Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Закусило Анатолій Іванович. Вінцеві голоморфи напівгруп. : Дис... канд. наук: 01.01.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Закусило А.І. Вінцеві голоморфи напівгруп. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2008.

Визначені нові поняття: тріада напівгруп, категорія згорток напівгрупових тріад.

Побудовано нову напівгрупову конструкцію – двобічний напівпрямий добуток напівгруп.

В термінах напівгрупових тріад та вінцевих голоморфів описано будову напівгруп рестриктивних ендоморфізмів квазірегулярних рісівських напівгруп матричного типу та будову оболонок зсувів таких напівгруп.

В роботі розв’язуються задачі вивчення властивостей вінцевих голоморфів напівгруп та подальшого їх використання в структурній теорії напівгруп.

Визначено нові поняття: тріада напівгруп, категорія згорток напівгрупових тріад.

Побудовано нову напівгрупову конструкцію – двобічний напівпрямий добуток напівгруп як універсальний об’єкт категорії згорток.

Показано, що вінцеві голоморфи є двобічними напівпрямими добутками.

В термінах напівгрупових тріад та вінцевих голоморфів отримано нові результати структурної теорії напівгруп про будову напівгруп ендоморфізмів та про будову оболонок зсувів квазірегулярних рісівських напівгруп матричного типу. Ці результати доповнюють та узагальнюють визнані результати відомих спеціалістів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины