Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кошарна Юлія Володимирівна. Об'єктно-орієнтовані моделі системи водопостачання на базі геоінформаційних технологій : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кошарна Ю. В. Об’єктно-орієнтовані моделі системи водопостачання на базі геоінформаційних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. – Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена вирішенню задачі ефективного управління системами водопостачання міста (СВМ) шляхом розробки моделей і методів автоматизованого управління СВМ. Проведено аналіз предметної галузі автоматизованого управління СВМ. Класифіковано елементи мережі водопостачання.

На основі запропонованої об’єктно-орієнтованої моделі мережі на базі ГІС-технологій з’явилась можливість корегувати режим роботи СВМ в реальному вимірі часу, оперативно виконувати ліквідацію аварійної ситуації, проводити гідравлічні розрахунки для визначення потокорозподілу та вироблення рекомендацій щодо підтримки штатного режиму роботи мережі в реальному вимірі часу. На основі побудованої моделі розроблено метод і евристичний алгоритм ефективного оперативного управління режимами роботи насосних станцій із врахуванням критеріїв управління в нормальному та аварійному режимах. Перераховано подальші можливі напрямки вдосконалення розроблених методів управління.

В результаті впровадження розробок означеної дисертації диспетчерська та аналітична служби ВАТ «АТ «Київводоканал» отримали ефективний інструментарій щодо контролю стану мережі водопостачання і були впроваджені в процес управління СВМ засобами програмно-технічного комплексу системи контрольних точок.

 1. На підставі аналізу сучасного стану інформатизації систем водопостачання та існуючих методів гідравлічного розрахунку системи виявлено, що існуючі моделі управління СВМ є наближеними. Тому необхідно розробити моделі, які надають точну інформацію про стан мережі в реальному часі.

 2. Запропоновано для використання класифікацію елементів мережі водопостачання за ступенем оперативного впливу та виділено особливості при управлінні елементами такого типу.

 3. Розглянуто принципи об’єктно-орієнтованого підходу щодо моделювання окремих елементів системи водопостачання та запропоновано модель СВМ, яка складається з об’єктно-орієнтованих моделей елементів мережі водопостачання на базі ГІС та користувацьких баз даних. Наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що виявляється в розробці нових об’єктно-орієнтованих моделей на базі ГІС та методів автоматизованого управління системами водопостачання міста.

 4. Сформована множина критеріїв управління СВМ, виділені найбільш вагомі з них для випадку штатного та аварійного режимів роботи мережі.

 5. Для вирішення задачі автоматизованого управління системами водопостачання, розроблено метод управління режимами роботи насосних станцій із врахуванням зазначених критеріїв управління в штатному режимі, а також запропоновано методику управління СВМ на випадок аварійної ситуації.

 6. Використання розроблених моделей дозволить виконувати наступні операції всередині мережі: здійснювати розрахунок потокорозподілу в реальному вимірі часу; виконувати контроль за станом об’єктів управління; здійснювати управління режимами роботи НС; надавати інформацію про фактичні тиски та витрати, множину споживачів, що мають недопустимі значення тиску та витрати води; надавати інформацію про вихід з ладу певної ділянки мережі та оперативно змінювати структуру СВМ, з метою якнайшвидшої локалізації місця аварії; планувати профілактично-ремонтні роботи; визначати точну адресу розміщення окремих елементів мережі.

 7. Використання розроблених методів підвищить інформаційне забезпечення диспетчера за рахунок запропонованої технології формування інформаційного ресурсу.

 8. Методичні положення дисертаційної роботи були впроваджені в процес управління СВМ засобами програмно-технічного комплексу системи контрольних точок в ВАТ «АТ «Київводоканал».

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кошарна Ю. В. Математична модель системи оперативного управління режимами комунікаційних систем за умови здійснення задачі управління проектом їх довгострокового розвитку // Вестник ХНТУ. – 2006. – № 2(25). – С. 257–262.

 2. Кошарна Ю. В. Математична модель прогнозування стану комунікаційних мереж за умов їх довгострокового розвитку / Ю. В. Кошарна // Вісник ЧДТУ. – Черкаси: «Графія України», 2006. – № 4. – С. 42–47.

 3. Кошарна Ю. В. Застосування комплексних функціонально-динамічних схем для побудови моделі мережі водопостачання міста / П. І. Анпілогов, В. М. Міхайленко, А. П. Анпілогов, Ю. В. Кошарна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 9. – С. 26–35.

Автор запропонувала конструктивний підхід до формування функціонально-динамічних схем.

 1. Кошарна Ю. В. Шляхи підвищення якості надання послуг системи водопостачання міста / Ю. В. Кошарна // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 17. – С. 102–106.

 2. Кошарна Ю. В. Застосування комплексних функціонально-динамічних схем для побудови моделі каналізаційної мережі міста / П. І. Анпілогов, В. М. Міхайленко, А. П. Анпілогов, Ю. В. Кошарна // Вентиляція, освітлення та теплогазоводопостачання : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 11. – С. 27–36.

Автор чисельно реалізувала певний набір функціонально-динамічних схем.

 1. Кошарна Ю. В. Формування оптимальної структури тарифів на базі комплексного моделювання інженерних мереж міста / П. І. Анпілогов, В. М. Міхайленко, С. Д. Кириченко, Ю. В. Кошарна, А. П. Анпілогов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 27. – С. 22–29.

Автор чисельно апробувала формування оптимальної стратегії нарахування тарифів за різних умов експлуатації мереж міста.

 1. Кошарна Ю. В. Виявлення ділянок напруги інженерної мережі з використанням даних аварійно-відновлювальних робіт / П. І. Анпілогов, С. Є. Цапюк, А. П. Анпілогов, Ю. В. Кошарна // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 10–17.

Автор запропонувала інформаційне забезпечення даних про аварійно-відновлювальні роботи.

 1. Кошарна Ю. В. Моделювання аварійно-небезпечних зон інженерних мереж для побудови організаційно-технологічних схем проведення планових ремонтних робіт на інженерних мережах міста / П. І. Анпілогов, С. Є. Цапюк, А. П. Анпілогов, Ю. В. Кошарна // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К. : КНУБА, 2007. – № 70. – С. 90–94.

Автором мереж здійснено чисельний експеримент щодо визначення адекватності запропонованих організаційно-технологічних схем проведення планових ремонтних робіт.

 1. Кошарна Ю. В. Використання інформаційно-графічного моделювання для оцінки станів системи водопостачання / Ю. В. Кошарна // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков : 2008. – № 1/4(31). – С. 15–18.

 2. Кошарна Ю. В. Використання інформаційно-графічних моделей та об’єктно-орієнтованого підходу при оперативно-диспетчерському управлінні системами водопостачання з метою мінімізації втрат / Ю. В. Кошарна // Проблеми інформатизації та управління. – К. : НАУ. – 2008. – № 3/21. – С. 24–31.

 3. Кошарна Ю. В. Теоретичні аспекти інформаційно-графічного моделювання системи водопостачання міста / П. І. Анпілогов, Ю. В. Кошарна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – Вип. 10. – К. : КНУБА, 2008. – C. 43–53.

Автором запропонована інформаційно-графічна модель системи водопостачання міста.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины