Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Заяць Оксана Ігорівна. Продуктивність та якість яєць курей-несучок при включенні до комбікорму зерна пайзи і глауконіту : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Заяць О.І. Продуктивність та якість яєць курей-несучок при включенні до комбікорму зерна пайзи і глауконіту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2009.

У дисертації теоретично обґрунтовано та експериментально доведено ефективність використання різної кількості цільного зерна пайзи вітчизняного сорту Надія і природного мінералу глауконіту Хмельницького родовища у складі комбікорму для несучих курей та вивчено їх вплив на яєчну продуктивність, якість харчових яєць, перебіг метаболічних процесів в організмі, ефективність використання кормів та рентабельність виробництва яєць.

Встановлено, що використання в годівлі курей у пік несучості впродовж 90 днів вказаних компонентів виявляє позитивний вплив на перебіг обміну речовин в організмі птиці, підвищує її несучість та вихід яєчної маси, поліпшує харчову і біологічну якість яєць.

Рекомендовано для підвищення несучості, збільшення маси яєць, зменшення витрат корму на одиницю продукції, а також для підвищення прибутку та рентабельності виробництва яєць використовувати комбікорм із заміною у його складі 5% подрібненого зерна пшениці аналогічною кількістю цільного зерна пайзи вітчизняного сорту Надія та добавкою 2% глауконіту Хмельницького родовища.

На основі проведення комплексних досліджень експериментально обґрунтовано для оптимізації перебігу обмінних процесів в організмі курей, збільшення яєчної продуктивності, поліпшення якості харчових яєць та підвищення рівня рентабельності їх виробництва використання в годівлі у пік несучості комбікорму із заміною у його складі 5% подрібненого зерна пшениці аналогічною кількістю цільного зерна пайзи вітчизняного сорту Надія та введення до складу комбікорму 2% глауконіту Хмельницького родовища від його маси.

Внаслідок виконання дисертаційної роботи зроблено такі висновки:

1. Заміна 3; 5 та 10% подрібненої пшениці у складі комбікорму для курей у пік несучості аналогічною кількістю цільного зерна пайзи вітчизняного сорту Надія підвищує поживність раціону, поліпшує перебіг метаболічних процесів в організмі та збільшує несучість курей. Оптимальну метаболічну та продуктивну дію в організмі курей виявляє застосування у їх годівлі комбікорму із заміною у його складі 5% подрібненої пшениці аналогічною кількістю цільного зерна пайзи.

2. Включення до складу комбікорму курей із вмістом 5% зерна пайзи 1; 2 і 3% глауконіту Хмельницького родовища оптимізує рівень макро- і мікроелементів у раціоні, підвищує яєчну продуктивність та поліпшує якість харчових яєць. Оптимальний метаболічний і продуктивний ефект у курей в пік несучості виявляє застосування у їх годівлі комбікорму із вмістом 5% зерна пайзи і 2% глауконіту.

3. Використання в годівлі курей у пік несучості комбікорму із заміною у його складі 5% подрібненої пшениці аналогічною кількістю цільного зерна пайзи та введення до складу комбікорму 2% глауконіту від його маси порівняно із використанням комбікорму без вказаних добавок:

підвищує у крові курей кількість еритроцитів на 5,1%, рівень альбумінів на 0,76%, фосфоліпідів на 4,3%, кальцію на 6,0% та неорганічного фосфору на 3,4%;

- збільшує масу яєць на 3,2%, і зокрема масу жовтка - на 6,6%, масу білка – на 1,4% та масу шкаралупи - на 4,4%. При цьому підвищує міцність останньої на 12,2%;

збільшує масову частку сухої речовини яєць на 1,09% та масову частку золи на 0,06% за рахунок вірогідного зростання у її складі вмісту калію, кальцію, магнію, фосфору, заліза, цинку, міді та кобальту;

- підвищує на 0,3% вміст у жовтку яєць жиру та на 0,11% БЕР, на 16,4% каротиноїдів і на 6,0% вітаміну Е;

- збільшує у шкаралупі яєць вміст кальцію на 8,1%, фосфору на 13,9% та кремнію на 9,2%;

- підвищує перетравність поживних речовин корму, збільшує споживання азоту з кормом на 3,0% і виділення азоту з яйцями на 3,6% та зменшує на 4,3% виділення його з послідом;

- підвищує інтенсивність несучості курей на 9,6%, збільшує валовий збір яєць на 9,4% та вихід яєчної маси на 12,8%;

- знижує витрати комбікорму на 1000 шт. яєць на 5,3%, збільшує прибуток на 21,4% та рентабельність виробництва яєць – на 7,1%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Заяць О. І. Пайза – додаткове джерело кормових ресурсів для курей-несучок / О. І. Заяць // Материалы XIV международного симпозиума „Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье” – 2-й съезд селекционеров, г. Алушта, 3 – 11 сент. 2005 г. – Симферополь : [б. и.], 2005. – С. 296.

2. Заяць О. І. Кормова поживність та амінокислотний склад протеїну зерна пайзи / О. Заяць, С. Вовк // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З.Ґжицького. – 2007. – Т. 9, № 2 (33), Ч. 3. – С. 31 – 33. (Дисертантом взято участь у проведенні досліджень, аналізі одержаних даних, написанні статті).

3. Заяць О. І. Якісні показники яєць та рівень кальцію і фосфору в крові при згодовуванні у раціонах курей добавок зерна пайзи і глауконіту / О. І. Заяць, С. О. Вовк // Вісник Львівського державного аграрного університету. Агрономія. – 2007. – № 11. – С. 229 – 303. (Дисертантом проведено дослідження, статистично опрацьовано результати, проаналізовано одержані дані, взято участь у написанні статті).

4. Заяць О. І. Гематологічні показники та несучість курей залежно від рівня глауконіту і зерна пайзи в раціоні / О. І. Заяць, С. О. Вовк // Науково-технічний бюлетень / УААН, МАП України, Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2007. – Вип. 8, № 3/4. – С. 48 – 51. (Дисертантом проведено дослідження, проаналізовано одержані дані, взято участь у написанні статті).

5. Заяць О. І. Мінеральні речовини та цеоліти в раціонах несучих курей / О. І. Заяць // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2007. – Вип. 49, Ч. ІІ. – С. 151 – 157.

6. Заяць О. І. Продуктивність курей та харчова поживність яєць залежно від рівня зерна пайзи в комбікормі / О. І. Заяць // Зб. наук. пр. Вінницького ДАУ. – 2008. – Вип. 34, т. 2. – С. 113 – 117.

7. Заяць О. І. Біохімічні показники крові курей при згодовуванні у раціонах різної кількості глауконіту / О. І. Заяць // Науково-технічний бюлетень / УААН, МАП України, Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2008. – Вип. 9, № 1/2. – С. 97 – 100.

8. Заяць О. І. Жирнокислотний спектр ліпідів жовтка яєць за згодовування цільного зерна пайзи в раціоні / О. І. Заяць, С. О. Вовк // Науково-технічний бюлетень / УААН, МАП України, Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2008. – Вип. 9, № 3. – С. 110 – 114. (Дисертантом взято участь у проведенні досліджень, аналізі одержаних даних, написанні статті).

9. Заяць О. І. Економічна ефективність використання зерна пайзи і глауконіту в раціонах несучих курей / О. І. Заяць, С. О. Вовк // Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти ефективного використання матеріально-технічної бази АПК : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму (Львів, 17 – 18 верес. 2008 р.). – Львів : [б. в.], 2008. – С. 64 – 67. (Дисертантом проведено дослідження, проаналізовано одержані дані, взято участь у написанні статті).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины