Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Черниш Ольга Олександрівна . Метод вибору класу архітектур програмного забезпечення на основі аналізу ієрархій : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Черниш О.О. Метод вибору класу архітектур програмного забезпечення на основі аналізу ієрархій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Національний авіаційний університет МОН України, Київ, 2009.

У дисертаційній роботі розроблена й обґрунтована нова методика, що полягає в підвищенні точності порівняльного оцінювання локальних і глобальних пріоритетів за характеристиками обчислювальних завдань, які змінюються в широких межах. Дана методика дозволяє здійснювати раціональний вибір відповідного класу архітектури програмного забезпечення й може бути основою для регулювання навантаження на окремі обчислювальні системи та пристрої. Для вибору архітектури програмного забезпечення розроблений модифікований метод аналізу ієрархій, на першому етапі роботи якого вихідна матриця приводиться до верхньої форми Гессенберга, на другому – для обчислення власних значень використовується QR-алгоpитм з зсувом. Досліджено функцію чутливості модифікованого методу, яка відзначає, що обчислення власних значень за допомогою QR-алгоритму з зсувом є ефективніші.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Черниш О. О. Методика вибору та аналізу програмного забезпечення комплексних тренажерів літака / О. О. Черниш // Наука і молодь. Прикладна серія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2006. – C. 65-68.

  2. Черниш О. О. Оптимізація класу архітектури програмного забезпечення комплексних тренажерів / М. А. Віноградов, О. О. Черниш // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2006. – Вип. 3(18). – С. 41-46.

  3. Черныш О. А. Системный анализ прикладных задач многокритериальной оптимизации методом анализа иерархий / И. В. Лисовая, И. В. Мишарин, О. А. Черныш // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 3(21). – С. 99-103.

  4. Черныш О. А. Разработка алгоритма и программ выбора класса архитектуры программного обеспечения / О. А. Черныш // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 4(22). – С. 136-139.

  5. Черныш О. А. Математическое обеспечение авиационного тренажера / О. А. Черныш // ПОЛІТ: матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених, 11-12 квіт. 2006 р.: тези доповідей. – К.: НАУ, 2006. – С. 146.

  6. Черниш О. О. Оптимізація та вибір класу архітектури програмного забезпечення комплексних тренажерів / О. О. Черниш // Комп’ютерні системи та мережні технології: матеріали науково-практичної конференції, 20-22 бер. 2007 р.: тези доповідей. – К.: НАУ, 2007. – С. 74–75.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины