Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Вагін Юрій Вікторович . Пренатальний добір у ссавців: селекція бластоцист американських норок (Mustela vison). : Дис... д-ра наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Вагін Ю. В. Пренатальний добір у ссавців: селекція бластоцист американських норок (Mustela vison). – Рукопис.

Дисертація на здобуття науквого ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ 2008.

Метою даної роботи було отримання доказів на користь дії позитивного (дарвінівського) добору у ссавців на пренатальній стадії онтогенезу.

Для її досягнення було проведено оцінку характеру розщеплення за генотипом у потомства норок при народженні, отриманного від схрещування ррАа х рраа; виявлено природу елімінуючих факторів та часу їхньої дії; виміряно дарвінівську пристосованість рраа потомства, що здолало бар’єр вибіркової внутрішньоутробної елімінації. Таким чином, вперше одержано вичерпні докази на користь дії стабілізуючої форми позитивного добору у M. vison на периімплантаційній стадії онтогенезу. Сформульовано низку теоретичних положень про місце, механізм та специфіку внутрішньоутробної селекції.

За результатами проведених досліджень встановлено наявність позитивного добору у американських норок на пренатальній стадії онтогенезу. Уточнено специфіку даної селективної дії, визначено внутрішньоутробний період, протягом якого вона відбувалась, обгрунтувано вплив позитивного добору на процес стабілізації ранніх етапів індивідуального розвитку ссавців.

1. Виявлено, що причиною порушення розщеплення в потомстві ррАа самок і рраа самців американських норок, зафіксованого при народженні, є внутрішньоутробна вибіркова елімінація рраа ембріонів як результат їхньої конкуренції з ррАа бластоцистами за місця імплантації, що відбувалося під впливом двох факторів: кількості бластоцист, що імплантуються, і фотоперіодичних умов, які складаються в процесі їхньої імплантації.

2. Показано, що норки рраа – потомки ррАа матерів, які виявилися в дефіциті при народженні, значно переважають норок аналогічного генотипу, народжених рраа матерями, за всіма основними компонентами дарвінівської пристосованості.

3. Одержані дані достеменно вказують на дію у M. vison у процесі імплантації бластоцист стабілізуючої форми позитивного добору.

4. Постульовано, що частина рраа потомства, яка пройшла крізь «сито» стабілізуючої форми позитивного добору, мала у складі свого генотипу гени-модифікатори, які нівелюють негативні ефекти рецесивної гомозиготи алеля гена aleutian, що призводить до фіксації даного алеля та інших помірно шкідливих мутацій у складі генофонду популяції, а також до підвищення стійкості процесу реалізації морфогенетичної програми.

5. Теоретично обгрунтовано, що позитивний добір оцінює якість морфогенетичної програми онтогенезу ссавців поетапно, в періоди критичного розвитку, до якіх належить і імплантація бластоцист, здійснюючи при цьому або коректування, або реорганізацію відповідних морфогенетичних підпрограм.

6. Сформульовано положення щодо дії у багатоплідних ссавців у процесі імплантації єдиного селективного механізму, який формує кількісний і якісний склад потомства при народженні; його зв’язок з імплантацією вказує на унікальне значення останньої серед інших періодів критичного розвитку ссавців.

7. Обгрунтовано, що ключовою подією, яка обумовила виникнення Eutheria, виявилася морфогенетична підпрограма периімплантації, що сформувалася під впливом рушійної форми позитивного добору в процесі еволюції ссавців і перебуває надалі під переважаючим контролем його

стабілізуючої форми.

8. Результати схрещувань ррАа самок і рраа самців у цілому підтвердили ефективність гетерогенного розведення американських норок блакитного кольору, що дозволяє рекомендувати зазначений метод для товарного виробництва їхньої хутрової продукції на звірофермах; виявлене при цьому зменшення виходу рраа потомства, яке має цінніше хутро, поповнювалося за рахунок його підвищеної плодовитості, життєздатності та швидкості росту.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. 1. Анализ расщепления в потомстве норок, полученном от скрещивания ррАа самок и ррАа самцов / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2001. – Т. 17, № 1. – С. 78 – 89.

2. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. 2. Анализ расщепления в потомстве норок, полученном от скрещивания ррАа самок и рраа самцов / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2001. – Т. 17, № 2. – С. 166 – 168.

3. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. 3. Анализ плодовитости норок генотипов ррАА и ррАа / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2001. – Т. 17, № 3. – С. 249 – 252.

4. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. 4. Влияние величин пометов и дат рождения щенков на расщепление в потомстве ррАа самок и рраа самцов норок / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2001. – Т. 17, № 4. – С. 337 – 340.

5. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. 5. Влияние сроков беременности на расщепление в потомстве ррАа самок и рраа самцов норок / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2001. – Т. 17, № 5. – С. 455 – 457.

6. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. 6. Факторы, влияющие на расщепление в потомстве ррАа самок и рраа самцов норок / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2001. – Т. 17, № 6. – С. 565 – 567.

7. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. 7. Анализ плодовитости сапфирового потомства различного происхождения / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2002. – Т. 18, № 1. – С. 81 – 83.

8. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. Оценка жизнеспособности щенков генотипов ррА- и рраа, полученных от скрещивания ррАа самок и ррАа самцов / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2002. – Т. 18, № 2. – С. 171 – 173.

9. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. Оценка жизнеспособности щенков генотипов ррАа и рраа, полученных от скрещивания ррАа самок и рраа самцов норок / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2002. – Т. 18, № 3. – С. 255 – 257.

10. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. Анализ жизнеспособности сапфирового потомства различного происхождения / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2002. – Т. 18, № 4. – С. 347 – 350.

11. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. Анализ скорости роста сапфирового потомства различного происхождения / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2002. – Т. 18, № 5. – С. 449 – 451.

12. Вагин Ю. В. Роль гена аleutian в онтогенезе Mustela vison. Дарвиновский отбор рраа потомства, как результат конкуренции ррАа и рраа бластоцист за места имплантации у ррАа самок норок / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2003. – Т. 19, № 2.– С. 157 – 163.

13. Вагин Ю. В. Влияние гена aleutian на рост норок Mustela vison / Ю. В. Вагин // Цитология и генетика. – 2003. – Т. 37, № 4. – С. 16 – 19.

14. Вагин Ю. В. Методология доказательства наличия у млекопитающих дарвиновского отбора на пренатальной стадии онтогенеза / Ю. В. Вагин // Доповіді Національної академії наук України. – 2003.– Т. 19, № 7. – С. 172 –175.

15. Вагин Ю. В. Дарвиновский отбор на пренатальной стадии онтогенеза у норок Mustela vison: факты / Ю. В. Вагин // Доповіді Національної академії наук України. – 2004. – № 4.– С. 154 – 158.

16. Вагин Ю. В. Дарвиновский отбор на пренатальной стадии онтогенеза у норок Mustela vison: генетико-физиологический механизм действия / Ю. В. Вагин // Доповіді Національної академії наук України. –2004. – № 5. – С. 164 – 168.

17. Вагин Ю. В. Дарвиновский отбор на пренатальной стадии онтогенеза у норок Mustela vison: теоретический анализ / Ю. В. Вагин // Доповіді Національної академії наук України. – 2004. – № 6. – С. 171 – 176.

18. Вагин Ю. В. Доказательства действия дарвиновского отбора на пренатальной стадии онтогенеза / Ю. В. Вагин // Физиология и биохимия культурных растений. – 2006. – Т. 38, № 2.– С. 134 – 143.

19. Вагин Ю. В. Перспективы использования метода гетерогенных скрещиваний в разведении цветных норок / Ю. В. Вагин // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2007. – Т. 5, № 1 – 2. – С. 21 – 26.

20. Вагин Ю. В. Положительный отбор генов-модификаторов – путь фиксации наследственных изменений в популяциях / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2007. – Т. 23, № 3. – С. 255 – 259.

21. Вагин Ю. В. Периимплантационная подпрограмма морфогенеза – эволюционное know how плацентарных млекопитающих / Ю. В. Вагин // Біополімери і клітина. – 2007. – Т. 23, № 4. – С. 332 – 337.

22. Вагин Ю. В. Вероятность различий в реакциях бластоцист генотипов ррАа и рраа норок (Mustela vison) на биохимический сигнал о начале имплантации // Материалы 2-го съезда генетиков и селекционеров Украины: Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть / Ю. В. Вагин – Київ: Логос, 2001. – Т. 4. – С. 171 – 173.

23. Вагин Ю. В. Перспективы использования метода межпородных скрещиваний в разведении цветных норок Mustela vison // Фактори експериментальної еволюції організмів: Матеріали наукової конференції / Ю. В. Вагин – Київ: Аграрна наука, 2003. – С. 125 – 129.

24. Вагин Ю. В. Дарвиновский отбор у млекопитающих на пренатальной стадии онтогенеза / Ю. В. Вагин, И. Н. Вагина // Фактори експериментальної еволюції організмів. Матеріали наукової конференції. – Київ: Аграрна наука, 2004. – С. 16 – 21.

Особистий внесок здобувачя – проаналізовано сучасний стан проблеми пов’язаної з наявністю доказів, щодо дії дарвінівського добору на периімплантаційної стадії розвитку плацентарних ссавців.

25. Вагин Ю. В. Использование межпородных скрещиваний в промышленном норководстве / Ю. В. Вагин // Материалы научной конференции. – Минск, 2005. – С. 159.

26. Вагин Ю. В. Имплантация в центре селективных событий / Ю. В. Вагин, И. Н. Вагина // Фактори експериментальної еволюції організмів: Матеріали наукової конференції. – Київ: Логос, 2006. – С. 14 – 17.

Особистий внесок здобувачя – сформульовано основні теоретичні положення про роль та місце імплантації в селективних процесах плацентарних ссавців.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины