Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гусев Микола Гаврилович. Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України : Дис... д-ра наук: 06.01.12 - 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гусєв М.Г. Агробіологічне обґрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво та луківництво. – Вінницький державний аграрний університет, Вінниця, 2005.

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовані та розроблені напрями
інтенсифікації польового кормовиробництва на засадах ефективного використання зрошуваних земель, створення однорічних агроценозів та підвищення їх продуктивності в проміжних посівах при застосуванні комплексу агротехнологічних заходів, направлених на збільшення виробництва кормів та покращення їх якості, раціональне використання біокліматичного потенціалу й вегетаційного періоду у степовій зоні Україні. Встановлені закономірності росту й розвитку кормових культур, особливостей формування адаптивних агроценозів та продуктивності посівів і якості корму залежно від технологічних прийомів, зокрема, добору видового складу з використанням високопродуктивних сортів і гібридів, оптимізації строків та способів сівби, норм висіву компонентів у сумішках, рівня мінерального живлення та вологозабезпечення. Розроблені моделі взаємозв’язку продуктивності посівів кормових культур та їх сумішок з високобілковими компонентами при конвеєрному виробництві кормів на зрошуваних землях.

1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється у створенні високопродуктивних агрофітоценозів польового кормовиробництва, підвищення продуктивності проміжних посівів кормових культур та поліпшення якості корму в посушливих умовах Степу України, яка досягається шляхом

застосування розробленого комплексу агротехнологічних заходів при інтенсивному використанні зрошуваних земель з метою збільшення виробництва високоякісних кормів.

2. Найбільш продуктивні посіви озимих агроценозів з високою якістю корму одержано при вирощуванні жита озимого в сумішці з суріпицею озимою або ріпаком озимим, а також тритікале озиме з ріпаком та викою озимою. Такі сумішки за збором сухої речовини на 31-49% перевищують одновидові посіви капустяних культур і забезпечують одержання 70,7-78,6 ц/га кормових одиниць та 10,1-12,1 ц/га перетравного протеїну. Оптимальною нормою висіву жита озимого при застосуванні звичайного рядкового посіву становить 4,5 млн./га, у суміші з ріпаком озимим 2-3 млн./га схожих насінин; при стрічковому способі сівби озимих агроценозів відповідно є 1 млн./га схожих насінин ріпака і 1,5 млн./га – вики.

3. Найвищий біологічний потенціал озимих зернофуражних культур забезпечується при вирощуванні тритікале озимого у чистому посіві та при використанні подвійних і потрійних сумішок з ячменем озимим і викою озимою, призначених для виготовлення зерносінажу та на зелений корм. Такі посіви забезпечують також найбільший вихід кормових одиниць та перетравного протеїну, які, залежно від способу використання, становлять 87,3 і 7,3 та 64,2 і 8,7 ц/га.

4. Найбільш ранній зелений корм в умовах півдня України забезпечують посіви озимої суріпиці та ріпаку. Оптимальні умови для осінньої вегетації їх рослин, перезимівлі та формування врожаю надземної маси цих культур створюються при сівбі 1-15 вересня, жита озимого у суміші з суріпицею можна продовжити до 20 вересня.

Формування високопродуктивного посіву озимих агроценозів жита з суріпицею забезпечує внесення азоту 90 кг, а тритікале з викою – 60 кг/га на фоні Р60.

5. Вирощування різночасно дозріваючих кормових сумішок у ранньовесняних проміжних посівах з використанням ячменю ярого, вівса та жита ярого з капустяними культурами дає можливість підвищити продуктивність кормового поля порівняно з традиційною вівсяно-гороховою сумішкою на 19-24%, подовжити конвеєрне надходження зелених кормів з третьої декади травня до кінця червня і заощадити 20-40% посівного матеріалу зернобобових культур.

6. Кращими нормами висіву трикомпонентної вівсяно-горохово-ріпакової сумішки з використанням на зелений корм є відповідно 5,5, 0,7 і 1,8 млн./га схожих зерен. Оптимальне співвідношення компонентів у загальному врожаї досягається при нормі висіву редьки олійної 1-2 млн./га насінин.

7. Ранньовесняні кормові сумішки найбільшу віддачу (13,6-25,9 кг сухої речовини на кілограм азоту) забезпечили при внесенні N90 на фоні Р60. Збір сухої речовини вівса у суміші з редькою олійною становив 75,1 ц/га, ріпаком ярим – 77,2 і горохом та ріпаком
озимим – 75,9 ц/га, що більше на 19-43% порівняно з внесенням Р60. Азотні добрива

сприяють збільшенню вмісту сухій речовині сирого протеїну на 1,25-1,74%, зольних елементів на 0,80-1,72%. В 1 кг корму ранньовесняних кормосумішок міститься 17,3-17,6 МДж валової енергії, 9,0-9,4 МДж обмінної енергії та 0,62-0,70 кормових одиниць при забезпеченості 148-168 г протеїну.

8. В післяукісних посівах на зрошенні провідна роль у підвищенні продуктивності та якості кормів належить сумісним посівам кукурудзи з високобілковими компонентами – редькою олійною, соняшником та суданською травою, завдяки яким вихід перетравного протеїну зростає на 39-54%. Краще співвідношення кукурудзи з капустяними компонентами досягається при підсівному способі сівби редьки олійної та сумісному або підсівному посіві ріпаку ярого з врожайністю зеленої маси відповідно 562 і 505-592 ц/га або 69 і 71,8-76,8 ц/га сухої речовини. Оптимальною нормою висіву кукурудзи з амарантом і суданською травою є 400 тис./га схожих зерен. Посів амаранту в чистому вигляді та його сумішки з кукурудзою дає можливість одержати перетравного протеїну більше на 3,2-6,2 ц/га порівняно з чистим посівом кукурудзи.

9. У післяукісних посівах найбільшу продуктивність кукурудзи та амаранту в чистих та змішаних посівах одержано при внесенні N120Р90. Приріст врожаю сухої речовини становив відповідно 18,1, 14,8 і 14,2 кг на кілограм азоту.

10. Внесення розрахункової норми мінеральних добрив дає можливість підвищити продуктивність силосної маси кукурудзи у післяукісних посівах на 40%, заощадити до 39% ресурсних витрат. Заміна оранки дискуванням або чизелюванням під післяукісні посіви кукурудзи сприяє зменшенню загальних витрат на проведення основного обробітку ґрунту в 3,8-4,8 раза, а витрати пального – 3,8-5,5 раза.

11. При використанні капустяних культур та їх сумішок з вівсом у післяжнивних та пізньолітніх посівах збільшується врожайність зеленої маси – на 150-170 ц/га, сухої речовини – на 3,4-10,1, кормових одиниць – на 3,9-7,9 і перетравного протеїну – на 0,7-1,2 ц/га порівняно з традиційною вівсяно-гороховою сумішкою. Крім цього, подовжуються строки надходження кормів у системі зеленого конвеєра до осінніх заморозків (–8-10оС) при ефективному використанні зрошуваної ріллі. Найбільша віддача азоту в пізньолітніх посівах кормових сумішок досягається при нормі 60 кг/га на фоні Р60, яка забезпечує приріст 11,3-14,0 кг сухої речовини на 1 кг діючої речовини азоту.

12. Інтенсивне використання зрошуваних земель шляхом вирощування трьох врожаїв різних сумішок кормових культур у поєднанні з озимими у проміжних посівах дає можливість одержувати з кормового гектара 185,1-233,6 ц сухої речовини, 130,1-178,7 ц кормових одиниць і 21,0-24,4 ц перетравного протеїну, а за участю проміжних посівів ярих культур – відповідно 168,9-194,7, 109,8-137,4 і 16,4-19,5 ц. Витрати сукупної енергії на вирощування

трьох врожаїв на рік становили 83,5-90,9 ГДж/га. Найбільшу кількість валової та обмінної енергії мали озимі кормові сумішки – 383,0 і 197,8 ГДж/га з енергетичним коефіцієнтом – 4,4, тоді як однорічні кормові сумішки – відповідно 339,5 і 173,7 ГДж/га та 4,1.

13. Після вирощування трьох врожаїв при систематичному внесенні мінеральних добрив в ґрунт з рослинними рештками надходять: в ланці з озимими кормовими культурами – 467,6 кг/га азоту, 223,1 кг/га фосфору і 492,9 кг/га калію; при використанні проміжних посівів однорічних кормових культур відповідно – 288,1-345,0, 127,9-129,7 і 309,9-329,7 кг/га. При надходженні в ґрунт такої кількості елементів живлення забезпечується позитивний баланс азоту – 42-59% і фосфору – 99-166%, що свідчить про значну роль проміжних посівів кормових культур у підтриманні родючості ґрунту.

14. При вирощуванні трьох врожаїв за рік сумарне водоспоживання з участю озимих становило 5782-6531 м3/га, ярих культур – 6146-6385 м3/га. Найбільшу частку (42-45%) в структурі сумарного водоспоживання займала зрошувальна норма. Решта загального водоспоживання забезпечувалась опадами (30-40%) та запасами ґрунтової вологи (12-25%). Протягом вегетації трьох врожаїв кормових культур середньодобове водоспоживання становило 34,8-38,7 м3 (на 1оС тепла –2,1-2,7 м3/га води).

15. Капустяні культури в озимих проміжних посівах вирізняються високою насіннєвою продуктивністю. Найбільш продуктивними щодо виробництва олії і високобілкового
корму – макухи або шроту – мають сорти ріпаку вітчизняної селекції Тисменицький, Галицький і Свєта, які забезпечували одержання 23,4-25,2 ц/га насіння, 7,4-8,0 ц олії і 13,1-14,1 ц/га макухи.

16. Найкращі умови для формування врожаю насіння озимого ріпаку створюються при проведенні одного вегетаційного поливу в фазі цвітіння на фоні вологозарядкового, який забезпечує приріст врожаю 4,1 ц/га порівняно з одним вологозарядковим поливом. При такому режимі зволоження найбільша врожайність насіння (40,0 ц/га) формується з внесенням азоту нормою N90 (N30 восени і N60 навесні) на фоні Р90. Застосування розрахункової норми добрив у поєднанні із захистом рослин від шкідників збільшує приріст урожаю насіння на 3,2 ц/га і заощаджує 27% ресурсних витрат.

17. Біоенергетична ефективність різних видів проміжних посівів кормових сумішок з показниками енергетичного коефіцієнта та коефіцієнта енергетичної ефективності відповідно становила: озимих посівів – 6,1-6,9 і 3,2-3,7; ранньовесняних – 4,4-5,5 і 2,3-2,6; післяукісних – 3,3-3,9 і 1,8-2,0 і пізньолітніх – 2,9-3,3 і 1,6-1,7. Найбільший прибуток забезпечили посіви жита озимого в сумішці з озимими капустяними культурами, післяукісні посіви кукурудзи з бобовими та суданською травою, який становив відповідно 938,5-1079,2, 356,9-368,2 і 365,9 грн./га, рівень рентабельності відповідно – 250-261, 53-60 і 62%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Книги

1. Барыльник В.Т., Голобородько С.П., Гусев Н.Г. и др. Высокобелковые кормовые культуры (коллективная монография). – Симферополь: Таврия, 1985. – 129 с.

2. Гусев Н.Г. Промежуточные посевы капустных культур – источник высокобелковых кормов в орошаемом кормопроизводстве. К.: УкрНИИНТИ Госплана УССР, 1991. – 60 с.

3. Сніговий В.С., Гусєв М.Г., Малярчук М.П. та ін. Система ведення сільського господарства Херсонської області (колективна монографія). – Херсон: Айлант, 2004. – 264 с.

2. Статті у науково-виробничих виданнях

4. Остапов В.И., Исичко М.П., Гусев Н.Г. Рапс и сурепица в орошаемом кормопроизводстве // Кормопроизводство. – М.: Колос, 1982. – №4. – С.21-23.

5. Гусєв М.Г. Кормова продуктивність сортів озимого ріпака // Зрошуване землеробство. – К.: Урожай, 1982. – Вип. 27. – С. 46-49.

6. Ісічко М.П., Гусєв М.Г. Продуктивність кормових сумішок в пізньолітніх посівах при вирощуванні трьох урожаїв на рік в умовах зрошення // Вісник сільськогосподарських наук. – К.: Урожай, 1982. - №11. – С. 32-36.

7. Ісічко М.П., Гусєв М.Г. Продуктивність кормових сумішок у ранньовесняних посівах // Зрошуване землеробство. – К.: Урожай, 1983. – Вип.. 28. – С. 44-48.

8. Исичко М.П., Гусев Н.Г. Продуктивность крестоцветных культур в совместных посевах с ячменем // Орошаемое земледелие. – К.: Урожай, 1984. – Вып. 29. – С. 55-57.

9. Ісічко М.П., Гусєв М.Г. Повторні посіви на зрошенні // Тваринництво України. – К., 1984. – № 5. – С.28.

10. Ісічко М.П., Гусєв М.Г. Багатокомпонентні травосумішки на зрошенні // Тваринництво України. – К., 1985. № 1. – С. 28.

11. Исичко М.П., Гусев Н.Г., Исичко О.М. Продуктивность редьки масличной в зависимости от норм посева в ранневесенних и позднелетних посевах // Орошаемое земледелие. – К.: Урожай, 1985. – Вып. 30. – С.69-71.

12. Гусев Н.Г., Исичко М.П. Кормовая продуктивность озимого рапса при разных нормах азотних удобрений // Орошаемое земледелие. – К.: Урожай,
1986. – Вып. 31. – С. 54-57.

13. Исичко М.П., Гусев Н.Г. Семенная продуктивность озимих рапса и сурепицы на орошении // Масличные культуры. – М.: Агропромиздат, 1986. – № 5. – С. 8-9.

14. Панюкова О.А., Барыльник В.Т., Писаренко В.А., Исичко М.П., Гусев Н.Г., Яворский С.В., Интенсивные технологи возделывания кормових культур на орошаемых землях. В кн. „Научно-обоснованая система земледелия Херсонской области”. – Херсон: Облполиграфиздат, 1987. – С. 204-222.

15. Исичко М.П., Гусев Н.Г. Два-три урожая в год с орошаемого гектара // Мелиорация и урожай (приложение к журналу „Гидротехника и мелиорация”) М.: Агропромиздат, 1987. - № 1. – С. 12-13.

16. Исичко М.П., Гусев Н.Г. Зелёный конвейер на орошаемых землях юга Украины // Земледелие. – 1987. – № 7. – С. 31-33.

17. Евстафьев Д.К., Котляр Н.В., Гусев Н.Г. Ранние яровые культуры и их смеси. В кн. „Научно-обоснованная система кормопроизводства Днепропетровс-кой области”. – Днепропетровск: Промінь, 1987. – С. 88-90.

18. Гусев Н.Г., Исичко М.П. Продуктивность кормовых культур в промежуточных посевах при выращивании трёх урожаев в год // Орошаемое земледелие. - К.: Урожай. – 1987. – Вип. 32. – С. 61-65.

19. Исичко М.П., Гусев Н.Г. Многокомпонентные кормовые смеси на зелёный корм. В кн. „Научно-обоснованная система земледелия”. – К.: Урожай,1987. – С. 136-141.

20. Богданов В.А., Гусев Н.Г., Исичко М.П. и др. Технология возделывавния промежуточных культтур. В справочнике по выращиванию промежутночных культур на юге Украины. Одеса: Маяк, 1988. – С. 59-119.

21. Исичко М.П., Гусев Н.Г. Кормовая продуктивность ранневесенних смесей при разных нормах азотных удобрений // Орошаемое земледелие. – К.: Урожай, 1989. – Вип. 34. – С. 46-49.

22. Остапов В.И., Исичко М.П., Гусев Н.Г. Научные основы получения двух-трёх урожаев на орошаемых землях Украины // Сб. научных трудов ВИК им. В.Р. Вильямса „Промежуточные посевы – резерв увеличения производства и повышения качества кормов”. – М., 1989. – С. 111-120.

23. Исичко М.П., Исичко О.М., Гусев Н.Г. Зелёный и сырьевой конвейер. В кн. Интенсивное кормопроизводство на орошаемых землях. – К.: Урожай, 1989. – С. 179-188.

24. Гусев Н.Г., Исичко М.П. Продуктивность пожнивных кормовых смесей при различных способах обработки почвы // Орошаемое земледелие. – К.: Урожай, 1990. – Вип. 35. – С. 65-69.

25. Остапов В.И., Гусев Н.Г. Возделывание крестоцветных культур для производства полноценных кормов на орошаемых землях Украины // Сборник научных трудов
ВНИИ кормов „Резервы увеличения производства растительного белка”. –

М., 1990. – Вып. 45. – С. 106-112.

26. Гусєв М.Г. Продуктивність проміжних пізньолітніх кормових сумішок залежно від норм азотних добрив // Зрошуване землеробство. – К.: Урожай, 1991. – Вип. 36. – С. 69-76.

27. Гусєв М.Г. Продуктивність однорічних кормових сумішок за три врожаї за рік // Зрошуване землеробство. – К.: Урожай, 1991. – Вип. 37. – С. 47-52.

28. Гусєв М.Г., Барыльник В.Т. Кормова та насінна продуктивність озимого ріпака залежно від режиму зрошення та норм азотних добрив // Зрошуване землеробство. – К.: Урожай, 1995. – Вип. 40 - С. 47-51.

29. Гусєв М.Г., Рєзаєв А.О. Інтенсивне використання агрокліматичних ресурсів південної зони Степу України шляхом одержання двох врожаїв олійних культур за рік // Зб. наукових статей „Актуальні проблеми ефективного використання зрошуваних земель”. – Херсон, 1997. – С. 73-84.

30. Гусєв М.Г. Продуктивність та якість врожаю кукурудзи та їх сумішок у післяукісних посівах при зрошенні // Зрошуване землеробство. – К.: Аграрна наука, 1998. –
№ 41. – С. 62-67.

31. Гусєв М.Г., Бондаренко В.М. Збільшення виробництва високобілкових кормів при використанні озимого та ярого ріпаку при зрошенні // Зб. наукових праць Інституту зрошуваного землеробства УААН. Актуальні проблеми ефективного використання зрошуваних земель. – Херсон, 1999. – С. 203-206.

32. Гусєв М.Г., Панюкова О.О. Виробництво кормів та кормового білка при зниженні ресурсних витрат // Вісник аграрної науки, червень (спеціальний випуск). – К., 2000. – С. 45-46.

33. Сніговий В.С., Голобородько С.П., Гусєв Н.Г. Енергоресурси при вирощуванні кормових культур // Вісник аграрної науки. – К. – 2001. – Вип. 1. – С. 37-41.

34. Гусєв Н.Г. Продуктивність озимих та їх сумішок в залежності від видового складу та способу використання у проміжних посівах // Наук зб. „Корми і кормовиробництво”. – К.: Аграрна наука, 2001. – № 47. – С. 143-144.

35. Гусєв М.Г., Панюкова О.О., Косевцова Л.В. Продуктивність та якість корму суданської трави залежно від умов вирощування в південному регіоні України // Наук. зб. „Корми і кормовиробництво”. – К.: Аграрна наука, 2002.– Вип. 48. – С. 171-176.

36. Гусєв М.Г., Панюкова О.О. Енергозберігаюча технологія виробництва високоякісних кормів на зрошуваних землях Степу України. // Зрошуване землеробство. – Херсон: Aйлант, 2002. – Вип. 42. – С. 68-71.

37. Гусєв М.Г. Продуктивність озимих проміжних кормових сумішок залежно від рівня азотного живлення та способу використання // Наук. зб. „Корми і
кормовиробництво”. – Вінниця, 2003. – Вип. 51. – С. 163-165.

38. Гусєв М.Г. Продуктивність озимого ріпаку залежно від умов вирощування в південному Степу України // Зб. наук. праць Уманського державного агроуніверситету (спеціальний випуск). Біологічні науки і проблеми рослинництва. – Умань, 2003. – С. 730-733.

39. Гусєв М.Г., Панюкова О.О., Косєвцова Л.В. Прийоми підвищення продуктивності та якості корму кукурудзи на силос // Зрошуване землеробство. – Херсон: Aйлант, 2005. – Вип. 43. – С. 75-80.

3. Авторські свідоцтва та патенти

40. Пат. № 1835989. Способ производства зеленого корма при орошаемом земледелии / Гусев Н.Г., Исичко М.П., Барыльник В.Т., Панювова О.А. (СССР). – № 4938374; Заявл. 17.04.91; Опубл. 13.10.92, Бюл. № 31. – 24 с.

41. Пат. № 1792237. Спососб создания многокомпонентных посевов на зеленый корм / Гусев Н.Г. (СССР). – № 4936314; Заявл. 14.05.91; Опубл. 30.01.93, Бюл. № 4. – 6 с.

42. Пат. № 24908 А. Спосіб вирощування озимих злакових культур в суміші з капустяними та бобовими / Гусєв М.Г. (Україна). – № 97073656; Заявл. 15.12.97; Отрим. 06.10.98, Бюл. № 6. – 10 с.

4. Матеріали наукових конференцій

43. Гусев Н.Г. Повышение продуктивности однолетних кормовых смесей // Вклад молодых ученых в выполнение продовольственной программы СССР. Тезисы докдадов к республиканской конференции молодых учёных. – Херсон,1983. – С. 72-73.

44. Исичко М.П., Исичко О.М., Гусев Н.Г. Интенсификация орошаемого кормопроизводства в системе зелёного конвейера // Тезисы докладов Всесоюзной школы молодых учёных и специалистов «Актуальные проблемы повышения эффективности использования орошаемых земель. - Херсон, 23-28 сентября. – 1985. – М.,1985. – С. 150-151.

45. Исичко М.П., Гусев Н.Г. Интенсификация орошаемого кормопроизводства с использованием нових кормових культур // Тезисы докладов республиканского семинара «Новые кормовые культуры – продовольственной программе». – К., 1987. – С. 12-13.

46. Гусев Н.Г. Использование нетрадиционных кормових культур в орошаемом кормопроизводстве// Материалы выступлений на научно-технической конференции 16 июля 1988. – Учёные Херсонщины – народному хозяйству области в условиях перестройки. – Херсон, 1988. – С. 22-21

47. Гусев Н.Г. Интенсивные звенья зелёного конвейера на орошаемых землях юга Украины // Тезисы докладов Всесоюзной научно-производственной конференции «Кормовые растительные ресурсы – фактор научно-производственного прогресса в кормопроизводстве». – К.: Белая Церковь, 1989. – С 11-12.

48.Гусев Н.Г., Кирьяченко С.П. Эффективность внедрения зелёного конвейера для крупного рогатого скота на 230-240 дней в году // Тезисы докладов конференции „Повышение роли молодых учёных и специалистов в ускорении научно-технического

прогресса”. – Херсон, 1990. – С. 191-192.

49. Гусев Н.Г., Антипчук Т.М. Рапс в промежуточных посевах орошаемого кормопроизводства // Материалы выступлений на научно-практической конференции 18 мая 1990. – Вклад научно-технического потенциала области в перестройку. – Херсон, 1990. – С. 23-25.

50. Гусев Н.Г., Антипчук Т.М. Перспективні кормові культури та їх сумішки в післяукісних посівах на зрошуваних землях Степу України // Тези доповідей республіканського науково-виробничого семінару “Досвід вирощування та впровадження нетрадиційних кормових рослин на Україні”. - Кам’янець-Подільський, 1990. – С. 3-4.

51. Гусев Н.Г., Антипчук Т.М. Рапс в промежуточных посевах орошаемого кормопроизводства юга Украины // Тезисы доклада VII Всесоюзного симпозиума по новым кормовым растениям „Эколого-популяционный анализ кормовых растений естественной флоры, интродукция и использование”. – Сыктывкар, 1990. – С. 52-53.

52. Гусев Н.Г., Антипчук Т.М. Использование масличных культур в орошаемом кормопроизводстве // Тезисы докладов научно-практической конференции „Эффективность научных исследований в промышленном и сельскохозяйственном производстве”. – Херсон,
1993. – С. 56.

53. Гусєв М.Г. Два врожаї олійних культур – важливий резерв енергетичних кормів на зрошуваних землях півдня України // Матеріали наукової конференції. Інтродукція харчових і кормових рослин. – К.,1994. – С. 58-59.

54. Барыльник В.Т., Гусев Н.Г. Амарант – ценная кормовая культура в поукосных посевах // Тези першої Всеукраїнської конференції по проблемі: Вирощування, переробка і використання амаранту на кормові, харчові і інші цілі. – Вінниця, 1995. – С. 38-39.

55. Гусев Н.Г. Высокопродуктивные агроценозы интенсивного зелёного конвейера на орошаемых землях Украины // Тези Міжнародної конференції „Україна в світових, земельних, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах”. – Вінниця, 1995. – С. 459.

56. Гусев Н.Г., Панюкова О.А. Амарант – перспективная кормовая культура при орошении // Материалы IV Международной научно-производственной конференции «Селекция, экология, технологии возделывания и переработки нетрадиционных растений». – Алушта. – Симфереполь: Таврия, 1996. – С. 217-218.

57. Гусєв М.Г., Яворський С.В., Панюкова О.А. Резерви збільшення виробництва кормів на зрошуваних землях Степу України // Матеріали республіканської координаційно-методичної Ради з проблем кормових ресурсів і кормовиробництва „Зернофуражні, зернобобові і кормові культури”. – Вінниця, 1997. – С. 74-75.

58. Гусєв М.Г., Панюкова О.А. Шляхи зміцнення кормової бази на зрошуваних землях півдня України // Материалы VI международной научно - практической конференции

(нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье). – Симферополь, 1997. – с. 341.

59. Гусєв М.Г. Продуктивність озимого ріпака в залежності від мінерального живлення та захисту рослин // Сб. тезисов межд. конференции „Современные вопросы создания и использования сортов и гибридов масличных культур”. – Запорожье, 2002. – С.26.

5. Методичні рекомендації, в розробці і підготовці яких автор приймав

безпосередню участь

60. Гусев Н.Г., Заверюхин В.И. Рапс на семена // Рекомендации по интенсификации кормопроизводства в степной зоне Украины в сложившихся погодных условиях 1987 года. – Херсонский агропром. – Херсон, 1987. – С. 8-10.

61. Гусєв М.Г. Озимі проміжні посіви // Рекомендації по вирощуванню с.-г. культур на зрошуваних землях. – Херсон, 1995. – С. 47-48.

62. Гусєв М.Г. Рекомендації по вирощуванню кормових культур.- Херсон, 1998. – С. 41.

63. Гусєв М.Г. Особливості кормовиробництва на зрошуваних землях // Методичні вказівки по ефективному використанню зрошуваних земель в господарствах Херсонської області у 1999 році. – Херсон, 1999. – С. 38-40.

64. Яворский С.В., Гусев Н.Г., , Севидов О.Ф., Кураткин В.А. Рекомендации по созданию краткосрочных пастбищ с использованием многолетних и однолетних трав в степной зоне Украины. – Никополь, 1999. – 30 с.

65. Сніговий В.С., Малярчук М.П., Гусєв М.Г. та ін. Методичні рекомендації по ефективному використанню зрошуваних земель в господарствах Херсонської області у
2000 році. – Херсон, 2000. – 59 с.

66. Сніговий В.С., Гусєв М.Г. Рекомендації по технології вирощування озимого ріпака в Херсонській області // Рекомендації. – Херсон, 2000. – 2 с.

67. Гусєв М.Г., Сніговий В.С. та ін. Рекомендації по догляду за озимими культурами та проведенню весняно-польових робіт у 2002 році // Рекомендації. – Херсон: Айлант, 2001. – 14 с.

68. Сніговий В.С., Жуйков Г.Є., Гусєв М.Г. Рекомендації по посіву озимих культур під урожай 2003 року в господарствах Херсонської області. - Херсон: Айлант, 2001. – 20 с.

69. Гусев Н.Г., Нетіс І.Т., Заєць С.О. Рекомендації по посіву післяжнивних круп’яних і кормових культур в умовах зрошення. – Херсон, 2002. – 4 с.

70. Гусєв М.Г., Голобородько С.П. Яворський С.В. Програма кормовиробництва в 2003 році. – Херсон, 2002. – 14 с.

71. Сніговий В.С., Гусєв М.Г., Жуйков Г.Є. та ін. Рекомендації повикористанню зрошуваних земель, що тимчасово не поливаються. – Херсон, 2000. – 26 с.

72. Сніговий В.С., Гусєв М.Г. та ін. Рекомендації по заготівлі, зберіганню, підготовці

та раціональному використанню кормів в екстремальних погодних умовах 2003 року. – Херсон, 2003. – 17 с.

73. Сніговий В.С., Гусєв М.Г., Богунов О.В. та ін. Особливості збирання ранніх зернових культур в господарствах Херсонської області (рекомендації). – Херсон, 2003. – 15 с.

74. Гусєв М.Г., Нетіс І.Т., Малярчук М.П. та ін. (під керівництвом Ушкаренко В.О., Жуйкова Г.Є., Авраменка В.С.) Рекомендації до посіву озимих культур під урожай 2005 року в Херсонській області. – Херсон, 2004. – 32 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины