Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мулюкіна Ніна Анатоліївна. Система санітарного контролю у виноградних розсадниках України : Дис... д-ра наук: 06.01.08 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мулюкіна Н.А. Система санітарного контролю у виноградних розсадниках України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 – виноградарство. – Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова», Одеса, 2008.

Теоретично обґрунтовано та розроблено науково-методичні основи системи санітарного контролю у виробництві сертифікованого садивного матеріалу винограду. Систему розроблено та впроваджено в семи виноградних розсадниках України. На виробничих виноградниках і маточних насадженнях виноградних розсадників України досліджено розповсюдження найбільш шкідливих вірусних та фітоплазмових хвороб, бактеріального раку винограду і грибних хвороб багаторічної деревини винограду.

Для методичного забезпечення системи розроблено, оптимізовано та впроваджено в практику санітарного контролю молекулярно-біологічні методи діагностики латентного ураження збудниками вірусних хвороб і бактеріального раку. Візуально та лабораторними методами оцінено санітарний стан понад 50 перспективних клонів вітчизняної селекції 37 прищепних і підщепних сортів на етапах випробування, а також кущів базових та сертифікованих маточників, закладених ціми клонами на площі понад 150 га.

Економічна ефективність на 1 грн. капітальних вкладень за вирощування садивного матеріалу категорії «сертифікований» складає 135 грн порівняно з 53 грн за виробництва саджанців категорії «стандартні».

Розроблено та введено в дію ДСТУ 4390:2005, який регламентує виробництво садивного матеріалу категорій «вихідний клоновий», «базовий» та «сертифікований».

1. Теоретично обґрунтовані і розроблені науково-методичні основи санітарного контролю. Розроблено оптимальну для виноградних розсадників України систему санітарного контролю. Система накладається на етапи технології виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду, розроблену спеціалістами Центру клонової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». Систему впроваджено в семи виноградних розсадниках п’яти регіонів України.

2. Проведені дослідження та спостереження за маточними насадженнями та шкілками садивного матеріалу виявили реальну можливість організації виробництва садивного матеріалу, вільного від вірусів та контролюємого на бактеріальний рак, на базі виноградних розсадників України.

3. Встановлено, що серед хвороб, що мають входити до системи санітарного контролю, найбільш поширеними і шкідливими у виноградарських і розсадницьких господарствах є бактеріальний рак та скручування листя винограду. Візуальна зустрічаємість скручування листя складає від 1,1 до 6,5 %, бактеріального раку – від 0,5 до 25,6 % від загальної кількості оглянутих кущів.

Латентне ураження вірусом скручування коливається від 2 - 3 до 8 %, збудником бактеріального раку – від 5 до 45 %.

4. Дослідження просторового і часового поширення зазначених хвороб показало, що на маточних насадженнях в природних умовах найбільш швидко розповсюджуються бактеріальний рак винограду (до 10 % за 2 роки за наявності морозних пошкоджень) та грибні хвороби багаторічної деревини (до 3 % збільшення ураження за період в 5 років). Статистична оцінка ризиків ураження показала, що поширення бактеріального раку винограду в межах ділянки залежить від вихідного ураження садивного матеріалу та подальшого розповсюдження від осередків хвороби.

5. Для методичного забезпечення системи санітарного контролю оптимізовано та стандартизовано спосіб відбору точкових проб і складання середньої проби за виявлення вірусів винограду. Розроблено та впроваджено в практику санітарного контролю метод молекулярної гібридизації з нерадіоактивно міченими длРНК-зондами. Метод використано для попереднього скринінгу вихідних кущів клонів на відсутність латентного ураження вірусами та для пітвердження збереження санітарного стану клонів на етапах розмноження.

6. Відпрацьовано метод ПЛР-діагностики збудника бактеріального раку. Визначено методи виділення ДНК (з цетавлоном, лужним лізісом та кип’ятінням) та температури відпалу (+ 45 та +50 С), за яких отримуються найкращі результати. Метод ПЛР-діагностики бактеріального раку впроваджено в систему санітарного контролю у виноградних розсадниках України та засновано для тестування садивного матеріалу.

7. Отримана санітарна характеристика маточних насаджень категорії «стандартні» показала їх переваги над виробничими виноградними насадженнями, які використовуються в якості маточних. Ступінь ураження вірусними хворобами і бактеріальним раком насаджень категорії «стандартні» на 2 – 17 % нижче порівняно з виробничими виноградниками. Зрідженість „стандартних” маточних насаджень в середньому на 3,5 % нижча порівняно із зрідженістю виробничих виноградників, що свідчить про позитивний вплив проведення візуального санітарного добору.

8. Отримано понад 50 перспективних клонів вітчизняної селекції 37 прищепних і підщепних сортів, вільних від вірусної інфекції. Кущі клонів тестовано методом ІФА на віруси коротковузля, мозаїки резухи, перший, другий та третій серотипи вірусу скручування листя, вірус мармуровості та вірус А винограду. Санітарний стан клонів характеризується практичною відсутністю ураження вірусними хворобами, в тому числі найбільш шкідливими – коротковузлям, скручуванням листя і борознистістю деревини. Вихідним матеріалом даних клонів було закладено базові маточники в розсадниках п’яти регіонів України.

9. Виявлено тривале збереження санітарного стану «вільний від вірусної інфекції» банку клонів, базових та сертифікованих маточників. На підставі отриманих даних запропонована періодичність тестування на віруси в середньому 1 на 3 роки для банку клонів та 1 раз на 5 років для базових і сертифікованих маточників.

10. Виявлено можливість ураження збудником бактеріального раку (за 3 – 4 роки від закладання) окремих рослин банку клонів та базових маточників. Це пов’язано із біологією поширення збудника та в окремих випадках – з недотриманням технологічних вимог. Запропоновано підсилення заходів контролю ураження збудником бактеріального раку, яке полягає в частішому тестуванні насаджень усіх категорій – 1 раз на 2 роки.

11. Запропоновано включення сортів нової селекції до системи санітарного контролю на перших етапах їх розмноження (селекційний розсадник, конкурсне випробування, первинні маточники). Методами візуального контролю та лабораторним тестуванням оцінено санітарний стан селекційних ділянок та ампелографічної колекції як практично вільний від вірусної інфекції.

12. Підвищення економічної ефективності розсадництва за виробництва сертифікованого садивного матеріалу відбувається за рахунок збільшення виходу стандартних саджанців і чубуків і через різну ціну на категорії садивного матеріалу. Економічна ефективність на 1 грн. капітальних вкладень за вирощування садивного матеріалу категорії «сертифікований» складає 135 грн. порівняно з 53 грн. за виробництва саджанців категорії «стандартні».

13. Розроблено та відпрацьовано організаційні та інформаційні основи системи санітарного контролю. Вона спирається на мережу виноградних розсадників, кожен з яких обслуговує свою зону. Діяльність системи контролюється Українською Державною Помологічно-ампелографічною інспекцією за наукового супроводу спеціалістів Центру клонової селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова».

14. У співавторстві розроблено ДСТУ 4390:2005, введений в дію в 2005 році, який регламентує виробництво садивного матеріалу категорій «вихідний клоновий», «базовий» та «сертифікований». У співавторстві розроблені, ухвалені та вводяться в дію проекти ДСТУ «Виноград. Методи тестування на віруси і бактеріальний рак» та «Виноград. Класифікація маточних насаджень та садивного матеріалу селекційних категорій», які визначають особливості проведення селекційних та санітарних заходів в технології виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографія

1. Мулюкина Н.А. Вирусные болезни и бактериальный рак винограда / Н.А. Мулюкина Одеса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 2005. - 147 с. (Здобувачем проведено збір і обробку літературних даних, узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано монографію).

Брошури

2. Методические рекомендации по ограничению распространения бактериального рака в питомниководстве / [Власов В.В., Силецкий В.П., Мулюкина Н.А. и др.]. – Одеса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 2007. - 18 с. (Здобувачем проведено збір і обробку літературних даних, дослідження, узагальнено експериментальні дані).

3. Інструкція з апробації маточних насаджень і садивного матеріалу винограду / [Тулаєва М.І., Хілько В.Ф., Чисніков В.С. та ін.]. – Одеса: ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2007. – 15 с. (Здобувачем проведено збір і обробку літературних даних, узагальнено експериментальні дані, написано рекомендації).

4. Методические рекомендации по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины / [Авидзба А. М., Иванченко В.И., Якушина Н.А. и др.]. – Ялта: НИВиВ «Магарач», 2004. – 264 с. (Здобувачем проведено збір і обробку літературних даних, узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано рекомендації).

Статті в журналах та збірниках наукових праць

5. Биотехнологические методы диагностики вирусных болезней и бактериального рака винограда / Б.Н. Милкус, В.И. Картузова, Н.А. Мулюкина [и др.]. // Виноградарство и виноделие: сб. научн. работ ИВиВ им. В.Е. Таирова. – 1997. – С. 32-37. (Здобувачем проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані).

6. Милкус Б.Н. Применение иммуноферментного анализа для выявления вирусов винограда / Б.Н. Милкус, Н.А. Мулюкина, А.В. Бабенко // Труды научного центра виноградарства и виноделия. – Ялта, 2000. – Т. I. – С. 27-28. (Здобувачем проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані).

7. Мулюкіна Н.А. Виявлення та ідентифікація вірусу мармуровості винограду / Н. А. Мулюкіна, А.В. Щербина // Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. праць. – Одеса, 2002. – Вип. 18. – С. 172-173. (Здобувачем проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано текст статті).

8. Мулюкіна Н.А. Молекулярно-біологічні методи діагностики вірусних хвороб винограду / Н.А. Мулюкіна, А.В. Щербина // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 228–233. (Здобувачем проведено збір та обробку літературних даних, проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано текст статті).

9. Мулюкіна Н.А. Діагностика вірусних хвороб та їх регламентація у виробництві садивного матеріалу винограду / Н.А. Мулюкіна, А.В. Щербина // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2002. – Вип. 58. – С. 65–71. (Здобувачем проведено збір та обробку літературних даних, узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано текст статті).

10. Мулюкина Н.А. Вирусные болезни винограда и их влияние на виноградное растение / Н.А. Мулюкіна // Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 2004. – Вип. 41. – С. 45-53.

11. Мулюкина Н.А. Санитарная селекция банка клонов винограда / Н.А. Мулюкина, М.И. Тулаева, Л.И. Тарахтий // Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 2005. – Вип. 42. – С. 70-77. (Здобувачу належить планування і проведення досліджень, проведено збір та обробку літературних даних, проведено дослідження узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано текст статті).

12. Мулюкіна Н.А. Вплив відбору проб на виділення двоспіральної РНК, асоційованої з мозаїкою жилок винограду / Н.А. Мулюкіна // Аграрний вісник Причорномор’я: Зб. наук. праць. – Одеса, 2005. – Вип. 29. – С. 147-150.

13. Особливості прояву та візуального визначення вірусних хвороб в санітарній селекції винограду / Н.А. Мулюкина, М.И. Тулаева, В.Л. Чистякова [та ін.] // Научные труды Южного филиала «Крымский агротехнический университет» НАУ. – Симферополь, 2006. – Вып. 96. – С. 217-225. (Здобувачу належить ідея, планування і проведення досліджень, проведено аналіз даних, узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано текст статті).

14. Мулюкіна Н.А. Система санітарної селекції винограду в Україні / Н.А. Мулюкіна, М.І. Тулаєва // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2006. – Вип. 100. – С. 67–75. (Здобувачу належить ідея, планування і проведення досліджень, проведено дослідження узагальнено експериментальні дані, сформульовано висновки, написано текст статті).

15. Результати санітарної селекції на базових і сертифікованих маточниках винограду в Україні / Н.А. Мулюкіна, М.І. Тулаєва, В.С. Чісніков [та ін.] // Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Одеса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 2006. – Вип. 43. – С. 104 – 112. (Здобувачу належить планування і проведення досліджень, проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано текст статті).

16. Результати санітарної селекції клонів сортів винограду / Н.А. Мулюкіна, М.І. Тулаєва, В.Ф. Хілько [та ін.] // Наукові доповіді НАУ. – Київ, 2006. – № 3 . – 9 с. - Режим доступу до збірн.: titul.html (Здобувачу належить планування і проведення досліджень, проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані, сформульовано висновки, написано текст статті).

17. Мулюкіна Н.А. Особливості поширення вірусних хвороб та оцінка ризику вторинного ураження маточних насаджень винограду селекційних категорій / Н.А. Мулюкіна // Збірка наукових праць Уманської ДАУ. – Умань, 2007. – Вип. 67: Агрономія. – Ч. 1. – С. 242 - 250 (Здобувачу належить ідея, планування і проведення досліджень, проведено збір та обробку літературних даних, проведено аналіз та узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано текст статті).

18. Мулюкіна Н.А. Бактеріальний рак винограду: причини поширення та заходи боротьби із хворобою / Н.А. Мулюкіна // Науковий вісник ХНАУ. – Харків, 2007. - № 5: Ролинництво, селекція, насінництво, овочівництво. – С. 140 – 147. (Здобувачу належить планування і проведення досліджень, проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані, сформульовано висновки, написано текст статті).

19. Мулюкіна Н.А. Особливості природного поширення бактеріального раку винограду / Н.А. Мулюкіна // Захист і карантин рослин. – 2007. – № 53 . – С. 160 – 166. (Здобувачу належить ідея, планування і проведення досліджень, проведено збір та обробку літературних даних, проведено аналіз та узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано текст статті).

20. Мулюкіна Н.А. Застосування імуноферментного аналізу в санітарній селекції клонів винограду / Н.А. Мулюкіна // Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2007. – Вип. 2 (40) . – С. 234 – 239. (Здобувачу належить планування і проведення досліджень, проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані, сформульовано висновки, написано текст статті).

21. Санітарний стан маточних насаджень винограду категорії «стандартні» в Україні / Мулюкіна Н.А., Тулаєва М.І., Чісніков В.С. [та ін.] // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква, 2007. – Вип. 46. – С. 97-102. (Здобувачу належить ідея, планування і проведення досліджень, проведено збір та обробку літературних даних, проведено аналіз та узагальнено експериментальні дані, зроблено висновки, написано текст статті).

22. Мулюкіна Н.А. Статистична оцінка деяких параметрів за виявлення вірусів винограду методом імуноферментного аналізу / Н.А. Мулюкіна // Вісник аграрної науки Південного регіону. – Одеса, 2007. – Вип. 8. – С. 176-179. (Здобувачу належить планування і проведення досліджень, проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані, сформульовано висновки, написано текст статті).

23. Мулюкіна Н.А. Економічна доцільність застосування сертифікованого садивного матеріалу винограду (санітарний аспект) / Н.А. Мулюкіна // Виноградарство і виноробство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова». – 2007. – Вип. 44. – С. 86-93. (Здобувачу належить планування і проведення досліджень, проведено дослідження, узагальнено експериментальні дані, сформульовано висновки, написано текст статті).

24. Мулюкіна Н.А. Особливості схем сертифікації садивного матеріалу винограду в країнах світу / Н.А. Мулюкіна // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2007. – Вип. 105. – С. 66–72. (Здобувачу належить ідея, планування і проведення досліджень, проведено збір та обробку літературних даних, сформульовано висновки, написано текст статті).

25. Санітарна селекція матеріалу винограду клонового та генеративного походження / Н.А. Мулюкіна, А.В. Щербина, В.Л. Чистякова [та ін.] // Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Одеса: ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 2008. – Вип. 45 (2). – С. 80-83. (Здобувачу належить ідея, планування і проведення досліджень, проведено збір та обробку літературних даних, сформульовано висновки, написано текст статті).

Матеріали наукових конференцій

1. Милкус Б.Н. Зараженность вирусами винограда европейских сортов из стран Восточной Европы / Б.Н. Милкус, Н.А. Мулюкина, А.В. Щербина // Иммунитет и фитосанитарная селекция в системе интегрированной защиты виноградных насаждений: международная научно-практическая конференция, 31 августа – 1 сентября 2001 г.: тезисы докладов. - Кишинев, 2001 . – С. 13-14. (Автором проведено дослідження та аналіз експериментальних даних).

2. Тулаева М.И. Результаты клоновой селекции винограда в Украине / Тулаева М.И., Мулюкина Н.А., Чисников В.С., Хилько В.Ф. // 100 години институт по лозарство и винарство: юбилейна научна сесия, 2002 г.: доклады. – Плевен, 2002. - С. 38 – 39. (Автором проведено збір та обробку літературних даних, аналіз експериментальних даних).

3. Tulaeva M. Sanitary selection and diagnostics of grapevine virus diseases in Ukraine / M. Tulaeva, V. Chisnikov, N. Muljukina // Abstracts of 14th Meet. of the ICVG, 12 – 17 of September, 2003. - Locorotondo (Bari), Italy, 2003. - P. 155. (Автором проведено збір та обробку літературних даних, аналіз та узагальнення експериментальних даних зроблено висновки, написано текст статті).

4. Тулаева М.И. Перспективы производства сертифицированного посадочного материала винограда в Украине / Тулаева М.И. Мулюкина Н.А. // Виноградарство и виноделие XXI столетия: матер. междунар. симп., 7 – 8 сентября 2005г. – Одесса, 2005. - С. 50 – 55. (Автором проведено збір та обробку літературних даних, аналіз експериментальних даних).

5. Мулюкина Н. Применение биотехнологических методов диагностики вирусных болезней в производстве здорового посадочного материала винограда / Н.А. Мулюкина // Вино и виноделие XXI столетия: V международная специализированная выставка-симпозиум, 3-5 февраля 2005 г.: доклады. – Одесса, 2005. - С. 116.

6. Мулюкина Н. Система санитарной селекции в виноградных питомниках Украины / Н.А. Мулюкина // Мобилизация и сохранение генетических ресурсов винограда, совершенствование методов селекционного процесса: международная научно-практическая конференция, 13 – 14 августа 2008 г.: доклады. - Новочеркасск, Россия, 2008. – С. 152-157. (Автором проведено збір та обробку літературних даних, аналіз експериментальних даних, зроблено висновки, написано текст докладу)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины