Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Борняк Уляна Іванівна. Біомінералогічні фактори стійкості жовчевих камінців. : Дис... канд. наук: 04.00.20 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Борняк У.І. Біомінералогічні фактори стійкості жовчевих камінців. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.20 – мінералогія, кристалографія. – Львівський національний університет імені Iвана Франка, Львів, 2008.

Дисертація присвячена комплексному вивченню біомінералогічних факторів стійкості жовчевих камінців, виявленню структурно-текстурних параметрів з мінімальними стійкісними характеристиками, експериментальному обґрунтуванню чинників зовнішнього впливу на конкременти, які мають найбільш ефективний дезінтеграціний вплив. Розглянуто вплив мінерального складу на стійкість жовчевих камінців (найслабкішими є чисті холестеринові камінці, з ускладненням мінерального складу в бік збільшення вмісту білірубінату кальцію та карбонатів стійкість зростає). Вивчено структурно-текстурні особливості, мікро- та макропорожни, дефекти та тріщини у жовчевих камінцях, закономірності їхньої орієнтації в просторі, визначено головні чинники стійкості жовчевих камінців до зовнішнього впливу, які зумовлюють характер та напрям руйнування. Досліджено міжкамінцеві взаємодії у численних асоціаціях жовчевих камінців, які визначають особливості самоорганізації морфології, активно впливають на ущільнення та руйнування приповерхневих прошарків жовчевих камінців, визначають можливість агрегації та сегрегації поліядерних конкрементів. Еволюція мінерального складу, структурно-текстурних особливостей, морфології жовчевих камінців визначає їхню різну стійкість на різних етапах онтогенезу.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины