Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Палієнко Сергій Володимирович. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві. : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Палієнко С.В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – „Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2009.

У дисертації аналізується розвиток археологічного пізнання на прикладі розв’язання проблеми історико-культурного поділу пізнього палеоліту Східної Європи. У результаті вивчення радянської та сучасної історіографії було виділено чотири періоди в історії дослідження історико-культурного поділу пізнього палеоліту Східної Європи. Ця періодизація відображає основні тенденції в розвитку археологічного пізнання, обумовлених зовнішніми та внутрішніми факторам.

Пропонується загальна схема методологічного розв’язання цієї проблеми, що дозволить перейти до створення історії первісного суспільства на якісно-новому рівні – на основі фундаментальної археологічної теорії В.Ф. Генінга.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины