Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шапошникова Світлана Володимирівна. Удосконалення методів аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму на металургійних підприємствах. : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шапошникова С.В. Удосконалення методів аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму на металургійних підприємствах. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню зниження рівня травматизму на металургійних підприємствах шляхом удосконалення методів аналізу, прогнозування та попередження виробничого травматизму. У роботі виконано експериментальні дослідження виробничого травматизму стосовно металургійній галузі, що дозволило визначити важливі фактори, пов'язані з причинами та наслідками нещасних випадків. Удосконалені методи аналізу та прогнозу виробничого травматизму, на підставі яких: розроблено комплекс адекватних математичних моделей показників виробничого травматизму по цехах, за професіями потерпілих, видами обставин; побудовані багатофакторні регресійні моделі залежності кількості нещасних випадків від видів подій та причин-факторів, які призвели до нещасних випадків; розроблена прогнозна модель виробничого травматизму, заснована на синтезі декількох прогнозів; встановлена залежність травмування працівників різних професій від факторів, що впливають на виробничий травматизм, заснована на використанні непараметричних критеріїв.

Розроблено додатковий показник оцінки стану охорони праці з використанням мотиваційного механізму щодо безтравматичної праці персоналу і розрахункового показника працездатності, що удосконалює механізм стимулювання профілактики виробничого травматизму.

Удосконалено програмне забезпечення інформаційно-аналітичної системи можливістю побудови декількох математичних моделей прогнозу виробничого травматизму з наступним вибором найбільш адекватної моделі, яке є основою для розробки профілактичних заходів

Обґрунтовано класифікацію заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, яка дозволяє визначенням обставин і причин нещасних випадків оптимізувати типові заходи з конкретизацією просторових та часових характеристик.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины