Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Каганов Юрій Олегович. Опозиційний рух в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (1980-ті - 1991 рр.): компаративний аналіз : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Каганов Ю. О. Опозиційний рух в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (1980-ті – 1991 рр.): компаративний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2009.

Дисертація присвячена компаративному аналізу українського і центрально-східноєвропейського варіантів опозиційного антикомуністичного руху у 1980-ті – 1991 рр. У роботі поглиблено розуміння історичної компаративістики на теоретичному рівні та її пізнавальних можливостей для дослідження проблеми опозиційної боротьби. Визначено спільні та відмінні риси Гельсінського руху в Україні і країнах Центрально-Східної Європи; охарактеризовано роль і місце православного та католицького чинників в опозиційному русі; розкрито вплив екологічного фактора на політизацію руху опору; досліджено особливості молодіжного руху та значення освіти для формування демократичних цінностей молоді; висвітлено специфіку українського робітничого та профспілкового руху на тлі країн Центрально-Східної Європи.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових виданнях

 1. Каганов Ю. О. Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція концепції / Ю. О. Каганов // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : Просвіта, 2005. Вип. XIX. С. 333–341 (0,9 ум. друк. арк.).

 2. Каганов Ю. О. Опозиційний рух в Україні і Польщі в контексті суспільно-політичних трансформацій (70–80-ті рр. XX ст.): компаративний аналіз / Ю. О. Каганов // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2006. Вип. XX. С. 283–294 (1,5 ум. друк. арк.).

 3. Каганов Ю. О. Релігійний чинник в контексті опозиційного руху в Центрально-Східній Європі (друга половина XX ст.) / Ю. О. Каганов // Історична панорама: Зб. наук. статей Чернівецького національного університету. Чернівці : Рута, 2007. С. 60–88 (1,5 ум. друк. арк.).

 4. Каганов Ю. О. Інтелігенція регіону Центрально-Східної Європи в 70–80-ті рр. XX ст.: ґенеза опозиційності / Ю. О. Каганов // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : Просвіта, 2007. Вип. XXI. С. 255–263 (1,1 ум. друк. арк.).

 5. Каганов Ю. О. Екологічний вимір опозиційного руху в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (друга половина 1980-х – 1991): компаративний аналіз / Ю. О. Каганов // Гілея (науковий вісник). К., 2008. Вип. 13. С. 101–120 (1,5 ум. друк. арк.).

 6. Каганов Ю. О. Проблема освіти в контексті молодіжного опозиційного руху: досвід України та країн Центрально-Східної Європи (80-ті рр. XX ст. – 1991 р.) / Ю. О. Каганов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. Вип. 1. С. 186–196 (1,2 ум. друк. арк.).

 7. Каганов Ю. О. Робітничий та профспілковий рух як складова опозиційної боротьби в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (1980-ті – 1991 рр.): компаративний підхід / Ю. О. Каганов // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : Просвіта, 2008. Вип. XXII. С. 142–157 (1,9 ум. др. арк.).

 8. Каганов Ю. О. Участь молоді в опозиційному русі в Україні та країнах Центрально-Східної Європи (др. пол. 1980-х – 1991 рр.): компаративний аналіз / Ю. О. Каганов // Південний архів: Історичні науки. Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. Вип. XXVIII–XXIX. С. 68–82 (1,3 ум. друк. арк.).

 9. Каганов Ю. О. Український гельсінкський рух на тлі опозиційної боротьби в країнах Центрально-Східної Європи (1976–1991 рр.) / Ю. О. Каганов // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. Вип. XXIV. С. 218–230 (1,4 ум. др. арк.).

Матеріали наукових конференцій

 1. Каганов Ю. О. Компаративістика в історичних дослідженнях / Ю. О. Каганов // Сборник материалов научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 2003 г. Запорожье : ЗГУ, 2003. С. 29–33.

 2. Каганов Ю. О. Сучасні світові тенденції розвитку історичної компаративістики / Ю. О. Каганов // Збірник матеріалів наукової конференції студентів, аспірантів, молодих вчених 2004 г. Запоріжжя : ЗДУ, 2004. С. 305–311.

 3. Каганов Ю. О. Історична компаративістика: проблема термінології / Ю. О. Каганов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта-2005”. Дніпропетровськ : Освіта і наука, 2005. С. 33–36.

 4. Каганов Ю. О. Теоретические проблемы изучения трансформационных процессов в Центрально-Восточной Европе (вторая половина 1980-х – первая половина 1990-х гг.) / Ю. О. Каганов // Актуальные проблемы современной науки: Труды 1-го Международного форума. Гуманитарные науки. Ч. 39. История. Самара, 2005. С. 48–51.

 5. Каганов Ю. О. Теоретичні аспекти історичної компаративістики / Ю. О. Каганов // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку: Доповіді та повідомлення II Міжнародного наукового конгресу українських істориків: У 4 т. Кам’янець-Подільський, 2006. Т. 2. С. 208–213.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины