Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Жайворонок Вадим Володимирович. Вплив кормових добавок з вмістом тваринних білків і сполук селену на продуктивність свиней : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Жайворонок В. В. Вплив кормових добавок з вмістом тваринних білків і сполук селену на продуктивність свиней.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Інститут тваринництва УААН. – Харків, 2008.

В дисертації викладено результати трьох науково-господарських дослідів з вивчення ефективності нетрадиційних кормових добавок тваринного походження (рибної кормової добавки, порошку гемоглобіну) і органічного селену при частковій заміні кормів рослинного походження (соєвої макухи). Вивчено вплив цих добавок на ріст і конверсію кормів, а також на обмін речовин, якість м'яса і фізіологічний стан молодняку свиней при їх використанні у складі комбікормів. Експериментально доведена економічна доцільність використання рибної кормової добавки і порошку гемоглобіну, в тому числі, і в комплексі з органічним селеном в складі комбікормів для молодняку свиней.

  1. В дисертації наведено нове вирішення проблеми інтенсивної відгодівлі молодняка свиней масою 20–115 кг за рахунок використання нетрадиційних кормових добавок тваринного походження: рибної кормової добавки, порошка гемоглобіну і органічного селену в оптимальних дозах.

  2. Використання рибної кормової добавки в комбікормах молодняка свиней в кількості 5 % по масі комбікорму забезпечує збільшення середньодобових приростів живої маси тіла на 7 %, сприяє зниженню витрат обмінної енергії на 5,4–8,5 %, сирого протеїну на 6,0–6,2 % на одиницю приросту в порівнянні з контрольною групою.

  3. Введення рибної кормової добавки підвищує перетравність сирого протеїну – на 1,8–3,0 %, сирого жиру – на 3,5–4,4 %, сирої клітковини – на 1,7–2,4 % і доступність амінокислот: лізину – на 10,0 % цистину – на 6,6 %, гліцину – на 3,1 %.

  4. Включення органічного селену в раціони свиней в дозі 0,3 г/кг комбікорму сприяє зниженню витрат кормових одиниць на 1,4 %, а перетравного протеїну – 1,4 % на одиницю приросту, за рахунок збільшення перетравності сирого жиру на 2,7 % і сирої клітковини на 2,7 %, а також підвищує доступність амінокислот: лізину – на 8,0 %, гістидину – на 4,7 %, аланіну – на 4,2 %, цистину – на 4,1 % і валіну – на 3,8 %.

  5. Заміна соєвої макухи на порошок гемоглобіну, в тому числі і при комплексному використанні з сел-плексом, в комбікормах для молодняка свиней забезпечує зростання середньодобових приростів живої маси тварин на 4,7–6,6 % за рахунок зниження витрат кормових одиниць на 8,5 % і перетравного протеїну на 6,0 %, підвищення перетравності сирого протеїну на 2,4 % і сирої клітковини на 2,1 %.

  6. При застосуванні рибної кормової добавки спостерігається збільшення показника міцності берцевих кісток у свиней на 5,9 % в порівнянні з контролем, а введення в раціон органічного селену сприяє зростанню міцності кісток проти контролю на 8,0 %.

  7. Використання рибної кормової добавки, органічного селену (сел-плексу) і порошку гемоглобіну, в тому числі в комплексі з органічним селеном, в складі комбікормів для молодняка свиней негативно не впливає на гістологічну будову печінки, не спостерігається порушень інкреторної і екскреторної функції цього органу.

  8. Контрольними забоями свиней встановлено переваги тварин дослідних груп над контрольними за живою масою при знятті з відгодівлі, забійними і окремими м’ясними якостями. Перевищення дослідних свиней над контрольними зафіксовано по живій масі при знятті з відгодівлі на 5 %, масі парної туші – 5,85 %, забійній масі – 5,81 %, забійному виході – на 1,9 %.

  9. Застосування рибної кормової добавки, порошку гемоглобіну і органічного селену в оптимальних дозах економічно доцільно і дозволяє отримати додатковий прибуток в розмірах від 7,39 до 75,57 грн. на одну відгодовану голову до живої маси 98 – 115 кг.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Жайворонок В. В. Продуктивность и показатели крови у свиней при включении селеносодержащих добавок: Матеріали I (XIV) регіональної конференції молодих вчених "Актуальні проблеми тваринництва", (Дніпропетровськ, 28 січня 2005 р.) / УААН, Інститут тваринництва центральних районів. – Дніпропетровськ: Інститут тваринництва центральних районів УААН, 2005. – С. 105–108.

2. Жайворонок В. В., Воронин Д. В., Свеженцов А. И. Питательность низкопротеиновой рыбной муки и ее влияние на продуктивность молодняка свиней : матеріали регіонального науково-практичного семінару "Шляхи інноваційного розвитку свинарства", (Дніпропетровськ, 26 серпня 2005 р.) / УААН, Інститут тваринництва центральних районів. – Дніпропетровськ: Інститут тваринництва центральних районів УААН, 2005. – С. 67–70 (дисертантом проведені дослідження та оброблені результати).

3. Жайворонок В. В. Продуктивность молодняка свиней при скармливании рыбной кормовой добавки / В. В. Жайворонок, А. И. Свеженцов, В. Н. Сундиков // Лідер України. – Херсон, 2006. – № 6 (53). – С. 66–67 (дисертантом проведені дослідження та оброблені результати).

4. Свеженцов А. И., Цап С. В., Бегма Н. А., Жайворонок В. В. Биологическая и экономическая оценка нетрадиционных источников кормового белка : матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Корми і кормовий білок", (Вінниця, 26–27 червня 2006 р.) / УААН, Інститут кормів. – Вінниця: Діло, 2006. – № 58. – С. 188–195 (дисертантом проведені часткові дослідження та оброблені результати).

5. Свеженцов А. И. Особенности белкового (аминокислотного) обмена в организме молодняка свиней при скармливании комбикормов с органическим селеном и рыбной кормовой добавкой / А. И. Свеженцов, В. В. Жайворонок // Зернові продукти и комбікорми. – Одеса, 2006. – № 4. – С. 46–49 (дисертантом проведені дослідження та оброблені результати).

6. Жайворонок В. В. Обмен веществ и энергии у молодняка свиней при использовании рыбной кормовой добавки, порошка гемоглобина и органического селена / В. В. Жайворонок // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 141–144 (дисертантом проведені дослідження та оброблені результати).

7. Свеженцов А. И. Нетрадиционные источники белка для кормления животных / А. И. Свеженцов, В. В. Жайворонок, С. В. Цап // Эксклюзив Агро. – Херсон, 2007. – № 6. – С. 34–37 (дисертантом проведені дослідження та оброблені результати).

8. Жайворонок В.В. Продуктивность и обмен веществ у молодняка свиней при скармливании нетрадиционных кормовых добавок животного проихождения и органического селена: матеріали Всеукраїнського науково-технічного семінару "Новітні технології кормозабезпечення", (м. Запоріжжя, 20–21 вересня 2007 р.) / УААН, Інститут механізації тваринництва. – Запоріжжя: Інститут механізації тваринництва УААН, 2008. – № 1 (1) – С. 49–55 (дисертантом проведені дослідження та оброблені результати).

9. Патент України на корисну модель № 26728. Комбікорм для годівлі молодняку свиней / В. В. Жайворонок, А. И. Свеженцов // Патент № 26728, А23К1/00 UA, Заявл. 27.03.2007, Опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16 (дисертант виконав експериментальні дослідження, провів обробку та аналіз отриманих результатів, оформив заявку на корисну модель і отримав патент України).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины