2. Лісопаркові масиви зеленої зони м. Києва за естетичними властивостями і рекреаційною ємністю малопридатні для рекреаційного використання, що зумовлює потребу впровадження комплексу заходів зі створення ландшафтних культур.

 3. До ландшафтних біогруп лісопаркової зони м. Києва вводяться дуб червоний, береза повисла, клени гостролистий, сріблястий і татарський, липа дрібнолиста, модрина та ялина європейські, оскільки саме ці види деревних рослин вирізняються високою декоративністю й стійкістю проти чинників рекреаційного навантаження.

 4. У ландшафтних культурах, які зростають за умов антропогенного навантаження, щільність верхнього 5-сантиметрового шару ґрунтів становить: у суборевих екотипах на дерново-підзолистих свіжих супіщаних ґрунтах – 11–15 кг(см2)-1; у судібровних екотипах на сірих лісових глеювато-супіщаних ґрунтах – 23–34 кг(см2)-1. Корененаселеність ґрунтів за таких умов місцезростання має пряму залежність з їхньою щільністю. На ущільнених ґрунтах основна маса коріння деревних рослин знаходиться у менш родючому 20–30-сантиметровому прошарку.

 5. У деревних рослин, які зростають у ландшафтних лісових культурах, інтенсивність транспірації води листям під пологом на 40–88% менша, ніж на відкритих просторах. Показники дефіциту та відносного вмісту вологи в листі прямо пропорційні інтенсивності транспірації. Нагромадження сухої речовини у листі деревних рослин, зростаючих у суборах, становить 65–497, а у судібровах – 269–694 г(м2)-1. Для лісових культурфітоценозів, зростаючих під пологом лісостанів, характерна менша сума площ поперечних перерізів стовбурів, ніж у насадженнях відкритих просторів, що зумовлює й менше нагромадження запасу біомаси в таких насадженнях.

 6. У лісопарковій зоні м. Києва можливе створення ландшафтних культур: 1–3-річними саджанцями, висадженими за типовими зональними схемами; 2–5-річними саджанцями, із сформованими штамбом та кроною; садінням великомірних саджанців на галявинах, прогалинах, уздовж прогулянкових маршрутів та берегів водойм, із формуванням груп пейзажного типу.

 7. Створення ландшафтних культур більш трудомістке та затратне, ніж лісових культур, а основний економічний ефект проявляється у рекреаційній, екологічній та санітарно-гігієнічних сферах. Середньорічний економічний ефект від використання ландшафтних культур у соціальній сфері може у 136 разів перевищувати ефективність соснових культур експлуатаційного призначення. Економічний ефект від 1 га ландшафтних культур, які виконують рекреаційні, санітарно-гігієнічні та інші захисні функції, з урахуванням соціальної вартості лісів може сягати 26 тис. грн, що свідчить про доцільність їх створення у зеленій зоні м. Києва.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Іванюк І. В. Особливості формування ландшафтних культур в зеленій зоні м. Києва / І. В. Іванюк // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2005. – Вип. 86. – С. 244–250.

 1. Іванюк І. В. Інтенсивність транспірації листя в ландшафтних лісових культурах зеленої зони м. Києва [Електронний ресурс] / І. В. Іванюк // Наукові доповіді НАУ. – 2006. – Вип. 2(3). – Режим доступу до журн. : http://nd.nauu.kiev.ua/2006-2/06iivzok.html.

 2. Іванюк І. В. Ландшафтні культури в зелених зонах великих міст / І. В. Іванюк // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – Вип. 96. – С. 276–279.

 3. Іванюк І. В. Особливості формування кореневих систем у деревних рослин ландшафтних лісових культур зеленої зони Києва / І. В. Іванюк // Аграрна наука і освіта. – 2006. – Т. 7 (№ 3–4). – С. 118–122.

 4. Іванюк І. В. Ландшафтні лісові культури у поліпшенні екологічного стану зеленої зони м. Києва / І. В. Іванюк // Актуальні проблеми виробництва та якості продукції в аграрному секторі України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,
  27 квітня 2005 р. : тези доп. – К., 2005. – С. 355-356.

 5. Іванюк І. В. Особливості розвитку кореневих систем деревних рослин в ландшафтних культурах зеленої зони м. Києва / І. В. Іванюк // Конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. та 60-та ювіл. студент. наук.-вироб. конф.,
  11-12 квітня 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 40–41.

 6. Іванюк І. В. Створення ландшафтних лісових культур в умовах зеленої зони м. Києва : методичні рекомендації / І. В. Іванюк, Ф. М. Левон. – К. : ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2008. – 26 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины