Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дмитрук Ігор Володимирович. Рістстимулююча та антистресова дія лимонної і бурштинової кислот та пробіотику "Пробіол-Л" в годівлі молодняку свиней : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дмитрук І. В. Рістстимулююча та антистресова дія лимонної і бурштинової кислот та пробіотику “Пробіол-Л” в годівлі молодняку свиней. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2008.

У дисертації викладений теоретичний та експериментальний матеріал з використання лимонної і бурштинової кислот та пробіотику “Пробіол-Л” і їх сумішок в годівлі молодняку свиней.

Використання лимонної кислоти в кількості 9000 г на 1 тонну кормосуміші підвищує середньодобові прирости поросят на 11 г, або 3,0 %, зменшує витрати кормів на одиницю приросту на 0,1 корм. од. або на 2,9 %. Використання бурштинової кислоти в кількості 300 г на 1 тонну кормосуміші сприяє підвищенню середньодобових приростів на 37 г, або на 10 %, і зменшенню витрат кормів на одиницю приросту на 0,32 кормових одиниць або на 9,33 %.

Представлені результати дослідів з вивчення впливу добавок органічних кислот, пробіотика, сумішей пробіотика та органічних кислот на продуктивність молодняку свиней та підвищення резистентності його організму.

1. В проведених дослідженнях теоретично обгрунтовано та експериментально доведено доцільність використання лимонної і бурштинової кислот у раціонах свиней як рістстимулюючих, імунозахисних і антистресових речовин, які підвищують продуктивність свиней і якість продукції.

2. Ефективність використання пробіотику “Пробіол-Л” лимонної і бурштинової кислот у годівлі тварин досягається при умові забезпечення нормованої повноцінної годівлі свиней. При цьому підвищуються середньодобові прирости, знижуються витрати кормів та коштів на вирощування і відгодівлю свиней, що експериментально доведено в наших дослідженнях.

3. Використання в раціонах поросят лимонної кислоти в кількості 9000 г на 1 тонну кормосуміші забезпечує підвищення середньодобових приростів на 3,0 % і зниження витрат кормів на приріст – на 2,92 %. Різниця вірогідна в останні 35 днів основного періоду науково-господарського досліду. Використання в раціонах поросят бурштинової кислоти в кількості 300 г на 1 тонну кормосуміші забезпечує підвищення середньодобових приростів на 10,0 % і зниження витрат кормів – на 9,33 %.

4. Поєднання пробіотиків і органічних кислот у годівлі молодняку свиней показало ефективність їх використання. Під час другого науково-господарського досліду в свиней другої дослідної групи, які отримували пробіотик “Пробіол-Л” у кількості 50 мг на 1 кг кормосуміші або 50 г на 1 тонну, середньодобові прирости були вищими на 9,6 %, витрати кормів менші на 8,6 %, в свиней третьої дослідної групи, які отримували пробіотик “Пробіол-Л” у кількості 25 мг на 1 кг кормосуміші або 25 г на 1 тонну та лимонну кислоту в кількості 4,5 г на 1 кг кормосуміші, або 4500 г на 1 тонну, середньодобові прирости були вищими на 11,2 %, витрати кормів менші на 10 %, в свиней четвертої дослідної групи, що отримували пробіотик “Пробіол-Л” у кількості 25 мг на 1 кг кормосуміші або 25 г на 1 тонну та 0,15 г бурштинової кислоти на 1 кг кормосуміші, або 150 г на 1 тонну, середньодобові прирости були вищі на 13,7 %, витрати кормів менші на 12,1 %, в свиней п’ятої дослідної групи, що отримували 10 г кормового антибіотику “Біовіт-80” на голову на добу, середньодобові прирости були вищі на 12,3 %, витрати кормів менші на 10,8 %, ніж у свиней першої контрольної групи.

5. Дослідження морфологічного і біохічного складу крові поросят, що отримували лимонну і бурштинову кислоту свідчить про те, що поросята були клінічно здоровими, всі показники знаходились у межах норми. Але в дослідних групах вміст гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів був вищим, що свідчить про підвищення резистентності організму.

6. Проведений біохімічний і морфологічний аналіз крові свиней показав, що у тварин четвертої дослідної групи, які отримували бурштинову кислоту в кількості 0,15 г на 1 кг кормосуміші або 150 г на 1 тонну і пробіотик “Пробіол-Л” в кількості 25 мг на 1 кг кормосуміші, або 25 г на 1 тонну, був вищий вміст білка на 6,9 г/л або на 9,0 %, вміст еритроцитів – на 0,731012/л або на 10,9 %, вміст гемоглобіну – на 5,5 г/л або на 6,1 %, кольоровий показник – на 0,061 або на 6,7 %, ніж у свиней контрольної групи.

7. При порівнянні перетравності поживних речовин поросятами у 70-денному віці відмічається тенденція до підвищення перетравності сухої і органічної речовини, сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини і БЕР у поросят, що отримували лимонну і бурштинову кислоти.

Вивчення перетравності поживних речовин у 5-місячному віці, коли в свиней починає уповільнюватись синтез білка, а підвищується відкладання жиру показало, що різниці в перетравності поживних речовин між тваринами дослідних груп не встановлено.

8. Використання бурштинової кислоти забезпечує підвищення передзабійної маси на 3,6 %, маси нутрованої туші – на 3,99 %, забійного виходу – на 1,09 %.

9. За період виробничої перевірки середньодобові прирости живої маси у поросят, що отримували бурштинову кислоту, підвищились на 9,1 %, а витрати корму зменшились на 8,35 %.

10. При згодовуванні поросятам лимонної і бурштинової кислот внутрішні органи, їх маса були в межах фізіологічної норми.

11. При використанні лимонної і бурштинової кислот спостерігається тенденція до збільшення у м’ясі свиней вмісту білка, жиру, підвищення його калорійності.

12. Прибуток на одну голову від використання лимонної кислоти в годівлі поросят за основний період досліду був вищим на 7,24 грн., а за весь період досліду – на 9,98 грн., порівняно з контрольною групою.

13. Прибуток на одну голову від використання бурштинової кислоти в годівлі поросят за основний період досліду був вищим на 38,44 грн., а за весь період досліду – на 44,18 грн., порівняно з контрольною групою.

14. Використання пробіотику “Пробіол-Л” дозволило отримати, в розрахунку на одну голову, в другій дослідній групі 53,42 грн. прибутку, використання пробіотику “Пробіол-Л” та лимонної кислоти в третій дослідній групі – 59,69 грн. прибутку, використання пробіотику “Пробіол-Л” та бурштинової кислоти в четвертій дослідній групі – 75,66 грн. прибутку, використання кормового антибіотику “Біовіт-80” в п’ятій дослідній групі – 58,54 грн. прибутку, порівняно з контрольною групою свиней.

15. Використання пробіотику “Пробіол-Л” та бурштинової кислоти в годівлі тварин дало можливість одержати на одну голову 75,66 грн., прибутку проти 58,54 грн. прибутку при використанні кормового антибіотику “Біовіт-80”, що на 22,6 % більше, тому сумішку пробіотику “Пробіол-Л” із бурштиновою кислотою можна використати як альтернативу кормового антибіотику “Біовіт-80”.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Дмитрук І. В. Продуктивність поросят при згодовуванні лимонної і янтарної кислот / І. В. Дмитрук // Збірник наукових праць ВДАУ. – 2004. – Вип. 19. – С. 49–54 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

2. Дмитрук І. В. Показники крові поросят при згодовуванні їм лимонної і янтарної кислот / І. В. Дмитрук // Збірник наукових праць ВДАУ. – 2005. – Вип. 20. – С. 57–59 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

3. Дмитрук І. В. Вплив лимонної і янтарної кислот на показники м’ясної продуктивності свиней / І. В. Дмитрук // Збірник наукових праць ВДАУ. – 2005. – Вип. 22. – С. 171–174 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

4. Костенко В. М. Продуктивність та гематологічні показники телят та поросят при згодовуванні їм лимонної та янтарної кислот / В. М. Костенко, І. В. Дмитрук, Ю. І. Нечипорук // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С. З. Гжицького. – 2004. – Вип. 6. – С. 72–79 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

5. Костенко В. М. Морфологічні та біохімічні показники крові телят та поросят при згодовуванні їм лимонної та янтарної кислот / В. М. Костенко, І. В. Дмитрук, Ю. І. Нечипорук // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Корми і кормовиробництво. – 2004. – Вип. 54. – С. 195–199 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

6. Костенко В. М. Використання янтарної та лимонної кислот для підвищення резистентності тварин / В. М. Костенко, І. В. Дмитрук, Ю. І. Нечипорук // Тваринництво України. – 2006. – № 6. – С. 22–23 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

7. Костенко В. М. Продуктивна і фізіологічна дія та економічна ефективність використання янтарної і лимонної кислот в раціонах телят і поросят / В. М. Костенко, І. В. Дмитрук, Ю. І. Нечипорук // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Корми і кормовиробництво. – 2006. – Вип. 58. – С. 123–127 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

8. Костенко В. М. Ефективність використання лимонної та бурштинової кислот, пробіотиків та їх сумішок, як рістстимулюючих та імунозахистних безпечних добавок в годівлі тварин / В. М. Костенко, І. В. Дмитрук, Ю. І. Нечипорук, С. М. Суховуха // Збірник наукових праць ВДАУ. – 2008. – Вип. 34. – С. 230–233 (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).

9. Патент України на корисну модель №21810, МПК А23К1/16 Спосіб зняття стресового стану для підвищення продуктивності тварин / Костенко В. М., Дмитрук І. В., Нечипорук Ю. І. – № u200607946; заявлено14.07.2006; опубліковано 10.04.2007, Бюл. №4. – 4 с. (дисертантом проведено дослідження та оброблено результати).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины