Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шакун Олена Анатоліївна. Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі проліків мікробоцидної дії : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шакун О. А. Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі проліків мікробоцидної дії. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07- мікробіологія. – ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України». – Харків, 2008.

В дисертації теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена перспективність впровадження у лікувальну практику антисептиків з властивостями проліків, у якості яких використані гексаметилентетрамін і фенілсаліцилат.

Встановлена здатність досліджуваних антисептиків до реалізації притаманного антимікробного потенціалу за рахунок змін рН середовища.

Підтверджений широкий спектр вибірково притаманних мікробоцидних властивостей гексаметилентетраміну при кислих показниках вміщення, що межують в інтервалі рН 3,0 – 5,0, а фенілсаліцилату - відповідно при рН 7,5 – 9,0.

На рівні теоретичного прогнозування і відповідного експериментального доказу доведені переваги досліджуваних антисептиків як консервантів мазей, гелів, кремів та шампунів косметичного призначення.

Розроблена технологія і рецептура комплексної фармацевтичної композиції «Гексафеноксид» для лікування локалізованої гнійно-запальної інфекції і опікової хвороби.

Підтверджені перспективні хіміотерапевтичні властивості комплексної фармацевтичної композиції «Гексафеноксид» при опіках і гнійно-запальних захворюваннях.

У дисертаційній роботі узагальнені теоретичні і практичні данні та підтверджена перспективність сформульованого напрямку у хіміотерапевтичному вирішенні побічних ефектів від чинної антимікробної терапії шляхом замісного за поширеністю впровадження у лікувальну практику антисептиків з властивостями проліків.

  1. У якості антисептиків з властивостями проліків використані гексаметилентетрамін і фенілсаліцилат, для яких за результатами мікробіологічного тестування доведені наступні позитивно значущі відмінності від інших антимікробних препаратів:

бінарність хімічної структури обраних препаратів з залежним відокремленням формальдегіду та фенолу при відповідних для досліджуваних препаратів зсувах нейтральних показників рН вміщення у кислотну або лужну сторону;

наявність своєрідних властивостей (не характерних для іншої групи антимікробних засобів), що пов'язано з залежним від показників зсуву рН частковим відокремленням зі структури препаратів відповідної кількості формальдегіду та фенолу;

поєднання гексаметилентетраміном і фенілсаліцилатом терапевтичних властивостей антисептиків і дезінфектантів, що пов'язане з антимікробною дією відокремленого зі структури препаратів формальдегіду та фенолу;

механізм антимікробної дії, що полягає у здатності до незворотного комплексоутворення з бактеріальними полісахаридами і амфолітними білками клітинної стінки, концентраційно обумовленою коагуляційною активністю, інгібуючим впливом на процеси дихання мікробної клітини.

2. Встановлено, що, не відрізняючись реєстровано значущим потенціалом селективної здатності щодо індукування у мікробів-мішеней відповідної або множинної лікарської стійкості, досліджувані антисептики різнопланово за ознаками рН реалізують притаманний антимікробний потенціал.

3. Гексаметилентетрамін виявляє широкий спектр вибірково притаманних мікробоцидних властивостей при кислих показниках вміщення, що межують в інтервалі рН 3,0 – 5,0, а фенілсаліцилат відповідно при рН 7,5 – 9,0.

4. Доведена доцільність комбінованого застосування гексаметилентетраміну та фенілсаліцилату як фармакологічно інтактних для здорової шкіри антимікробних консервантів у складі мазей, гелів, кремів та шампуней косметичного призначення. Заявлено новий спосіб консервації косметичних засобів з використанням проліків антисептичної дії гексаметилентетраміну та фенілсаліцилату, до переваг якого можна віднести відсутність постійно вираженої фонової антимікробної активності, антисептичну інтактність в умовах збереження технологічно заданого препарату рН, залежну від ступеня початкового забруднення дозовану активність та пов'язану з цим пролонгованість дії у збереженні асептичної характеристики косметичного засобу. Запропоновані проліки не утворюють стійких до них штамів.

5. Розроблена технологія і рецептура комплексної фармацевтичної композиції «Гексафеноксид» для лікування локалізованої гнійно-некротичної інфекції і опікової хвороби з наступним складом (г): гексаметилентетрамін – 0,25; фенілсаліцилат – 0,25; димексид – 5,0; ПЕО – 400 - 75,7; ПЕО – 1500 – 18,8.

6. При моделюванні локалізованої гнійно-запальної інфекції з явищем некрозу, етіологічно відтвореної підшкірним зараженням білих мишей змішаною культурою золотавого стафілококу і синьогнійної палички, та інфекційної опікової хвороби, відтвореної у білих щурів з використанням «термічної п'яти», підтверджені перспективні хіміотерапевтичні властивості комплексної фармацевтичної композиції «Гексафеноксид».

Практичні рекомендації

За доведеними мікробіологічними ознаками і оптимальною біофармацевтичною сумісністю пропонується безпосереднє впровадження в технологію косметичних засобів гексаметилентетраміну і фенілсаліцилату як консервантів з властивостями проліків.

За позитивними результатами здійснених доклінічних досліджень для технологічного відтворення перспективна комплексна фармацевтична композиція «Гексафеноксид» на основі рецептурного суміщення в якості діючих речовин гексаметилентетраміну, фенілсаліцилату і димексиду.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Мікробіологічна оцінка перспективності антисептиків з «соловим» принципом дії як консервантів косметичних і лікарських засобів
/ І. Л. Дикий, Н. І.Філімонова,. О. А. Шакун, О. М. Дика // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2004. - Т.8, № 2. -
С. 483 - 486. (Дисертант самостійно провела аналіз літературних джерел, підготувала статтю до публікації).

2. Мікробіологічне дослідження стоматологічного гелю для лікування запальних захворювань пародонту / С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, І. Л. Дикий, О. А. Шакун // Вісник фармації. – 2006. - № 1(45). - С. 70 - 72. (Дисертант виконала експериментальні дослідження, узагальнила та аналізувала результати, підготувала статтю до публікації).

3. Деякі аспекти створення комплексних антимікробних препаратів з антиселективними властивостями / І. Л. Дикий, Н. І. Філімонова, О. Г.Гейдеріх, О. А. Шакун, В. М. Остапенко // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2006.- № 6.- С.32-35. (Дисертант провела теоретичне обґрунтування дослідження та підбір теоретичного матеріалу; провела частину експериментів; проаналізувала одержані результати).

4. Бактеріохімічні аспекти у визначенні механізмів антисептичної дії ектеріциду / Н. І. Філімонова, І. Л. Дикий, В. М. Остапенко, О. А. Шакун // Буковинський медичний вісник. - 2006. – Т. 10, № 1. – С. 82 - 84. (Дисертант провела теоретичне обґрунтування дослідження та підбір теоретичного матеріалу; провела частину експериментів; проаналізувала одержані результати).

5. Дикий І. Л. Хіміотерапевтичні властивості мазі «Гексафеноксид» на основі фенолвмісних антисептиків / І. Л. Дикий, Н. І. Філімонова,
О. А. Шакун // Клінічна фармація. - 2007. - Т.11, №3. - С. 46 - 49. (Дисертант виконала експериментальні дослідження, узагальнила та аналізувала результати, підготувала статтю до публікації).

6. Шакун О. А. Риванол як антисептик з елімінаційною дією на R-плазміду множинної лікарської стійкості / О. А. Шакун, Н. І. Філімонова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: міжвузівська студентська конференція, 13-14 квітня 2004р. : тези допов. - Х.: Вид-во НФаУ, 2004.- С. 187. (особистий внесок – аналіз результатів дослідження та підготовка тез).

7. Філімонова Н. І. Мікробіологічне обґрунтування використання гексаметилентетраміну як солового антисептика у складі комплексних антимікробних засобів / Н. І. Філімонова, Ю. Л. Стрельникова, О. А.Шакун // Клінічна фармація в Україні : матеріали V Всеукраїнської науково-практич. конферен., 18 – 19 листопада 2004р. : тези допов. - Х.: Вид-во НФаУ, 2004. - С. 105. (особистий внесок – обробка матеріалу та підготовка тез).

8. Філімонова Н. І. Антисептичні переваги препаратів з «салоловим» принципом антимікробної дії / Ю. Л. Стрельникова, О. А. Шакун,
Н. І. Філімонова // Наукові основи створення лікарських засобів : міжвуз. студ. наук. конференція, 14 - 15 квітня 2005 р. : тези доп. - Х.: Вид-во НФаУ, 2005.- С. 267. (особистий внесок – аналіз результатів дослідження та підготовка тез).

9. Фармакологічна перспективність «Проліків» як сучасних антисептиків / Н. І. Філімонова, О. А. Шакун, І. Л. Дикий, О. Г. Гейдеріх // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України : мат. VI Нац. з'їзду фармацевтів України, 28-30 вересня 2005 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. - С. 615 - 616. (особистий внесок – обробка матеріалу та підготовка тез).

10. Шакун О. А. Обґрунтування спільного використання проліків із «салоловим» принципом дії / О. А. Шакун, І. Л. Дикий, Н. І. Філімонова, О. Г Гейдеріх // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: міжвузівська студентська наукова конференція, 27 квітня 2006р. : тези допов. - Х.: Вид-во НФаУ, 2006. - С. 296. (особистий внесок – аналіз результатів дослідження та підготовка тез).

11. Шакун О. А. Хіміотерапевтична активність мазі «Гексафеноксид» при локалізованої гнійної інфекції в експерименті / О. А. Шакун, І. Л. Дикий, Н. І. Філімонова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 17 - 18 травня 2007 р. - Х.: Вид-во НФаУ, 2007. - С. 257. (особистий внесок – аналіз результатів дослідження та підготовка тез).

12. Шакун О. А. Мікробіологічне обґрунтування рецептурного складу комплексної антисептичної мазі / О. А. Шакун, Н. І. Філімонова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 17 - 18 травня 2007 р. - Х.: Вид-во НФаУ, 2007. - С. 258. (особистий внесок – обробка матеріалу та підготовка тез).

13. Дикий І. Л. Мікробіологічне дослідження антисептичних мазей, створених за салоловим принципом мікробоцидної дії / І. Л. Дикий, Н. І .Філімонова, О. А. Шакун // Клінічна фармація в Україні : матеріали VII всеукраїнської науково-практич. конференції з міжнародною участю, 15 – 16 лмстопада 2007р.. - Х.: Вид-во НФаУ, 2007. - С. 140. (особистий внесок – аналіз результатів дослідження та підготовка тез).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины