Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гісем Олександр Володимирович. Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921-1923 рр. : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гісем О.В. Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921-1923 рр. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. – Київ, 2009.

У дисертації висвітлено одну з найменш вивчених сторінок дипломатії. На основі переосмислення надбань вітчизняної та зарубіжної історіографії, вивчення нових архівних матеріалів, опублікованих документів, періодики та мемуарів простежується дипломатичні відносини між Польщею та УСРР на тлі всього комплексу міжнародних відносин 1921–1923 рр. Визначається зміст цих відносин. Розкривається роль і місце дипломатії УСРР у радянсько-польських відносинах. Дається оцінка політиці Польщі щодо УСРР та радянських республік, діяльності польських і радянських дипломатів. Вказується на тісний взаємозв’язок між дипломатією і розвідувальними спецслужбами держав того періоду.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины