Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гайдаржи Марина Миколаївна. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин : Дис... д-ра наук: 03.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ. – 2009.

Дисертація присвячена вивченню життєвих форм еколого-морфологічної групи сукуленти і особливостям онтоморфогенеза сукулентних рослин модельної родини Asphodelaceae. Встановлено таксономічний склад колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна, яка нараховує понад 2500 видів і внутрішньовидових таксонів з 290 родів і 32 родин.

Вперше проведено аналіз життєвих форм еколого-морфологічної групи – сукуленти, на основі якого здійснено модифікацію класифікації І.Г. Серебрякова для цієї групи рослин. В межах кожної з 32 родин, в яких наявні сукуленти, встановлено різноманіття життєвих форм сукулентних рослин і визначено основний тип життєвої форми, який переважає в еколого-морфологічній групі в цілому. В межах класу сукулентно-стеблових рослин виділено підкласи й групи, а для деревних рослин введено новий клас – сукулентно-листкові рослини. Висунуто припущення про шляхи еволюційного розвитку сукулентів.

Вперше на прикладі сукулентних рослин родини Asphodelaceae встановлено специфіку онтоморфогенезу рослин модельних родів Aloe L., Gasteria Duv., Haworthia Duv. та досліджена їх трансформація впродовж життєвого циклу. Детально вивчено особливості латентного, віргінільного та генеративного періодів. Доведено, що в межах цих модельних родів зміна форми росту надземних пагонів з монохазіальної на плейомонохазіальну та зменшення лінійних розмірів рослин співвідносяться із спрощенням суцвіть від складних багатоквіткових до простих малоквіткових.

Підведені підсумки використання колекції в навчально-освітній роботі, на прикладі рослин родини Asphodelaceae показані інші напрямки використання сукулентних рослин: вивчено життєздатність насіння, розроблено методи вегетативного розмноження, збереження життєздатності насіння, виведені міжвид ові і міжродові гібриди.

В результаті виконання, поставлених в роботі завдань нами встановлено особливості біоморфології представників еколого-морфологічної групи сукуленти та досліджена біологія розвитку рослин родини Aspodelaceae, основи їх інтродукції, а також можливості і напрямки практичного використання. Колекція сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна суттєво доповнена автором впродовж 35 років роботи і нараховує понад 2500 видів і внутрішньовидрвих таксонів, які належать до 290 родів і 32 родин. Досліджено 1542 види рослин з 226 родів і 28 родин.

1 В результаті аналізу результатів багаторічних біоморфологічних досліджень сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна ми модифікували й конкретизували класифікацію життєвих форм І.Г.Серебрякова для сукулентних судинних рослин й пропонуємо наш варіант для використання при складанні біоморфологічних характеристик сукулентів тропіків і субтропіків.

2. Згідно з результатами аналіза еколого-морфологічної групи сукуленти було виявлено, що серед них наявні всі типи життєвих форм: Дерева, Кущі, Кущики, Напівкущики і Травянисті полікарпіки. Адаптація цієї групи рослин до аридного середовища повязана як з метаморфозами листків і пагонів та особливостями процесів метаболізму, так і з життєвими формами. Аналіз життєвих форм сукулентів показав, що більшість їх є деревними рослинами, а основним типом життєвих форм для сукулентів тропічних і субтропічних районів Земної кулі є Кущики.

3. У межах розробленої нами модифікації класифікації І.Г.Серебрякова ми виділили для життєвих форм сукулентів новий клас – сукулентно-листкові рослини, також для всіх сукулентних деревних рослин виділили нові підкласи і групи. Згідно з аналізом географічного поширення рослин, ми виділили шість районів видового різноманіття сукулентних рослин: Мексиканське нагір’я (Північна Америка), Болівійські та Аргентинські Анди (Південна Америка), Південна Африка, провінція Хунань (Азія, Китай), о. Мадагаскар, Канарські о-ви.

4. Аналіз життєвих форм сукулентів основних родин показав, що всі вони мають у своєму складі деревні рослини, для представників пяти родин характерні деревні і травянисті рослини (Asclepiadaceae, Asphodelaceae, Asteraceae, Crassulaceae, Portulacaceae); для родин Asphodelaceae і Asteraceae характерні чотири типи життєвих форм, для Asclepiadaceae, Cactaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, Portulacaceae, Vitaceae – три типи життєвих форм, для Agavaceae, Aizoaceae, Apocynaceae, Cucurbitaceae – два типи життєвих форм, що є також одним з проявів адаптації життєвих форм сукулентних рослин до аридних умов існування.

5. Обгрунтовано припущення, що розвиток сукулентних рослин йшов в двох напрямках: сукулентизації і десукулентизації, які відрізняються за життєвими формами, швидкістю проходження перших етапів онтогенезу, кількості водоносної паренхіми в листках або стеблах.

6. На прикладі сукулентних рослин родини Asphodelaceae показано, що трансформація життєвої форми Дерево і Травянистих полікарпіків з пагонами сукулентного типу в онтогенезі проходить в два етапи. Трансформація Кущів і Кущиків проходить в три або чотири етапи. Встановлено, що Кущики є не тільки основною життєвою формою серед сукулентних рослин, а і життєвою формою, трансформація якої в процесі онтогенезу є найбільш складною, що пов’язано з адаптацією рослин до змін екологічних умов в філогенезі.

7. Порівняння життєвих форм рослин із швидкістю їх росту виявило, що більшість Дерев є монохазіальними або дихазіальними рослинами з уповільненою швидкістю росту, більшість Кущів і Кущиків є плейомонохазіальними рослинами, гетеротропними пагонами і помірною або уповільненою швидкістю росту, для більшості Травянистих рослин характерними є приземна розетка листків і висока швидкість росту.

8. Порівняння життєвих форм (Дерево – Кущ – Кущик – Травянистий полікарпік) в межах роду Aloe показало, що спостерігається спрощення суцвіть від складної багатоквіткової до простої малоквіткової китиці і збільшення спеціалізації квітки. В цілому для сукулентних видів родини Asphodelaceae характерна тенденція до зменшення лінійних розмірів і утворення рихлих дернин.

9. Вперше для сукулентів з родини Asphodelaceae нами описано суцвіття колос, характерне для Аloe haworthioides Bak. Оцвітина актиноморфна, тичинкові нитки булавоподібні, нерухомі, пиляки також нерухомі і прикріплені основою, що вирізняє цей вид з усього роду Aloe.

10. Встановлено, що репродуктивна стратегія сукулентних представників родини полягає у переході від виключно насіннєвого розмноження до одночасного насіннєвого і вегетативного розмноження, також до переважно вегетативного розмноження. Елементами репродуктивної стратегії цих рослин є рухливість квітконіжок; двостатевий етап цвітіння квітки; наявність у насіння арилуса з крилами. Виявлення цих особливостей було підставою для розробки оригінальних методів розмноження рослин.

11. Дослідження віргінільного період у показало, що сукулентні рослини родів Aloe, Haworthia і Gasteria родини Asphodelaceae впродовж першого року життя проходять ювенільний і переходять в іматурний стан. Окремі види, з групи швидкоростучих, досягають дорослого вегетативного стану, а окремі особини – генеративного періоду. Різницю між швидкістю росту Дерев, Кущів і Травянистих рослин можна спостерігати вже на початкових етапах онтоморфогенезу.

12. Нами виявлено близькість морфологічних особливостей насіння рослин у видів Aloe, Haworthia і Gasteria й встановлено співвідношення між схожістю, енергією проростання та строками зберігання, В результаті нами розроблено метод, який збільшує тривалість зберігання схожості насіння рослин в роді Aloe майже в 2,5 рази.

13. Розроблено методи вегетативного розмноження рослин родів Gasteria Duv. відрізками листків та Haworthia Duv. листками і доведено перспективність такого способу розмноження рослин цих родів в умовах інтродукції.

14. Вперше в Україні отримані міжвидові гібриди Aloe L. і Haworthia Duv. і міжродові гібриди x Gastrolea E.Walth. і x Gasterhaworthia Guill. Сорти Aloe hybr.“Пам’яті Фоміна”, “Ольга”, “Катя” та x Gasterhaworthia “Нове Покоління” ввійшли до реєстру Сортів України.

15. На підставі вивчення пагонових систем і онтоморфогенезу рослин ми вдосконалили існуючі і створили нові експозиції сукулентів, представлені різними за морфологічними особливостями, географічним походженням і практичним використанням рослинами, для навчально-освітньої і просвітницької роботи.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гайдаржи М.М. Алое, Гастерія, Гавортія: інтродукція, біологія, екологія./ [Гайдаржи М.М.] – К.:ВПЦ Київський університет. – 2003. – 174 с.

 2. Тропічні і субтропічні рослини захищеного ґрунту. Монографія / [Капустян В.В., Нікітіна В.В., Баглай К.М., Гайдаржи М.М.та ін.]; Під ред. В.В. Капустяна – К.: ВПЦ Київський університет, 2005. – 224 с.

 3. Колекція сукулентних рослин. /Баглай К.М., Гайдаржі М.М., Нікітіна В.В., Широбокова Д.Н. // Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна Київського державного університету. – К.: Вища школа. – 1989. – С.151-158.

 4. Гайдаржи М.Н. Соцветия суккулентных растений семейства Asphodelaceae Juss.// Ботанический журнал. – 2005. –Т.90, № 2.–С.233-243.

 5. Гайдаржи М.Н. Ритмика роста и развития интродуцируемых растений рода Aloe L. в защищенном грунте./ Гайдаржи М.Н. // Адаптационная изменчивость растений при интродукции. – Рига: Зинатне.– 1990.–С.56-58.

 6. Гайдаржи М. Изучение онтогенеза при интродукции (на примере суккулентных растений семейства Asphodelaceae Juss.). / Гайдаржи М. // Jaunuju Mokslininku Darbai. – 2007. – N2 (13). – P.22-25.

 7. Гайдаржи М.М. Ритміка росту і розвитку рослин родини кактусових (Методична розробка). / Гайдаржи М.М. // Інтродукція рослин. – 1999. – Вип.3-4.-С.90-94.

 8. Гайдаржи М.Н. Формы роста суккулентных растений при интродукции. Алое. / Гайдаржи М.Н. // Интродукция и акклиматизация растений. –1994. – Вып.21.– С.68-74.

 9. Гайдаржи М.Н Формы роста суккулентных растений при интродукции. Гастерия и Гавортия. / Гайдаржи М.Н.// Интродукция и акклиматизация растений. – 1995. – Вып. 23. – С.81-87.

 10. Гайдаржи М.М. Репродуктивна стратегія сукулентних рослин родини Асфоделові (Asphodelaceae Juss.). / Гайдаржи М.М. // Інтродукція рослин. – 2004. – № 4. – С.28-34.

 11. Гайдаржи М.М. Колекція тропічних та субтропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. / Капустян В.В., Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М.// Інтродукція рослин.– 2004.– № 1.–С 27-35.

 12. Гайдаржи М.М. Розмноження сукулентних рослин родини Асфоделових при інтродукції. / Гайдаржи М.М. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 1999. – Вип. 2. – С. 36-38.

 13. Гайдаржи М.М. Колекція сукулентних рослин родини Асфоделових і методичні аспекти її комплектування. /Гайдаржи М.М.// Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Біологія. – 2000. – Вип. 30. – С.54-56.

 14. Гайдаржи М.М. Морфологічні особливості гібридних рослин родини Асфоделових репродукції Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. / Гайдаржи М.М. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2000. – Вип. 3. – С.28-31.

 15. Гайдаржи М.М. Рідкісні та зникаючі види сукулентних рослин у захищеному ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. / Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М., Баглай К.М. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2000. – Вип. 3. – С.16-19.

 16. Гайдаржи М.М. Розмноження сукулентних рослин роду Гавортія при інтродукції. / Гайдаржи М.М. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2001. – Вип. 4. – С.13-16.

 17. Гайдаржи М.М. Перші етапи онтоморфогенезу сукулентних рослин родини Асфоделові. / Гайдаржи М.М // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2002. – Вип. 5. – С.14-16.

 18. Гайдаржи М.М. Морфологічні особливості суцвіть та квіток рослин роду Гавортія. / Гайдаржи М.М // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2003.–Вип.6.– С.9-11.

 19. Гайдаржи М.М. Морфологічні особливості плодів та насіннєва продуктивність сукулентних рослин родини Асфоделові (Asphodelaceae Juss.). / Гайдаржи М.М // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2004. – Вип. 7. – С.13-15.

 20. Гайдаржи М.М Видовий та родовий склад колекції рослин триби Hylocereeae родини Cactaceae. / Гайдаржи М.М., Панченко С.О. // Вісник Киїського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2005. – Вип.8. – С.9-11.

 21. Гайдаржи М.М. Комплексний підхід до насіннєвого розмноження сукулентних рослин родини Asphodelaceae. / Гайдаржи М.М. // Вісник Киїського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2005. – Вип.9. – С.16-17.

 22. Гайдаржи М.М. Колекція сукулентних рослин родини Euphorbiaceae A.L.Jussieu в Ботанічному саду ім акад.О.В.Фоміна. / Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Калашник С.О. //Вісник Київ.ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – Вип.11. – С.11-13.

 23. Гайдаржи М.М. Колекція сукулентних рослин і її використання в навчальному процесі. / Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Баглай К.М. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2006. – Вип. 10. – С.6-10.

 1. Гайдаржи М. Генеративний період розвитку рослин роду Agave L. / Гайдаржи М, Нікітіна В. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – Вип. 12. – С. 10-13.

 2. Гайдаржи М. Життєві форми рослин родини Cactaceae. / Гайдаржи М., Баглай К. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – Вип. 15-17. – С. 77-79.

 3. Гайдаржи М. Множинні форми пероксидаз рослин роду Haworthia Duv.(Asphodelaceae). / Кучеренко В., Гайдаржи М., Горіна Ю.// Вісник Київ.ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – Вип.15. – С.31-34.

 4. Гайдаржи М.М. Мофологічні особливості будови квіток рослин роду Aloe L. та їх порівняльна характеристика. / Гайдаржи М.М. // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2002. – Вип.144.Біологія. – С.65-69.

 5. Гайдаржи М.М. Соматичні зміни у сукулентних рослин родини Asphodelaceae Juss. в онтогенезі і філогенезі. / Гайдаржи М.М. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна.– 2003. – Вип. 36. – С. 101-107.

 6. Скарбниця цілющих рослин. / Капустян В.В., Меньшова В.О., Гордзієвська Л.П., Гайдаржи М.М. // Фітотерапія в Україні.–1998.– №1.– С.25-27.

 7. Гайдаржи М.М. Сучасний стан та перспективи використання соку листків Алое, Гастерія і Гавортія. / Гайдаржи М.М. // Фітотерапія.– 2004.– №1. – С. 47-51.

 8. Гайдаржи М.М. Сукулентність в рослинному світі. / Гайдаржи М.М. // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна. – 2004. – № 3-4(24). – С.11-117.

 9. Гайдаржи М.М. Анатомо-морфологічні особливості листків сукулентних рослин роду Haworthia Duv. (Asphodelaceae). / Гайдаржи М.М., Перигрим Ю.С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2007. – № 3 (33). – С.66-68.

 10. Гайдаржи М.М. Життєві форми сукулентних рослин роду Euphorbia L.(Euphorbiaceae). / Калашник С.О., Гайдаржи М.М. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2007. – №3(33). – С.38-41.

 11. Гайдаржи М.Н. Происхождение, фитоценотические стратегии и жизненные формы суккулентных растений в связи с использованием в цветоводстве. / Гайдаржи М.М. // Биологический вестник. – 2006. – Т.10, 1.– С.28-30.

 12. Гайдаржи М.М. Життєві форми сукулентних рослин родини Asteraceae Dumortier. / Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В. // Биологический вестник. – 2008. – т.12, № 1. – С. 54-57.

 13. Алое гібридне “Ольга”. Авторське свідоцтво на сорт рослин № 883 / Гайдаржи М.М. – № 97284001; Заявлено 26.11.1996 р.; Видано свідоцтво 1999 р.

 14. Алое гібридне “Пам’яті Фоміна”. Авторське свідоцтво на сорт рослин № 884 / Гайдаржи М.М. – № 97284002; Заявлено 26.11.96 р.; Видано свідоцтво 1999 р.

 15. Алое гібридне “Катя”. Авторське свідоцтво на сорт рослин № 882 / Гайдаржи М.М.–№ 97284003; Заявлено 26.11.1996р. Видано свідоцтво 1999 р.

 16. Гастергавортія “Нове Покоління”. Авторське свідоцтво на сорт рослин № 1492 / Гайдаржи М.М. – № 00391001; Заявлено 26.06.2000 р.; Видано свідоцтво 2001 р.

 17. Гайдаржи М.М. Сукулентні рослини./ [Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М., Баглай К.М]. – К., Квіти України, 1999. – 46с.

 18. Гайдаржи М.М. Сукулентні рослини. Книга друга./ [Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Баглай К.М. ]. – К., Квіти України, 2002. – 46с.

 19. Гайдаржи М.М. Кактуси та інші сукулентні рослини. /[ Широбокова Д.Н., Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М., Баглай К.М.].– К.: Українські пропілеї, 2003. – 108с.

 20. Исследование содержания лектинов у растений-интродуцентов. / Лапчик В.Ф., Юрчишина Т.В., Никитина В.В., Гайдаржи М.Н. // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. – 1989. – Вып. 16. – С.70-73.

 21. Интродукция суккулентных растений. / Широбокова Д.Н., Гайдаржи М.Н., Никитина В.В., Баглай Е.М. // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. – 1989. – Вып.16. – С.60-65.

 22. Гайдаржі М.М. Анатомо-морфологічні особливості листка алое за різних умов освітленості. / Гайдаржі М.М. // Охорона, вивчення та збагачення рослинного світу.-1992. – Вип.19. – С.84-89.

 23. Каталог тропічних і субтропічних рослин захищеного грунту. / Нікітіна В.В., Баглай К.М., Гайдаржи М.М. та ін. // Природно-заповідні території України. Рослинний світ. – 2007. – Вип.7. Ботанічний сад ім.акад.О.В.Фоміна. – С.131-266.

 24. Гайдаржи М.Н. Биоритмика некоторых суккулентных растений в защищенном грунте./ Гайдаржи М.Н. // «Интродукция тропических и субтропических растений закрытого грунта»: Тезисы докладов Всесоюзного совещания 28-30 ноября 1989г. – Кишинев, 1989. – С.34-35.

 25. Гайдаржи М.М. Охорона генофонду сукулентних рослин в інтродукції./ Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Баглай К.М // “Охорона генофонду рослин в Україні”: Tези доповідей наукової конференції. – Кривий Ріг, 1994. – С.116.

 26. Гайдаржи М.М. Інтродукція сукулентних рослин. /Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М., Баглай К.М., Широбокова О.Н. // «Ботанические сады – центры сохранения биологического разнообразия мировой флоры»: Тезисы докладов сессии Совета Ботанических садов Украины.–Ялта,1995.–С.67-68.

 27. Гайдаржи М.М. Теоретичне обгрунтування інтродукції рослин./ Гайдаржи М.М.//«Проблемы дендрологии садоводства и цветоводства»: Тезисы докладов международной конференции молодых ученых. – Ялта, 1995. С.7.

 28. Гайдаржи М.М. Розмноження сукулентів в умовах інтродукції./ Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М., Баглай К.М. // “Проблеми ботаніки і мікології на порозі третього тисячоліття”: Матеріали Х з їзду Українського ботанічного товариства. – Полтава, 1997. – С.223.

 29. Гайдаржи М.М. Біоритміка розвитку вегетативної сфери рослин родини кактусових. Методична розробка. /Гайдаржи М.М.// ‘Онтогенез рослин в природному та трансформованому середовищі’: Матеріали міжнародної конференції. – Львів, 1998. – С.42-43.

 30. Гайдаржи М.М. Ріст і розвиток системи пагонів у сукулентних асфоделових. / Гайдаржи М.М. // „Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії”: Матеріали 10 міжнародної наукової конференції. – Умань, 1998. – С.36

 31. Гайдаржи М.М. Онтогенез Бовеї виткої при інтродукції./ Гайдаржи М.М // “Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії”: Матеріали 11 міжнародної наукової конференції. – Полтава, 2000. – С. 65-66.

 32. Гайдаржи М.М. Морфологічні особливості квітки та етапи цвітіння рослин роду Нaworthia Duv. (Аsphodelaceae) при інтродукції. / Гайдаржи М.М // Mатеріали Х1 з’їзду Українського Ботанічного товариства. К., 2001. – С.74-75.

 33. Гайдаржи М.М. Рослини роду Sempervivum L. Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна та перспективи її розвитку./ Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М., Панченко С.О. // “Роль Ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон”: Mатеріали міжнародної конференції присвяченої 135-річчю Ботанічного саду ОДУ ім. І.І.Мечникова. – Одеса,2002. – Т.2. – С.60-62.

 34. Гайдаржи М.Н. Размножение суккулентных растений рода Гастерия при интродукции. /Гайдаржи М.Н.// «Экологические основы онтогенеза природных и культурных сообществ Евразии»: Материалы Х1V международной конференции. – Херсон, 2002. – С.94-97.

 35. Гайдаржи М.Н. Коллекция суккулентных растений в ботаническом саду им. акад. А.В.Фомина и ее практическое использование./ Гайдаржи М.Н., Никитина В.В., Баглай Е.М. //«Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира»: Тезисы докладов международной научной конференции посвященной 70-летию со дня основания ЦБС.– Минск, 2002. – С.55-56.

 36. Гайдаржи М.Н. Интродукция суккулентных растений в свете проблемы сохранения биоразнообразия растений./ Гайдаржи М.Н., Никитина В.В., Баглай Е.М//«Сохранение и устойчивое использование растительных ресурсов»:Материалы Междунар. симпозиума.– Бишкек, 2003.– С.57-61

 37. Гайдаржи М.Н. Особенности репродуктивной стратегии суккулентных растений семейства Асфоделовых. /Гайдаржи М.Н.//“Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных и культурных флор Евразии”: Материалы 15 международной научной конференции. Харьков, 2003. – С.33-34.

 38. Гайдаржи М.Н. Особенности цветков и соцветий Aloe haworthioides Bak./ Гайдаржи М.Н // «Биологическое разнообразие. Интродукция растений»: Материалы Третьей Международной научной конференции. – С-Птб., 2003. – С.304-305

 39. Гайдаржи М.Н. Использование коллекций суккулентных растений в ботаническом образовании./ Никитина В.В., Гайдаржи М.Н., Баглай Е.М. // «Фундаментальные проблемы ботаники и ботанического образования: традиции и перспективы»: Тезисы докладов конференции, посвященной 200-летию кафедры высших растений МГУ. – М., 2004. – С.141-142

 40. Гайдаржи М.Н. Интродукция суккулентов: теория и практика. / Васильева И.М., Гайдаржи М.Н // «Биологическое разнообразие и интродукция суккулентов»: Материалы международной научно-практической конференции. – С-Птб., 2004. – С.23-28

 41. Гайдаржи М.Н. Коллекция лесных цереусов Ботанического сада им. акад.А.В.Фомина. / Панченко С.А., Гайдаржи М.Н.// «Биологическое разнообразие и интродукция суккулентов»: Материалы международной научно-практической конференции. – С-Птб., 2004.– С.61-62.

 42. Гайдаржи М.Н. Всхожесть и жизнеспособность семян суккулентных растений семейства Asphodelaceae./Гайдаржи М.Н.//«Биологическое разнообразие и интродукция суккулентов»: Материалы международной научно-практической конференции. – С-Птб., 2004.– С.31-33.

 43. Гайдаржи М.Н. Суккуленты в коллекции Ботанического сада им.акад.А.В.Фомина КНУ./Никитина В.В., Гайдаржи М.Н., Баглай К.М. //«Биологическое разнообразие и интродукция суккулентов»: Материалы международной научно-практической конференции.–С-Птб.,2004.–С.55-57.

 44. Гайдаржи М.Н. Экспозиции суккулентных растений Ботанического сада им. акад. А.В.Фомина Киевского национального университета./ Гайдаржи М.Н., Никитина В.В., Баглай Е.М.// «Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов»: Материалы международной конференции посвященной 60-летию Главного Ботанического сада им. Н.В.Цицина.– М., 2005.–С.108-109.

 45. Гайдаржи М.М. Морфологічні особливості генеративних пагонів рослин роду Еuphorbia L./ Калашник С.О., Гайдаржи М.М.// «Молодь і поступ біології»: Тези доповідей Першої Міжнародної конференції студентів та аспірантів. – Львів, 2005. – С.52-53.

 1. Гайдаржи М.М. Систематичний та кількісний склад колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад..О.В.Фоміна./ Нікітіна В.В., Гайдаржи М.М.. Баглай К.М.// Матеріали Х11 з’їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006). – Одеса, 2006. – С.348.

 2. Гайдаржи М.М. Анатомо-морфологічні особливості листків сукулентних рослин родини Аsphodelaceae./ Гайдаржи М.М.// „Інтродукція та захист рослин у ботанічних садах і дендропарках”: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Донецьк, 2007. – С.32-33.

 3. Гайдаржи М.Н. Жизненные формы суккулентных растений./ Гайдаржи М.Н // «Биологическое разнообразие. Интродукция растений»: Материалы Четвертой Междунар. научной конференции.– С-Птб.,2007.– С.444-446.

 4. Гайдаржи М.М. Особливості продихового апарату листків сукулентних рослин роду Aloe L.(Asphodelaceae). /Гайдаржи М.М., Безрукава П.А.// Биологический вестник. – 2008 – т.12, № 2. – С. 8. (материалы ХУ1 международной конференции «Роль ботанических садов в изучении онтогенеза интродуцированных растений).

 5. Гайдаржи М.М. Інтродукція сукулентних рослин і можливості їх використання./ Гайдаржи М.М., Нікітіна В.В., Баглай К.М. // «Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конфереції. – Дніпропетровськ, 2008. – С.109-110.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины