Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Константиненко Людмила Анатоліївна. Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд Житомира. : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Константиненко Л.А. Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд Житомира. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 зоологія. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2008.

Вперше для території України вивчені таксономічний склад та особливості аутекології круговійчастих інфузорій очисних споруд. Виявлені 26 видів перітрих, з яких 3 види вперше відмічені у системах очистки стічних вод, 19 видів є новими для фауни очисних споруд України, 11 видів є новими для фауни України, у тому числі один вид Pachytrocha sp. виявився новим для науки. Запропоновано відновити валідність роду Pachytrocha Kent, 1882. До складу роду запропоновано перевести Cothurnia asymmetrica Sommer, 1951.

Уточнений видовий склад перітрих очисних споруд світу (80 видів), для яких розроблено визначальні таблиці. Розроблено новий метод оцінки інтенсивності живлення круговійчастих інфузорій в умовах очисних споруд за квадратом числа травних вакуоль.

Досліджена залежність видового складу перітрих від умов в очисних спорудах. Вивчена сезонна динаміка видового складу і чисельності перітрих очисних споруд. Встановлено, що перітрихи реагують на довготривалі зміни факторів середовища в очисних спорудах зміною розмірних характеристик клітинного тіла, тоді як при короткострокових змінах факторів середовища більш показовим є квадрат числа травних вакуоль.

 1. У результаті проведеного вивчення таксономічного складу круговійчастих інфузорій очисних споруд Житомира виявлено 26 видів перітрих, які відносяться до 5 родин і 9 родів, з них 3 види вперше відмічено у системах очистки стічних вод, 19 видів є новими для фауни очисних споруд України, 11 видів є новими для фауни України, у тому числі один вид роду Pachytrocha Kent, 1882 є новим для науки. Для усіх виявлених таксонів складено діагнози. Пропонується відновити валідність роду Pachytrocha, до складу цього роду запропоновано перевести вид Cothurnia asymmetrica Sommer, 1951.

 2. За власними і літературними даними встановлено, що в очисних спорудах світу зустрічаються 80 видів перітрих. Розроблено таблиці для визначення перітрих очисних споруд світу.

 3. У нормально працюючому активному мулі видовий склад перітрих є різноманітним (8-13 видів). При перевантаженні активного мулу і при порушенні режиму роботи очисних споруд видове багатство перітрих зменшується (до 3 видів), хоча ці види можуть бути чисельними.

 4. Встановлена залежність видового складу перітрих із очисних споруд від складу стічних вод. Для Vorticella convallaria виявлена залежності між складом стічних вод та розмірними характеристиками у спорудах по очистці переважно промислових стоків зооїди виду були достовірно більшими, ніж у спорудах з переважно побутовими стоками.

 5. Розроблено і апробовано новий метод оцінки інтенсивності живлення круговійчастих інфузорій, який базується на визначенні квадрату числа травних вакуоль в окремих видів перітрих. Метод рекомендований для експрес-контролю умов і ефективності очистки стічних вод в аеротенках.

 6. Встановлено, що перітрихи реагують на довготривалі сезонні зміни факторів середовища в очисних спорудах, зміною розмірних характеристик клітинного тіла. Так, у весняно-літній період середні розміри інфузорій збільшуються. При короткострокових змінах факторів середовища перітрихи не встигають прореагувати зміною розмірних характеристик. За таких умов більш показовим є квадрат числа травних вакуоль.

 7. Для сезонної динаміки чисельності перітрих очисних споруд Житомира характерно два піки чисельності, весною та взимку. Основними чинниками, що впливають на чисельність перітрих є температура, концентрація розчиненого кисню, муловий індекс, концентрація нітрат-, нітрит-іонів та іонів амонію.

 8. Виділено п’ять видів перітрих: Vorticella striata, V. convallaria, Epistylis plicatilis, E. bimarginata, Opercularia articulata, які за своїми екологічними особливостями (евритопність, зустрічність у значних кількостях протягом року) можуть бути індикаторами ефективності роботи очисних споруд. Для цих видів встановлено оптимальні значення факторів середовища, таких як температура (25 оС), рН (7,05), вміст кисню (5,1 мг/л), муловий індекс (120).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Довгаль И. В. Находка Acineta ornatа Sand, 1899 (Ciliophora, Suctorea) в очистных сооружениях и переописание вида / И. В. Довгаль, Л. А. Константиненко // Вестник зоологии 2006. Т 40, № 4. С. 367369. (Дисертантом зібрано матеріал, здійснено ідентифікацію перітрих. Власний внесок 40 %.)

 2. Константиненко Л. А. Видовий склад перітрих (Ciliophora, Peritrichia) активного мулу очисних споруд з різним складом стічних вод / Л. А. Константиненко // Вісник Державного агроекологічного університету. 2007. № 1 (18). С. 270276.

 3. Константиненко Л. А. Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) в аеротенках очисних споруд м. Житомира / Л. А. Константиненко // Вестник зоологии. 2007. Т. 41, № 2. С. 169174.

 4. Константиненко Л. А. Новый показатель интенсивности питания перитрих (Ciliophora, Peritrichia) в условиях очистных сооружений / Л. А. Константиненко, И. В. Довгаль // Вестник зоологии. 2007. Т. 41, № 6. С. 437443. (Дисертантом зібрано матеріал, проведено дослідження, здійснена статистична обробка результатів дослідження, участь у написанні статті. Власний внесок 60%.)

 5. Константиненко Л. А. Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд м. Житомира / Л. А. Константиненко // Розвиток наукових досліджень 2005: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-9 листопада 2005 р. Полтава: ІнтерГрафіка, 2005. Т. 7. С. 114116.

 6. Константиненко Л. А. Peritrichia в біоценозі активного мулу очисних споруд / Л. А. Константиненко // Молодь і поступ біології: збірник тез ІІ міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, 21-24 березня 2006 р. Львів, 2006. С. 253.

 7. Константиненко Л. А. Дослідження залежності інтенсивності живлення перітрих (Ciliata, Peritrichia) від температури / Л. А. Константиненко // Розвиток наукових досліджень 2006: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 листопада 2006 р. Полтава: ІнтерГрафіка, 2006. Т. 9. С. 2931.

 8. Konstantynenko L. A. The usage of the square number of food vacuoles as the nutrition intensity index in the peritrichia (Ciliophora, Peritrichia) of the activated sludge in the sewage treatment plant / L. A. Konstantynenko // Protistology. 2007. Vol. 5, № 1. P. 44.

ПОДЯКИ

Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику І. В. Довгалю за цінні поради та рекомендації, надані при проведенні дослідження та написанні дисертації; кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику О. Г. Бошко за надані консультації щодо визначення видів, доктору біологічних наук О. І. Раілкіну (С.-Петербург, Росія) за цінні поради при розробці методу оцінки інтенсивності живлення перітрих; завідуючим кафедрами зоології та ботаніки Житомирського державного університету імені І. Франка відповідно доктору біологічних наук А. П. Стадниченко та кандидату біологічних наук Г. Є. Киричук за постійний інтерес щодо стану дисертаційного дослідження та матеріальну допомогу при проведенні експерименту; працівникам Вимірювальної лабораторії поверхневих та зворотних вод ВУВКГ м. Житомира, Л. М. Фінченко, А. Д. Сірик, О. С. Чебері і Л.М. Конончук, за допомогу при організації експерименту та надані результати гідрохімічного аналізу активного мулу та очищених стічних вод; колегам кафедр ботаніки та зоології за постійну підтримку під час написання дисертації.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины