Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Горохов Сергій Вікторович. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці ХІХ ? на початку ХХ століття. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Горохов С. В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці ХІХ на початку ХХ століття. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008.

У дисертації комплексно досліджено процес становлення, розвитку та діяльності земських установ, форми та напрямки земської економічної діяльності у Харківській та Чернігівській губерніях України наприкінці ХІХ на початку ХХ століття. На основі системного аналізу широкої джерельної бази та наукової літератури визначено коло форм і методів, що використовувалися земськими установами для реалізації поставлених завдань. З’ясовується характер участі земств у модернізації аграрної сфери та наслідки їх діяльності. Особливу увагу приділено аналізу взаємодії з кредитними товариствами, роботи з піднесення продовольчої справи, земської агрономії та проведення статистичних досліджень. Досліджується така маловідома сторінка історії, як допомога земств переселенцям на початку ХХ ст. Розкривається процес залучення земств до створення переселенських органів; налагодження та постійного удосконалення соціальної допомоги переселенцям. Визначено головні результати діяльності земських органів у допомозі переселенському руху. З’ясовано суспільні та політичні чинники тогочасної епохи, що не дали змоги земствам розкрити повністю свої потенційні можливості.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины