Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Конь Катерина Володимирівна. Сучасні аспекти етіології та антибіотикорезистентність збудників запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів і ерозій шийки матки : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Конь К.В. Сучасні аспекти етіології та антибіотикорезистентність збудників запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів і ерозій шийки матки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України», Харків, 2008.

Дисертацію присвячено питанням встановлення особливостей етіологічної структури та антибіотикорезистентості збудників запальних захворювань внутрішніх статевих органів (ЗЗВСО), розробки алгоритмів прогнозування виділення полірезистентних бактерій і методів комбінованої протимікробної терапії.

Обстежено 183 пацієнтки із сальпінгоофоритами. Встановлені відмінності в етіологічній структурі та антибіотикорезистентності збудників залежно від характеру супутніх захворювань шийки матки й піхви.

Розроблені рекомендації з протимікробної терапії сальпінгоофоритів, що враховують ймовірність виділення полірезистентних збудників та характер захворювань шийки матки й піхви.

Дано мікробіологічне обґрунтування застосування комбінованої протимікробної терапії ЗЗВСО: доведено синергідну дію гатифлоксацина з цефотаксимом і з цефтриаксоном, а також з ефірними оліями чебрецю й чайного дерева.

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо встановлення особливостей етіологічної структури та антибіотикорезистентності збудників сальпінгоофоритів, поєднаних із запальними захворюваннями шийки матки й піхви і ерозіями шийки матки, розробки алгоритмів прогнозування виділення полірезистентних збудників і мікробіологічного обґрунтування методів комбінованої протимікробної терапії запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів.

 1. Показано, що провідними мікроорганізмами, виділеними зі статевих шляхів у пацієнток із сальпінгоофоритами, є Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp., C. albicans і E. coli; 66,8% виділених збудників перебувають в асоціаціях і тільки 33,2% – у монокультурі. Переважними асоціаціями є асоціації Streptococcus spp. із U. urealyticum, G. vaginalis або M. hominis; Staphylococcus spp. із G. vaginalis, U. urealyticum або Streptococcus spp.; Enterococcus spp. із G. vaginalis, U. urealyticum або M. hominis; C. albicans із U. urealyticum, G. vaginalis або Staphylococcus spp.; E. coli із G. vaginalis, U. urealyticum або M. hominis.

 2. Встановлено, що у пацієнток із сальпінгоофоритами, залежно від характеру супутніх захворювань шийки матки й піхви, є відмінності в етіологічній структурі і популяційних рівнях провідних збудників та складі переважних асоціацій мікроорганізмів, що виділяються зі статевих шляхів.

 3. Визначено, що бактерії E. coli були найбільше чутливі до меропенему, фурагіну, гатифлоксацину, левофлоксацину і цефтриаксону; бактерії роду Enterococcus – до левофлоксацину, іміпенему, гатифлоксацину, фурагіну і меропенему; штами Staphylococcus spp. – до іміпенему, меропенему й цефотаксиму; штами Streptococcus spp. – до іміпенему, меропенему, гатифлоксацину і левофлоксацину. В цілому бактеріальні збудники ЗЗВСО проявили найбільшу чутливість до гатифлоксацину (83,16±2,89%), левофлоксацину (82,33±2,57%), фурагіну (81,27±6,06%), іміпенему (88,15±5,05%), меропенему (86,55±8,48%), гентаміцину (69,35±8,61%) і ципрофлоксацину (69,78±10,8%).

 4. Доведено наявність відмінностей в чутливості до протимікробних препаратів у збудників сальпінгоофоритів залежно від характеру супутніх захворювань шийки матки й піхви у пацієнток, що необхідно враховувати при виборі препаратів для протимікробної терапії.

 5. З’ясовано, що полірезистентними були 28,77% збудників сальпінгоофоритів: 56,82% штамів Enterococcus spp., 30% штамів E. coli, 26,32% штамів Streptococcus spp. Зі штамів Staphylococcus spp. 45,45% були метицилінорезистентними.

 6. Встановлено, що ознаками, значимими в прогнозуванні виділення полірезистентних збудників у хворих на сальпінгоофорити, є штучне переривання вагітності в анамнезі, пора року виникнення поточного загострення захворювання, наявність ознак бактеріального вагінозу, ерозії шийки матки на момент обстеження та в анамнезі, кольпиту, екзо- або ендоцервіциту, синдрому полікистозу яєчників, U. urealyticum та C. trachomatis. Розроблена математична модель прогнозування виділення полірезистентних збудників у пацієнток із сальпінгоофоритами.

 7. Експериментально доведено, що комбінації гатифлоксацину з цефотаксимом і з цефтриаксоном мають синергідну дію по відношенню до референтних і клінічних штамів мікроорганізмів, виділених від пацієнток із ЗЗВСО. Бактерії Staphylococcus spp., Streptococcus spp. і K. pneumoniae більше чутливі до комбінації гатифлоксацину з цефотаксимом, а E. faecalis і E. coli – до комбінації гатифлоксацину з цефтриаксоном.

 8. Експериментально доведено, що комбінації гатифлоксацина з ефірними оліями чебрецю й чайного дерева мають синергідну дію по відношенню до референтних і клінічних штамів мікроорганізмів, виділених від пацієнток із ЗЗВСО. Ефірна олія чебрецю володіє більш високим рівнем антимікробної активності й проявляє більш виражений синергізм із гатифлоксацином у порівнянні з ефірною олією чайного дерева.

Практичні рекомендації:

 1. При виборі схеми емпіричного лікування пацієнток із сальпінгоофоритами необхідно враховувати наявність супутніх захворювань шийки матки й піхви: у пацієнток із сальпінгоофоритами, що сполучається з ерозіями шийки матки, рекомендовані гатифлоксацин, фурагін, цефазолін або цефоперазон; для лікування пацієнток із сальпінгоофоритами і кольпитами – гатифлоксацин, левофлоксацин або цефотаксим; із сальпінгоофоритами з екзо- або ендоцервіцитами – цефотаксим, нітроксолин, гатифлоксацин, цефазолін, фурагін або ципрофлоксацин; при сальпінгоофоритах без захворювань шийки матки й піхви – гатифлоксацин, фурагін, левофлоксацин, цефотаксим, ципрофлоксацин або гентаміцин.

 2. Запропоновано при призначенні емпіричної протимікробної терапії оцінювати ймовірність виділення полірезистентних збудників із використанням розробленої математичної моделі. При високій імовірності виділення полірезистентних бактерій рекомендовано призначати комбінацію з найактивніших препаратів із урахуванням їхніх синергідних взаємодій.

 3. Рекомендовано у разі необхідності призначення комбінованої терапії хворим на сальпінгоофорити застосовувати гатифлоксацин у комбінації з цефотаксимом при інфекціях, спричинених Staphylococcus spp., Streptococcus spp. і K. pneumoniae, і комбінацію гатифлоксацина з цефтриаксоном при захворюваннях, викликаних E. faecalis і E. coli

 4. Рекомендовано лікування гатифлоксацином у хворих на сальпінгоофорити, поєднані з запальними захворюваннями шийки матки й піхви або з ерозіями шийки матки, доповнювати місцевим застосуванням ефірних олій чебрецю або чайного дерева.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Цыганенко А. Я. Роль микроорганизмов в развитии эрозий шейки матки при воспалительных заболеваниях органов малого таза / А. Я. Цыганенко, Ю. С. Паращук, Е. В. Конь // Експериментальна і клінічна медицина. – 2006. – № 4. – С. 54-56. (Здобувач визначила склад і чутливість до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих, виконала статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

 2. Цыганенко А. Я. Резистентность к антибиотикам возбудителей воспалительных заболеваний органов малого таза, сочетающихся с эрозиями шейки матки / А. Я. Цыганенко, Е. В. Конь // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2006. – № 6. – С. 115-117. (Здобувач визначила склад і чутливість до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих, виконала статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

 3. Конь Е. В. Применение кластерного анализа для разработки схем антибактериальной терапии воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов / Е. В. Конь, А. Я. Цыганенко // Медицина сьогодні і завтра. – 2006. – № 3-4. – С. 5-8. (Здобувач визначила чутливість до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих, виконала статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

 4. Конь К. В. Вивчення ролі асоціацій мікроорганізмів у розвитку запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів та їхньої чутливості до антибіотиків / К. В. Конь, А. Я. Циганенко // Експериментальна і клінічна медицина. – 2007. – № 2. – С. 40-44. (Здобувач визначила склад асоціацій і чутливість до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих, виконала статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

 5. Изучение активности гатифлоксацина при комбинированном применении с другими антибиотиками и эфирными маслами, применяемыми в гинекологии, в опытах in vitro / Е. В. Конь, А. Я. Цыганенко, С. В. Туракевич, Г. П. Тараненко // Медицина сьогодні і завтра. – 2007. – № 2. – С. 38-42. (Здобувач виконала експериментальну частину роботи, статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

 6. Цыганенко А. Я. Использование методов кластерного анализа для оценки чувствительности к антибиотикам возбудителей воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов / А. Я. Цыганенко, Е. В. Конь // Мікробіологічний журнал. – 2007. – Т. 69, № 4. – С. 45-53. (Здобувач визначила чутливість до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих, виконала статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

 7. Конь К. В. Прогнозування виділення високорезистентних бактерій у жінок із хронічними запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів і ерозіями шийки матки / К. В. Конь // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2007. – Т. 7, № 4. – С. 206-209.

 8. Пат. 30668 Україна, МПК (2006) А61В 17/42, G01N 33/48. Спосіб прогнозування перебігу запальних захворювань жіночої статевої сфери / Конь К. В.; заявник і патентовласник К. В. Конь. – № u200711415 ; заявл. 15.10.07 ; опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.

 9. Конь Е. В. Изучение влияния масла чайного дерева Melaleuca alternifolia на активность антибиотиков в опытах in vitro / Е. В. Конь, Н. И. Коваленко // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини : Всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 11-13 квітня 2002 р. : матеріали конф. – Донецьк, 2002. – С. 84. (Здобувач провела літературний пошук, проаналізувала експериментальні дані, оформила роботу, виступила з доповіддю).

 10. Клюєва Т. Дослідження протимікробної активності препарату розчин ципрофлоксацину для інфузій / Т. Клюєва, К. Конь // VI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених, 21-23 травня 2002 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2002. – С. 351. (Здобувач провела літературний пошук, проаналізувала експериментальні дані, оформила роботу, виступила з доповіддю).

 11. Конь Е. В. Роль микроорганизмов в этиологии фоновых процессов эпителия шейки матки / Е. В. Конь // Медицина третього тисячоліття : міжвузівська конф. молодих вчених, 17-18 січня 2006 р. : збірник тез. – Харків, 2006. – С. 95.

 12. Конь Е. В. Микробиологические аспекты воспалительных заболеваний женских половых органов и фоновых процессов шейки матки / Е. В. Конь // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики : Всеукраїнська наук.-практ. конф. (з міжнародною участю), 12 квітня 2006 р. : матеріали конф. – Харків, 2006. – С. 54.

 13. Конь Е. В. Возможности методов кластерного анализа в разработке схем антибактериальной терапии воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов / Е. В. Конь // Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу практичній медицині : Всеукраїнська наук.-практ. конф. (з міжнародною участю), 20 жовтня 2006 р. : матеріали конф. – Харків, 2006. – С. 49-50.

 14. Конь К. В. Застосування методів багатомірного статистичного аналізу для оцінки резистентності збудників запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів / К. В. Конь // Вчені майбутнього : наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнародною участю, 25-26 жовтня 2006 р. : тези доповідей. – Одеса, 2006. – С. 18.

 1. Конь Е. В. Применение методов кластерного анализа для оценки антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов / Е. В. Конь // Біологія: від молекули до біосфери : І Міжнародна конф. молодих учених, 21-23 листопада 2006 р. : тези доповідей. – Харків, 2006. – С. 74.

 2. Kon K. V. The use of clustering analysis for development of antibacterial treatment schemes of genital inflammatory diseases / K. V. Kon // Медична наука: сучасні досягнення та інновації : наук.-практ. конф. молодих вчених, присв. 145-річчу Харківського медичного товариства, 23 листопада 2006 р. : матеріали конф. – Харків, 2006. – С. 77.

 3. Конь Е. В. Использование методов многомерного статистического анализа для оценки антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов / Е. В. Конь // Актуальные вопросы инфекционной патологии-2006 : Всероссийская науч. конф. молодых ученых с международным участием, 14-15 дек. 2006 г. : материалы конф. – СПб, 2006. – С. 51.

 4. Конь К. В. Чутливість до антибактеріальних препаратів збудників хронічних запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів / К. В. Конь // Медицина третього тисячоліття : міжвузівська конф. молодих вчених, 16-17 січня 2007 р. : збірник тез. – Харків, 2007. – С. 14-15.

 5. Конь Е. В. Изучение in vitro антимикробной активности гатифлоксацина в комбинации с другими антибактериальными препаратами / Е. В. Конь // Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2007. – № 2 (55). – С. 279.

 6. Конь Е. В. Прогнозирование выделения высокорезистентных бактерий у пациенток с воспалительными заболеваниями внутренних женских половых органов и эрозиями шейки матки / Е. В. Конь // Актуальні питання в сучасній медицині : Міжнародна наук. конф. студентів та молодих вчених, 26-28 березня 2007 р. : тези доповідей. – Харків, 2007. – С. 68.

 7. Конь К. В. Асоціації мікроорганізмів у хворих із запальними захворюваннями внутрішніх жіночих статевих органів та їхня антибіотикочутливість / К. В. Конь // Хист. – 2007. – № 9. – С. 65.

 8. Конь К. В. Прогнозування виділення полірезистентних бактерій від жінок із запальними захворюваннями статевого тракту / К. В. Конь // Молодь та перспективи сучасної медичної науки : IV Міжнародна наук. конф. студентів та молодих вчених, 5-6 квітня 2007 р. : матеріали конф. – Вінниця, 2007. – С. 42.

 9. Конь Е. В. Изучение чувствительности к антибиотикам возбудителей воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин / Е. В. Конь // Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2007. – № 2 (55). – С. 348-349.

 10. Конь К. В. Вивчення в дослідах in vitro синергідної дії між гатифлоксацином і ефірними оліями, що використовуються в гінекології / К. В. Конь // Вчені майбутнього : наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнародною участю, 15-16 жовтня 2007 р. : тези доповідей. – Одеса, 2007. – С. 19-20.

 11. Конь К. В. Вивчення комбінованої дії гатифлоксацину та чебрецевої ефірної олії на бактерії-збудники запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів / К. В. Конь // Новини і перспективи медичної науки : VII Міжнародна конф. студентів та молодих учених, 16-19 жовтня 2007 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 58-59.

 12. Конь К. В. Порівняння антимікробної активності комбінацій гатифлоксацину з цефотаксимом і цефтриаксоном / К. В. Конь // Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики : наук.-практ. конф., 13 листопада 2007 р. : матеріали конф. – Харків, 2007. – С. 56-57.

 13. Конь К. В. Комбінована дія антибіотиків і ефірних олій на бактерії-збудники запальних захворювань органів малого тазу у жінок / К. В. Конь // Сучасні підходи до діагностики та лікування у клінічній інфектології : наук.-практ. конф., 14 листопада 2007 р. : матеріали конф. – Харків, 2007. – С. 83-85.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины