Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Оленюк Анатолій Миколайович. Обробіток ґрунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Оленюк А.М. Обробіток ґрунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. - Дніпропетровський державний аграрний університет. Дніпропетровськ, 2009.

В умовах південно-західного Лісостепу України удосконалено технологію вирощування цукрових буряків шляхом застосування елементів біологічної системи землеробства і основного обробітку ґрунту, внесення альтернативних органічних добрив та оптимальних мінеральних і контролювання забур’янення у системі догляду за посівами.

Внесення альтернативних видів органічних добрив сприяло підвищенню вмісту в ґрунті азоту, що легко гідролізується, рухомого фосфору і обмінного калію. Біологічна активність ґрунту за кількістю мікроорганізмів на фоні полицевого і чизельного обробітків ґрунту перевищувала контроль на 28,3 і 30,0%.

Кращим варіантом застосування альтернативних органічних добрив є використання в якості сидерату післяжнивної редьки олійної 20 т/га із заорюванням 4 т/га соломи і мінеральних добрив нормою N150P110К110, де врожайність коренеплодів становила 33,7 т/га, а збір цукру 5,37 т/га. Технологічні якості коренеплодів з внесенням альтернативних органічних добрив наближаються до органо-мінеральної системи з внесенням 30 т/га гною + N100P110К110.

У варіанті використання післяжнивної редьки олійної 20 т/га із заорюванням 4 т/га соломи і мінеральних добрив нормою N150P110К110 умовно чистий прибуток становив 2070,50 грн. /га, рівень рентабельності 46%, коефіцієнт енергетичної ефективності 2,60.

У дисертації узагальнено експериментальні дані, наведено напрям вирішення наукової задачі, що виявляється у встановленні закономірностей відновлення родючості ґрунту і підвищення продуктивності цукрових буряків шляхом використання альтернативних органічних добрив і на цій основі удосконалення технології їх вирощування в умовах південно-західного Лісостепу України.

 1. Чизельний обробіток ґрунту за загальною шпаруватістю переважав полицеву оранку на 0,3-0,7%. Найвища загальна, капілярна й повітряна шпаруватість була у варіантах з внесенням 30 т/га гною + N100P110K110 та варіанті із застосуванням 4 т/га соломи і мінеральних добрив нормою N150P110K110, де ці показники були на 1,7-2,1% вищими, ніж на контролі.

 2. В посівах цукрових буряків запаси вологи в ґрунті тісно пов’язані з такими фізичними властивостями як щільність і твердість. Між твердістю і щільністю ґрунту, безпосередньо між ними і запасами вологи в ґрунті встановлені такі відповідні залежності — r = 0,79; -0,76 і -0,62.

 3. Біологічна активність ґрунту за кількістю мікроорганізмів найбільша була у варіанті систем удобрення 4 т/га соломи + 20 т/га редьки олійної + N150P110K110; відповідно до полицевого і чизельного обробітків ґрунту вона була вищою за контроль на 28,3 і 30,0%, тоді як у варіанті внесення тільки N100P110K110 їх було на 5,4-6,4% менше за контроль.

 4. Внесення альтернативних видів органічних добрив сприяло підвищенню вмісту в ґрунті азоту, що легко гідролізується; рухомого фосфору і обмінного калію. Порівняно з варіантом внесення мінеральних добрив (N100P110K110), найбільш позитивно на нейтралізацію обмінної кислотності ґрунту впливали органічні добрива дозою 30 т/га рНKl = 6,4; далі йшли варіанти альтернативних органічних добрив — післяжнивної редьки олійної і 4 т/га соломи + 20 т/га редьки олійної + N150P110K110 (рНKl = 6,2); внесення 4 т/га соломи + N150P110K110 не сприяло оптимізації обмінної кислотності ґрунту.

 5. В технології вирощування цукрових буряків поєднання таких елементів як спосіб основного обробітку ґрунту, застосування кращого елементу біологічної системи землеробства та оптимізація догляду за посівами шляхом проведення механічних та хімічних засобів боротьби з бур’янами суттєво покращує якість контролювання забур’янення посівів. Кращим варіантом поєднання елементів технології є використання в якості сидерату післяжнивної редьки олійної із заорюванням 4 т/га соломи і внесення мінеральних добрив нормою N150P110К110, проведення чизельного основного обробітку ґрунту і догляду за посівами шляхом застосування механічних і хімічних засобів боротьби з бур’янами.

 6. Сумісне внесення мінеральних і альтернативних органічних добрив сприяє істотному збільшенню врожайності коренеплодів і збору цукру як порівняно з контролем без добрив, так і з варіантом застосування мінеральних добрив (за виключенням варіанту 4 т/га соломи і N150P110К110). Кращим варіантом застосування альтернативних органічних добрив є використання в якості сидерату післяжнивної редьки олійної із заорюванням 4 т/га соломи і внесення мінеральних добрив нормою N150P110К110, де врожайність коренеплодів становила 33,7 т/га, а збір цукру 5,37 т/га.

 7. Технологічні якості коренеплодів у варіантах з внесенням альтернативних органічних добрив порівняно з варіантом лише мінеральних добрив суттєво покращуються і за ефективністю наближаються до варіанту з внесенням 30 т/га гною і N100P110К110.

 8. Економічні й енергетичні показники технології вирощування цукрових буряків за альтернативних систем удобрення, чизельного основного обробітку ґрунту та поєднання механічного й хімічного засобів догляду за посівами характеризуються високою ефективністю при використанні на сидерат післяжнивної редьки олійної, заорюванні 4 т/га соломи озимої пшениці і внесенні мінеральних добрив нормою N150P110К110 умовно чистий прибуток склав 2070,5 грн./га, рівень рентабельності 46%, коефіцієнт енергетичної ефективності 2,60.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Оленюк А. М. Біологічне землеробство і продуктивність цукрових буряків / Оленюк А. М., Печенюк В. І., Ермантраут Е. Р. // Цукрові буряки. – Київ, 2008. – №1(61). – С. 13-15. (Особистий внесок – проведення досліджень і написання статті).

 2. Оленюк А. М. Вплив альтернативних органічних добрив, способів основного обробітку ґрунту і догляду за посівами на продуктивність цукрових буряків. / Оленюк А. М. // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2008. – № 67. – С. 49-56.

 3. Оленюк А. М. Фізичні властивості ґрунту і продуктивність цукрових буряків / Оленюк А. М. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2008. – № 16. – С. 132-135.

 4. Оленюк А. М. Біологічна активність ґрунту і продуктивність цукрових буряків / Оленюк А. М., Печенюк В. І., Ермантраут Е. Р. // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2008. – №5. – С. 180-186. (Особистий внесок – проведення аналізів, польових дослідів, участь у написанні статті).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины