Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лаєвська Юлія Віталіївна. 1.Перетворення в економіці України в 1953-1964 рр.: історіографія проблеми : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лаєвська Ю.В. Перетворення в економіці України в 1953–1964 рр.: історіографія проблеми. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2008.

Дисертація є комплексним історіографічним дослідженням перетворень в економіці України в 1953–1964 рр., причини, хід і результати яких відбилися в документах КПРС, науковій і науково-популярній літературі, мемуарах.

Запропоновано вирізняти у процесі накопичення і вдосконалення історичних знань про перетворення в українській економіці у 1953–1964 рр. чотири періоди. Розкрито досягнення вітчизняних і зарубіжних науковців у пізнанні трансформацій в аграрній і промисловій сферах країни. Показано неповноту наукового з’ясування феномена хрущовських реформ у зв’язку з переважно вузькою у радянський час їх інтерпретацією, а також через дефіцит досліджень, присвячених окремим питанням новацій у народному господарстві.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Формування нового курсу аграрної політики СРСР у 1953 році в радянській і сучасній історіографії // Історичні і політологічні дослідження: Матеріали VII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Історія та сучасність: погляд крізь віки», присвяченої 70-річчю Донецького національного університету / Головний редактор П.В. Добров. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – №3/4 (33/34). – С.77–82.

  2. Розвиток промисловості Донецької області у 1953–1964 рр.: історіографія проблеми // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей / Головний редактор З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2008. – Кн.15/16. – С.392–405.

  3. Рух за комуністичну працю у промисловості УРСР у хрущовську добу: історія вивчення теми // Схід: Аналітично-інформаційний журнал / Головний редактор В. Білецький. – 2008. – №5 (89). – С.68–73.

  4. Державна політика щодо особистого підсобного господарства селян у період хрущовської відлиги: історіографія проблеми // Історичні і політологічні дослідження / Головний редактор П.В. Добров. – 2008. – №1-2. – С.148–153.

  5. Історична наука періоду хрущовської «відлиги» про тогочасний розвиток сільського господарства // Актуальні проблеми науки та освіти: Матеріали VІІ підсумкової (2004 р.) науково-практичної конференції викладачів МДГУ: Зб. наук. праць / За редакцією К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДГУ, 2005. – С.137–138.

  6. Історіографічна ситуація навколо вивчення економічного розвитку України 1953–1954 рр.: вплив ідеологічних чинників // Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців «Українська державність: історія і сучасність». 30 листопада 2007: [у 2 ч.]. – Маріуполь: МДГУ, 2007. – Ч.1. – С.56–58.

  7. Історіографія вивчення управління промисловістю і будівництвом Донецької області у період раднаргоспівської реформи (1957–1965 рр.) // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів Х підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДГУ: Зб. наук. праць / За редакцією К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДГУ, 2008. – С.134–136.

  8. Спроба покращення трудової поведінки робітників промисловості у роки відлиги у сучасній історіографії // Розвиток наукової думки – 2008: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2008. – Т.1. – С.13–17.

  9. Відображення політики щодо особистого підсобного господарства у радянській гуманітаристиці відлигового часу // Українська державність: історія і сучасність: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (28 листопада 2008 р.) / Під загальною редакцією К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДГУ, 2008. – С.53–55.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины