Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Закревська Ірина Павлівна. Особливості організації судинного русла хвоста напівводних гризунів як органа терморегуляції. : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Закревська І.П. Особливості організації судинного русла хвоста напівводних гризунів як органа терморегуляції. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2008.

Вперше проведено комплексне анатомо-гістологічне дослідження судин хвоста напівводних гризунів та деяких видів наземних ссавців. В ході роботи виявлені й названі судини хвоста, що раніше не згадувались в анатомічній літературі: глибокі та поверхневі гілки серединної та дорсальної хвостових артерій та вен, а також підшкірна хвостова артерія та вена. Виділено три типи галуження судин хвоста. В результаті порівняльного аналізу виявлено ряд характерних морфологічних особливостей судин хвоста напівводних гризунів, за рахунок яких хвіст можна вважати органом терморегуляції. Встановлено, що судинне русло хвоста досліджених видів побудоване по розподільному типу, що забезпечує як зберігання тепла, так і ефективне його розсіювання.

Досліджено особливості організації судинного русла хвоста напіввводних гризунів, завдяки яким цей орган є складовою частиною системи терморегуляції. Показано, що адаптивні перебудови судинного русла хвоста відбувались головним чином шляхом перебудови похідних магістральних судин.

1.В хвості досліджених ссавців нами виявлені та описані судини, які не згадуються в анатомічній літературі. До них відносяться судини сегментальної природи, що відходять від серединної хвостової артерії, а також від дорсальної хвостової артерії; пропонується назвати їх „судини вторинної сегментації”.

2. Особливістю магістральних судин хвоста напівводних гризунів являється розподіл їх на 2-3 самостійних стовбури, які анастомозуюсь між собою та з центральною судиною за допомогою численних анастомозів, що ми розглядаємо як складову частину механізму регулювання кровотоку.

3. Описано три типи галуження магістральних судин хвоста досліджених видів, які формувались, очевидно, паралельно на різній вихідній морфологічній основі і свідчать про філогенетичну віддаленість представників цих типів.

4. Артеріальні та венозні магістралі хвоста досліджених видів за гістологічною будовою стінки відносяться до м’язового типу, що сприяє регулюванню просвіту судин.

5. У напівводних гризунів, в порівнянні з наземними, артеріальні та венозні судини відносно більш тонкостінні і мають більший просвіт, що свідчить про кращу їх можливість розширюватись, збільшуючи пропускну здатність судин (артерії) та вміщувати більший об’єм циркулюючої крові, тобто виконувати функцію депо крові при пірнанні (вени).

6. Судинне русло хвоста досліджених видів побудоване по розподільному типу, який на відміну від протипотокового, забезпечує як зберігання тепла, так і ефективне його розсіювання в умовах перегріву.

7. Важливу роль у виконанні функції терморегуляції відіграє адаптивна лабільність похідних магістральних судин, головними з яких є добре розвинені судини сегментальної природи.

8. Описані анатомо-гістологічні особливості будови судинного русла хвоста (галуження магістральних судин на стовбури; анастомози різних типів; кути відходження сегментальних судин; мязевий тип будови судин; відношення діаметру просвіту до товщини стінки, індекс Керногана) та топографії ( глибокі та поверхневі гілки магістралей), створюють оптимальні умови регулювання кровотоку, залежно від температурних умов середовища, що має пряме відношення до функції терморегуляції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Закревская И. П. Новые материалы по васкуляризации хвоста полуводных грызунов / И. П. Закревская //Вісник Державного агроекологічного університету. – 2008. - Т.2. – Вип.1(21). – С. 47 - 53.

2. Закревська І. П. Типи галуження судин хвоста напівводних гризунів та філогенетичні передумови їх становлення / И. П. Закревская // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Збірник наукових праць. – 2008. – Вип.53. - С. 109-112.

3. Ковтун М. Ф. Особенности организации сосудистого русла хвоста полуводных грызунов, как составной части системы терморегуляции / М. Ф. Ковтун, И. П. Закревская // Вестник зоологии. – 2008. – Т. 42. - № 6 – С. 535 – 542.

4. Шатковская И. П. Морфометрическая характеристика кровеносных сосудов кожи хвоста ондатры (O. Zibethicus) / И. П. Шатковская, И. Г. Двирный // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – 2001. – Вип.8(32). – Ч.2. – С. 196 - 198.

5. Осінський Л. П. Структурні характеристики деяких судин та параметри гемодинаміки ондатри / Л. П. Осінський, І. П. Шатківська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2002. – Т.2(21). –

С. 48 - 49.

6. Шатковская И. П. К вопросу о терморегуляторной функции хвоста ондатры (Ondatra zibethicus) // Чтения памяти А.А. Браунера. - Материалы международной научной конференции. – Одесса, 2000. – С. 163-166.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины