Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Калашник Олена Миколаївна. Вплив продуктів деградації фібрину на клітини лінії РС-12 : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Калашник О.М. Вплив продуктів деградації фібрину на клітини лінії РС-12.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – Біохімія. – Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Київ – 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню впливу фібринового згустку і продуктів його деградації на клітини лінії РС-12, яка є визнаною моделлю нервових клітин. Встановлено, що внаслідок конститутивної секреції тканинного активатора плазміногену клітини РС-12 руйнують згусток, що приводить до накопичення характерних для плазмінового гідролізу високо- і низькомолекулярних продуктів деградації фібрину, які, в свою чергу, впливають на життєві показники цих клітин. Сумарний гідролізат фібринового згустку сприяє виживанню клітин, їх адгезії до пластику, збільшенню рівня 3- і 5-субодиниць нікотинових ацетилхолінових рецепторів. Низькомолекулярні фрагменти фібрину (М.в. 10–30 кДа) стимулюють проліферацію, виживання, подовження нейритів і збільшення кількості нікотинових рецепторів. Розчинні високомолекулярні фрагменти фібрину (М.в. >30 кДа), в тому числі очищені D, DD, E фрагменти, сприяють виживанню і збільшують адгезивні властивості клітин РС-12, проте гальмують їх проліферацію. Іммобілізовані фрагменти, навпаки, сприяють проліферації. D, DD і Е фрагменти фібрин(оген)у впливають на клітини РС-12 через v3 інтегрини. Взаємодія з D і DD фрагментами відбувається по RGD-залежному сайту (190-202 і 346-358) в -ланцюгу, а з Е фрагментом – через невідомий RGD-залежний сайт. Виявлений характер взаємодій фрагментів фібрину і клітин РС-12 дозволяє пояснити позитивний вплив фібрину на відновлення нервових клітин та причину суперечливих результатів при застосуванні фібринових клеїв в нейрохірургії.

 1. Незважаючи на інтенсивне дослідження впливу фібринового матриксу на клітини різного походження, молекулярні основи його взаємодії з нервовими клітинами залишаються мало вивченими. Накопичення позасудинного фібрину пов’язують з загостренням перебігу ряду хвороб нервової системи, проте в нейрохірургічних розробках набувають застосування клеї та біоконструкти на основі фібрину. В дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та експериментально вирішено актуальне наукове завдання – з’ясування впливу фібрину та продуктів його деградації на клітини лінії РС-12, що є визнаною моделлю нервових клітин.

 2. В результаті виконання дисертаційної роботи встановлено, що клітини лінії РС-12 сприяють деградації фібринового згустку в культурі шляхом конститутивної секреції тканинного активатора плазміногену. При цьому утворюються високо- і низькомолекулярні фрагменти фібрину, характерні для плазмінового гідролізу.

 3. Продукти деградації фібринового згустку впливають на показники життєдіяльності клітин РС-12: сприяють виживанню за несприятливих умов, підвищують рівень 3- і 5-субодиниць нікотинового ацетилхолінового рецептору, збільшують адгезію до підложки.

 4. Низькомолекулярні фрагменти фібрину (М.в. 10 – 30 кДа) стимулюють проліферацію та виживання клітин, подовження їх нейритів і підвищення рівня 3- і 5- субодиниць нікотинового ацетилхолінового рецептору .

 5. Розчинні високомолекулярні фрагменти фібрину (М.в.>30 кДа), в тому числі очищені D, DD, E фрагменти, сприяють виживанню клітин РС-12, посилюють їх адгезивні властивості, проте гальмують їх проліферацію.

 6. Іммобілізовані D, DD і Е фрагменти фібрину сприяють проліферації клітин РС-12.

 7. D, DD і Е фрагменти фібрин(оген)у впливають на клітини РС-12 через v3 інтегрини. Взаємодія з D і DD фрагментами відбувається по RGD-залежному сайту (190-202 і 346-358) в -ланцюгу, а з Е фрагментом – через невідомий RGD-залежний сайт.

 8. Виявлений характер взаємодій фрагментів фібрину і клітин РС-12 дозволяє пояснити позитивний вплив продуктів деградації фібрину на відновлення нервових клітин.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Петрова Ю.І. Клітини РС-12 гідролізують фібриновий згусток шляхом продукції плазміногену та його тканинного активатора / Ю.І. Петрова, О.М. Савчук, О.М. Калашник, Т.М. Платонова, М.В. Скок, С. Седерхольм-Вільямс // Укр. біохім. журн. – 2004. – 76, № 2. – С.64–68.

 2. Калашник О.М. Роль продуктів деградації фібринового згустка в регуляції життєвих функцій клітин лінії РС-12 / О.М. Калашник, Ю.І. Петрова, Т.М. Платонова, М.В. Скок, С. Седерхольм-Вільямс // Укр. біохім. журн. – 2005. – 77, № 5. – С. 37–44.

 3. Чорна Н.Ю. Рецептори до фрагментів фібрину на нейроендокринних клітинах РС-12 / Н.Ю.Чорна, Ю.І. Петрова, О.М.Калашник, Т.М.Платонова, С. Седерхольм-Вільямс, М.В. Скок. // Біополімери і клітина. – 2008. – 24, № 4. – С. 294–299.

 4. Петрова Ю.И. Влияние IL-6 и продуктов деградации фибринового сгустка на дифференцировку клеток РС-12 / Ю.И. Петрова, Е.Н. Калашник, М.В. Скок // ІV научная конференция «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге 2000», Санкт-Петербург, 23-25 мая 2000 р. : Медицинская иммунология. – т.2, № 2. – 2000. – С. 134–135.

 5. Petrova J.I. The effect of IL-6 and fibrin clot degradation products on PC-12 cell differentiation, proliferation and adhesion / J.I. Petrova, E.N. Kalashnik and M.V.Skok // 5th John Humphrey Advanced Summer Programmer and Lecture Series in Immunology “Immunology in Health and Disease”, September 15-21, 2000.: Abstract Book. – Pushchino, 2000. – P. 72.

 6. Petrova J.I. The effect of fibrin clot and the products of its degradation on proliferation, adhesion and differentiation of PC-12 cells / J.I. Petrova, E.N. Kalashnik, N.E. Chorna, T.N. Platonova, M.V. Skok, S. Cederholm-Williams // Advances in molecular mechanisms of neurological disorders: ESN Conf., Perugia, (Italy), May 22-25, 2001. : J. Neurochem. – 2001. – 77, Suppl. 1. – P.51.

 7. Petrova Y. The Effect of Fibrin Degradation Products on Neuroendocrine Cells / Petrova Y., Kalashnik O., Chorna N., Platonova T., Cederholm-Williams S. and Skok M // XXth International Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Sydney, (Australia), August 6-12, 2005. : J. Thromb. Hemost. – V. 3, Suppl. 1. – 2005. – P. 1976.

 8. Калашник О.М. Вплив продуктів деградації фібрину на життєві показники клітин РС-12 / О.М. Калашник // Актуальні проблеми біохімії та біотехнології-2005 : конф.-конк. молодих учених, 3-4 червня 2005. : Укр. біохім. журн. – 2005. – 77, № 5. – С.140.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины