Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Попов Олександр Федорович. Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу сосни звичайної на півдні Лівобережного Лісостепу : Дис... канд. наук: 06.03.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Попов О. Ф. Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу сосни звичайної на півдні Лівобережного Лісостепу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. Харків, 2008.

Наводяться результати дослідів з удосконалення технології вирощування садивного матеріалу сосни звичайної в теплицях. Доведено, що для вирощування сіянців сосни у теплицях на зв’язано-піщаній ґрунтовій суміші ефективним є суцільне внесення біогумусу (вермикомпосту) під перекопування ґрунту та локальне його внесення в борозни. Доцільно використовувати для загортання насіння та мульчування сходів свіжу соснову тирсу. Застосування регуляторів росту рослин: агростимуліну, триману-1, фумару, емістиму-С, ПАБК для передвисівного намочування насіння та обприскування сходів сприяє підвищенню виходу високоякісного стандартного садивного матеріалу. При вирощуванні сіянців у теплицях високу ефективність виявлено при комплексному застосуванні біогумусу та регуляторів росту рослин, ретарданту “Атлет“, біопрепарату “Байкал ЕМ-1-У“. Обробка коріння сіянців сосни звичайної полімерною плівкоутворюючою композицією екзополіакриламіду з доданням регуляторів росту рослин, суперабсорбентами теравет-100 і аквасорб 3005КМ сприяє збільшенню приживлюваності сіянців та темпів росту культур як у висоту, так і за діаметром.

Обґрунтовуються теоретичні засади та наводяться результати досліджень з інтенсифікації вирощування садивного матеріалу і створення культур сосни звичайної, у тому числі оптимізації складу ґрунтових субстратів, норм витрати та ефективності регуляторів росту рослин, водорозчинних гідрофільних полімерів, суперабсорбентів щодо приживлюваності, збережуваності й росту культур сосни. За результатами досліджень розроблені висновки та рекомендації виробництву.

1. При вирощуванні однорічних сіянців сосни звичайної на зв’язано-піщаному субстраті у теплицях із поліетиленовим вкриттям намочування насіння перед висіванням у водних розчинах регуляторів росту рослин (агростимулін – 2 мл/л; триман-1 – 25 і 50 мг/л; чаркор – 1 – 2 мл/л; емістим-С – 3 мл/л; фумар – 0,00001 та 0,000001 %; параамінобензойна кислота – 50 мг/л) призводить до збільшення висоти сіянців у середньому на 6 – 22, діаметра кореневої шийки – на 10 – 46, довжини коріння – на 5 – 19, маси хвої, стовбурців, коріння – на 7 – 60; 12 – 80 і 22 – 60 %% відповідно, виходу стандартного садивного матеріалу – на 40 – 60 %% порівняно з контролем.

2. При обприскуванні сходів сосни на початку інтенсивного росту хвої та осьового пагона найбільш достовірний позитивний вплив на біометричні показники та масу сіянців виявили водні розчини регуляторів росту рослин триману-1 при концентрації 50 мг/л; агростимуліну – 1 – 4 мл/л; фумару – 0,00001 %; ПАБК – 50 мг/л.

3. Технологія виробництва біогумусу (вермикомпосту) адаптована для застосування в умовах тепличного комплексу та його використання при вирощуванні сіянців сосни на зв’язано-піщаному субстраті у теплицях.

4. Локальне внесення у посівні борозенки біогумусу при нормі витрати 0,8 кг/п.м (або 1 л/п.м.) сприяє порівняно з локальним внесенням торфу з такою самою нормою (технологія, прийнята у виробництві) достовірному збільшенню висоти сіянців у середньому на 12 %, діаметра кореневої шийки – на 15, довжини коріння – на 7, маси хвої – на 34, стовбурців – на 17, коріння – на 19 %%.

5. Суцільне внесення біогумусу у тепличний зв’язано-піщаний субстрат у нормах витрати 8, 16, 24 кг/м2 при 40 % вологості (або 10, 20, 30 л/м2) при локальному передвисівному внесенні у посівну борозенку біогумусу або торфу з нормою витрати 0,8 кг/п.м. (1л/п.м.) або без них сприяє покращенню агрохімічних та агрофізичних властивостей субстрату, істотному збільшенню біометричних показників сіянців.

6. Найбільш ефективним є суцільне внесення біогумусу у тепличний зв’язано-піщаний субстрат із нормою витрати 16 кг/м2, (або 20 л/м2) з локальним доданням біогумусу у посівні борозенки. Це сприяє порівняно з технологією без суцільного внесення біогумусу збільшенню у сіянців сосни висоти у середньому на 61, діаметра кореневої шийки – на 48, довжини коріння – на 13, маси хвої – на 74, стовбурців – на 14, коріння – на 94, виходу стандартного садивного матеріалу – на 113 %%.

7. Після одноразового суцільного внесення біогумусу у тепличний субстрат збільшення біометричних показників та маси сіянців сосни виявляються протягом трьох циклів вирощування. Через три роки після внесення біогумусу при нормах витрати 8, 16 і 24 кг/м2 вихід стандартного садивного матеріалу сосни перевершував контроль (без біогумусу) у середньому на 42, 72 і 139 % відповідно.

8. Комплексне застосування біогумусу (16 кг/м2) з передвисівним намочуванням насіння сосни у розчині агростимуліну (1 – 2 мл/л) сприяло збільшенню порівняно з контролем (з біогумусом) висоти сіянців на 13, діаметра стовбурців – на 30, довжини коріння – на 9, маси хвої – на 55, стовбурців – на 50, коріння – на 38, виходу стандартних сіянців – на 13 %%.

9. Застосування біогумусу (16 кг/м2) у комплексі з обприскуванням сходів сосни агростимуліном на початку росту хвої та осьового пагона, формування верхньої бруньки позитивно впливає на ріст і розвиток сіянців. При концентрації агростимуліну у водному розчині 2 та 4 мл/л висота сіянців перевершувала контроль на 12 – 19, діаметр стовбурців – на 14 – 18, маса надземної частини – на 15, маса коріння – на 17, вихід стандартних сіянців сосни – 23 – 37 %%.

10. Внесення біогумусу в комплексі з триразовим обприскуванням сходів сосни ретардантом (1,5 мг/л водного розчину) після початку росту осьового пагона призвело до достовірного уповільнення росту сіянців у висоту, збільшення діаметра кореневої шийки, розвитку розгалуженої кореневої системи, маса якої порівняно з контролем збільшилася на 28 – 40 %, що сприяло підвищенню якості сіянців.

11. Застосування біогумусу (16 кг/м2) у комплексі із триразовим поливанням субстрату у теплиці (за фазами розвитку сходів) водним розчином біопрепарату «Байкал ЕМ-1-У» в концентрації 10 мл/л при витратах розчину 3 л/м2 вплинуло на збільшення біометричних показників, маси сіянців, виходу стандартних сіянців у середньому в 2 рази.

12. При використанні однорічних сіянців сосни, що вирощені у теплиці з суцільним внесенням у субстрат біогумусу з нормою витрати 16 і 24 кг/м2, приживлюваність і ріст культур першого та другого років вирощування перевищували контроль (без використання біогумусу). У культурах другого року вирощування у дослідних варіантах приживлюваність саджанців перевищувала контроль на 12,1 – 15,0; висота – на 12 – 26; приріст за висотою – на 7 – 17; діаметр стовбурців – на 14 – 35 %%.

13. Намочування коріння сіянців сосни перед садінням у водних розчинах регуляторів росту рослин чаркору (2 – 4 мл/л), агростимуліну (4 – 8 мл/л) та обробка у полімерному композиційному розчині на основі 0,4 % екзополіакриламіду (ЕПАА) з цими регуляторами росту (2 і 4 мл/л відповідно) сприяли підвищенню приживлюваності культур і біометричних показників рослин.

14. Обробка коріння сіянців сосни перед садінням культур розчинами полімерних суперабсорбентів теравету-100 і аквасорбу 3005КМ із концентрацією 6 і 7 г/л відповідно сприяла підвищенню приживлюваності та темпів росту культур першого і другого років вирощування.

15. Доведено економічну доцільність використання біогумусу та регуляторів росту рослин при вирощуванні садивного матеріалу сосни звичайної за розробленою технологією. Додатковий прибуток при вирощуванні однієї тисячі стандартних сіянців на зв’язано-піщаному субстраті з використанням біогумусу становить 45,07 грн. Рентабельність використання біогумусу становить 60 %, регуляторів росту рослин: агростимуліну – 5,8; триману-1 – 10; чаркору – 14,2; фумару – 1,6 %%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Ведмідь М. М. Застосування нових регуляторів росту рослин і водорозчинних полімерів під час створення культур сосни звичайної / М. М. Ведмідь, О. Ф. Попов // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 39. – С. 209 – 217. (Проведено польові роботи, аналіз даних, написання статті).

2. Ведмідь М. М. Застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні сіянців та створенні лісових культур / М. М. Ведмідь, С. В. Яценко, О. Ф. Попов // Науковий вісник : Лісівницькі дослідження в Україні : зб. наук.-тех. праць, УкрДЛТУ – Львів, 2002. – Вип. 12.4. – С. 240 – 245. (Проведено польові роботи, аналіз даних, написання статті).

3. Ведмідь М. М. Ефективність застосування біогумусу при вирощуванні сіянців сосни звичайної у теплицях / М. М. Ведмідь, О. Ф. Попов // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць – К., 2004. – Вип. 70. – С. 109 – 115. (Проведено польові роботи, аналіз даних, написання статті).

4. Попов О. Ф. Застосування біогумусу при вирощуванні сіянців сосни звичайної у літних поліетиленових теплицях / О. Ф. Попов // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць – Х. : УкрНДІЛГА, 2004. – Вип. 105. – С. 76 – 81.

5. Угаров В. М. Комплексне застосування біогумусу і агростимуліну при вирощуванні сіянців сосни звичайної / В. М. Угаров, О. Ф. Попов, В. В. Борисова // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць – Х.: УкрНДІЛГА, 2005. – Вип. 108. – С. 134 – 140. (Проведено польові роботи, аналіз даних, написання статті).

6. Попов О. Ф. Ефективність застосування біогумусу і препарату “Байкал ЕМ-1-У” при вирощуванні сіянців сосни звичайної у теплицях / О. Ф. Попов // Вісник ХНАУ. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2006. – Вип. 7. – С. 143 – 145.

7. Попов О. Ф. Вплив полімерних суперабсорбентів теравет і аквасорб на приживлюваність і ріст лісових культур сосни звичайної у свіжому субору Лівобережного Лісостепу / О. Ф. Попов, В. М. Угаров, В. В. Борисова // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць – Х. : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112. – С. 165 – 169. (Проведено польові роботи, аналіз даних, написання статті).

8. Воцелко С. К. Ефективність застосування препарату ЕПАА в лісовому господарстві / С. К. Воцелко, О. О. Литвинчук, М. М. Ведмідь, В. М. Угаров, О. Ф. Попов // Вісник ОНУ. – Одеса, 2005. – Вип. 7. – С. 237 – 243. (Проведено польові роботи, написання статті).

9. Попов О. Ф. Ріст в умовах свіжого сосново-дубового субору культур сосни звичайної, що створені сіянцями, вирощеними в теплиці із застосуванням біогумусу / О. Ф. Попов // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку : матеріали XI Погребняківських читань (Харків, 10 – 12 жовт. 2007 р.): – Х. : УкрНДІЛГА, 2007. – С. 149 – 150.

10. Попов О. Ф. Вивчення тривалості післядії біогумусу при вирощуванні сіянців сосни звичайної у теплицях / О. Ф. Попов // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Житомир 27 – 29 листопада 2007 р.). – Житомир, 2007. – С. 94 – 98.

11. Угаров В. Н. Применение препарата «Байкал ЕМ-1-У» при выращивании сеянцев сосны обыкновенной / В. Н. Угаров, А. Ф. Попов, В. В. Борисова // Надежда планеты. – Х., 2005. – №3. – С. 3-6. (Проведено польові роботи, аналіз даних).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины