Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Куницький Михайло Петрович. Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої світової війни (український вектор) : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Куницький М.П. Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої світової війни (український вектор). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія. – Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008.

В дисертації висвітлюються питання примусової репатріації радянських громадян до СРСР після Другої світової війни. Показано наслідки примусової репатріації для радянських громадян і політичного іміджу Союзу РСР у світі. Визначено та проаналізовано політичні, соціально-економічні, національні та релігійні причини, що призвели до небажання повертатися в СРСР частини радянських переміщених осіб. Український вектор репатріації обґрунтовано та доведено тим, що саме Українська РСР прийняла й пропустила через свою територію основний потік повоєнних репатріантів.

Значне місце відведено характеристиці методів та механізмів здійснення репатріації, особливостям перевірки та фільтрації репатріантів. Спростовано міф, створений радянською історіографією, про добровільне повернення усіх без виключення радянських громадян до СРСР. Відслідковано долі примусових репатріантів і доведено, що більшість із них після повернення в СРСР тривалий час піддавалися дискримінації.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Куницький М.П. Примусова репатріація радянських громадян після Другої світової війни /Михайло Петрович Куницький// Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. Том 12 – 13. – Чернівці, 2006. «Рута», - С. 206 -210.

  2. Стрільчук Л., Куницький М. Громадсько-політична та освітня діяльність українських іммігрантів третьої хвилі у США та Канаді / Людмила Стрільчук, Михайло Куницький// Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з української діаспори. – Випуск 5. – Ніжин – Київ: Видавництво Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. – 2006. – С. 63 – 68. (Особисто дисертанту належить 60 %).

  3. Куницький М.П. Створення та функціонування таборів для переміщених осіб в західних окупаційних зонах /Михайло Петрович Куницький// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць – Рівне, РДТУ, 2006 - № 6. – С. 76 – 88.

  4. Куницький М.П. Національна політика СРСР на західноукраїнських землях напередодні Великої вітчизняної війни (1939 – 1941 рр.)/Михайло Петрович Куницький// Друга світова війна і доля народів України. 2-га всеукраїнська наукова конференція. 30-31 жовтня 2006 року. М. Київ. Тези доповідей. – Київ: Сфера, 2006. – С.65-66.

  5. Куницький М.П. Особливості перебігу репатріаційних процесів радянських громадян після Другої світової війни (український вектор) /Михайло Петрович Куницький // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. Ювілейний випуск. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2007. № 1. – С.292-302.

  6. Куницький М.П. Національна політика СРСР на західноукраїнських землях напередодні Великої вітчизняної війни (1939 – 1941 рр.). /Михайло Петрович Куницький// Друга світова війна і доля народів України. Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції м. Київ, 30 – 31 жовтня 2006 р. – Київ: Зовнішторгвидав, 2007. – С. 297 – 304.

  7. Куницький М.П. Українська еміграція після Другої світової війни: причини, характер та наслідки /Михайло Петрович Куницький// ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків. «Українська історична наука на шляху творчого поступу». Луцьк, 17 – 19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х томах / С. Гаврилюк, О.Гаврилюк, В. Пришляк, Л. Шваб. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – Т.3. (-540 с.) – С. 181– 186.

  8. Куницький М.П. Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої світової війни (український вектор) /Михайло Петрович Куницький: Монографія. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2007. – 248 с.

  9. Куницький М. Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої світової війни (український вектор) /Михайло Куницький// Друга світова війна і доля народів України. 3-я Всеукраїнська наукова конференція 27 – 28 жовтня 2008 р. м. Київ. Тези доповідей. – Київ: «Зовнішторгвидав України», 2008. – С. 63 – 64.

  10. Куницький М. Особливості репатріації радянських громадян в СРСР після Другої світової війни (український вектор)/ Михайло Куницький// Вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип.. 380 – 381. – С. 82 – 87.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины