Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Карташев Андрій Сергійович. Формування аеродинамічного вигляду малорозмірного швидкісного літального апарата : Дис... канд. наук: 05.07.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Карташев А.С. Формування аеродинамічного вигляду малорозмірного швидкісного літального апарата. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2008.

У дисертації розроблено метод аеродинамічного проектування легких безпілотних літальних апаратів у складі безпілотних авіаційних комплексів на підставі заданих функціональних властивостей. Розроблений метод забезпечує якісний рівень аеродинамічного проектування, порівнянний з досягнутим у повнорозмірному літакобудуванні. Метод містить комплексну технологію аеродинамічного проектування БЛА, що складається із застосованих у порядку послідовності стадій розроблення ряду засобів: принципово нового методу формування аеродинамічного вигляду ЛА, методу оптимізації аеродинамічних властивостей ЛА з використанням критеріїв, методу проведення випереджувальних аеродинамічних досліджень ЛА.

У дисертаційній роботі вперше запропоновано метод аеродинамічного проектування легких безпілотних літальних апаратів у складі безпілотних авіаційних комплексів на підставі заданих функціональних властивостей, а також універсальні методики: формування спеціальних критеріальних комплексів, установлення зв'язку корисної функції літального апарата з його аеродинамічним виглядом і тактико-технічними характеристиками, побудови вектора критеріїв подібності для формування аеродинамічного вигляду БЛА із заданими функціональними властивостями.

При реалізації критеріального підходу в роботі були отримані такі результати:

1. Уперше розроблено метод аеродинамічного проектування легких безпілотних літальних апаратів у складі безпілотних авіаційних комплексів на підставі заданих функціональних властивостей, що забезпечує якісний рівень аеродинамічного проектування, порівнянний з досягнутим в повнорозмірному літакобудуванні за умови інтенсифікації процесу аеродинамічного проектування, необхідної для проведення робіт за наявності типових обмежень за ресурсомісткістю у вартісному й часовому виразі.

2. Метод є комплексною технологією аеродинамічного проектування БЛА, що складається із застосованого в порядку проходження стадій розроблення ряду засобів:

- принципово нового методу формування аеродинамічного вигляду ЛА залежно від функціонального призначення на підставі ряду критеріальних комплексів (спеціальних і загальноприйнятих), що створює системний базис для використання узагальненого на основі теорії розмірності й подібності в механіці досвіду аерогазодинамічного проектування, накопиченого в світовому літакобудуванні;

- методу оптимізації аеродинамічних властивостей ЛА з використанням критеріїв, наведених вище;

- методу проведення випереджувальних аеродинамічних досліджень ЛА сформованого вигляду на основі моделі просторового нестаціонарного обтікання потоком стисливого в'язкого середовища з теплообміном.

3. Запропонований метод аеродинамічного проектування забезпечує комплексну інтенсифікацію процесу НДДКР:

- на етапі формування аеродинамічного вигляду ЛА – за рахунок досягнення необхідного рівня аеродинамічної досконалості за умови мінімізації технічного ризику й ресурсомісткості робіт;

- на етапі проведення випереджувальних аеродинамічних досліджень, оскільки дозволяє забезпечити еквівалентну повноту пророблення об'єкта проектування за умови зниження трудомісткості й термінів розроблення на 2-3 порядки.

4. Розроблений комплекс критеріальних оцінок забезпечує проведення загального аналізу розвитку класів аеродинамічних ЛА на основі отримання кількісних оцінок функціональної досконалості, тобто певного «правила норм», і може бути використаний для виявлення перспективних напрямків і тенденцій розвитку.

5. Вірогідність поданих результатів розрахунку для побудови фізико-математичної моделі забезпечено використанням фундаментальних фізичних законів і підтверджено задовільною узгоджуваністю з результатами натурного експерименту, отриманими іншими авторами.

6. Розробки за темою дисертації впроваджено в процес НДДКР з тематики мішеневого комплексу з легким безпілотним літальним апаратом
А-11 «Стриж» з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном ПуПРД-10. Результати вдосконаленого методу пошуку аеродинамічних характеристик вигляду ЛА використано в НДДКР у ГП НДІ «Орион» за темою досліджень динаміки польоту ракет типу Р-27.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Облик двигательной установки перспективных малоразмерных БЛА / А. В. Амброжевич, К. В. Беляков, А. С. Карташев [та ін.] // Авиационно-космическая техника и технология. – 2003. – № 6. – С. 36 - 39.

Здобувачем проаналізовано можливості гвинтомоторної силової установки у досягненні високих швидкостей польоту.

 1. Амброжевич А. В. Формирование облика легких беспилотных летательных аппаратов методом подобия / А. В. Амброжевич, С. А. Яшин,
  А. С. Карташев // Авиационно-космическая техника и технология. – 2004. –
  № 3. – С. 25 - 29.

Здобувачем запропоновано системний підхід до формування вигляду швидкісних легких апаратів на підставі теорії розмірності й подібності.

 1. Амброжевич А. В. Статистическая закономерность изменения плотности компоновки в зависимости от скорости полета и массы летательного аппарата / А. В. Амброжевич, С. А. Яшин, А. С. Карташев // Авиационно-космическая техника и технология. – 2004. – № 6. – С. 36 - 38.

Здобувачем на підставі твердотільної реконструкції і статистичного оброблення отримано залежності масових і геометричних характеристик існуючих зразків літаків від швидкості польоту.

 1. Амброжевич М. В. Критериальные оценки транспортного совершенства летательных аппаратов с баллистическими и орбитальными траекториями полета / М. В. Амброжевич, С. А. Яшин, А. С. Карташев // Авиационно-космическая техника и технология. – 2006. – № 4. – С. 25 - 30.

Здобувачем запропоновано метод одержання оцінок досконалості літальних апаратів з балістичними й орбітальними траєкторіями польоту.

 1. Амброжевич М. В. Критериальные оценки энергетического совершенства атмосферных ракетных летательных аппаратов
  / М. В. Амброжевич, С. А. Яшин, А. С. Карташев // Авиационно-космическая техника и технология. – 2006. – № 5. – С. 21 - 29.

Здобувачем запропоновано метод одержання оцінок досконалості крилатих ракет, зенітних керованих ракет, ракетних винищувачів та експериментальних ракетопланів.

 1. Амброжевич М.В. Критериальные оценки транспортного и скоростного совершенства аэродинамических летательных аппаратов
  / М. В. Амброжевич, С. А. Яшин, А. С. Карташев // Авиационно-космическая техника и технология. – 2006. – № 6. – С. 19 - 23.

Здобувачем запропоновано метод одержання оцінок досконалості літаків, наведено тенденції розвитку основних класів літальних апаратів і описано метод формування вигляду літального апарата.

 1. Моделирование температурного воздействия пульсирующего воздушно-реактивного двигателя на элементы конструкции планера беспилотного летательного аппарата / М. В. Амброжевич, И. П. Бойчук,
  А. С. Карташев, С. А. Яшин // Авиационно-космическая техника и технология. – 2007. – № 3. – С. 43 - 47.

Здобувачем отримано результати чисельного експерименту та їх порівняння з даними натурного експерименту.

 1. Решение задач аэродинамического проектирования летательных аппаратов с дозвуковыми режимами полета методами численного эксперимента
  / М. В. Амброжевич, И. П. Бойчук, А. С. Карташев, С. А. Яшин // Авиационно-космическая техника и технология. – 2007. – № 4. – С. 21 - 25.

Здобувачем наведено відомості щодо параметричної ідентифікації застосованої в чисельному експерименті k- моделі турбулентності на підставі даних еталонних натурних продувок в аеродинамічній трубі.

 1. Карташев А. С. Критериальный метод выбора тактико-технических характеристик и формирование облика малоразмерного летательного аппарата / А. С. Карташев // Автомобильный транспорт. – 2007. – № 21. – С. 82 - 86.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины