Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Магітова Анжеліка Борисівна. Українська історія у висвітленні часопису "Вестник Европы" (1866-1918) : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Магітова А.Б. Українська історія у висвітленні часопису „Вестник Европы”(1866-1918) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю – 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. - Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. – Київ, 2008

В дисертаційному дослідженні комплексно досліджено процес розвитку української історіографії кінця 60-х років ХІХ - початку ХХ ст., репрезентований у публікаціях часопису „Вестник Европы”. У роботі висвітлюється історія цього періодичного видання, розглядається українська складова, представлена у журнальних публікаціях. З’ясовано сутність й специфіку українсько-російських інтелектуальних контактів означеного періоду.

Під час роботи виявлено і систематизовано основні публікації, присвячені українській проблематиці, за весь період функціонування часопису (1866-1918), проведено їх бібліографічну систематизацію; показана роль відомих українських діячів (таких як М.Грушевський, М.Костомаров, М.Драгоманов, О.Єфименко) в актуалізації українського питання та пропаганді української історії; з’ясовано форми та обсяг співпраці українських дослідників з „Вестником Европы”, в т.ч. їхню роль у становленні журналу; проаналізовано наукові дискусії українських учених і публіцистів на сторінках часопису; простежено еволюцію суспільно-громадської позиції журналу стосовно українського питання; представлена російська рецепція України низкою визначних представників її (російської) академічної інтелігенції, показано динаміку розповсюдження журналу на теренах України.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины