Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дегтярьов Сергій Іванович. Матеріали повітових судів Лівобережної України як історичне джерело (кінець ХVІІІ - 60-ті рр. ХІХ ст.) : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дегтярьов С.І. Матеріали повітових судів Лівобережної України як історничне джерело (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ, 2009.

У дисертації вперше в українській історіографії здійснено спробу спеціального комплексного дослідження інформаційного потенціалу матеріалів повітових (повітових земських) судів, що функціонували на території Лівобережної України з кінця ХVІІІ до 60-х років ХІХ ст. З’ясовано ступінь збереженості даного джерела в низці архівосховищ України та Росії. Визначено напрямки історичних досліджень, де доцільно використовувати дане джерело. Проведено загальний джерелознавчий аналіз документації повітових судів. Виявлено, класифіковано та систематизовано блоки документів, що містять інформацію соціально-економічного, історико-краєзнавчого, генеалогічного і біографічного характеру тощо. З’ясовано ступінь репрезентативності і достовірності виявлених джерел і зроблено висновок, що вони є достатньою мірою інформативними й достовірними, їх потенціал дає змогу реконструювати родоводи, біографії, різні боки соціально-економічного життя українців, зокрема представників української еліти, уточнити дані з регіональної історії тощо.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины