Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бачинський Михайло Володимирович. Методи забезпечення вірогідного та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського моніторингу : Дис... канд. наук: 05.11.17 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бачинський М.В. Методи забезпечення вірогідного та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського моніторингу — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи —Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

У дисертаційній роботі розв’язано важливе наукове завдання — розроблено методи забезпечення вірогідного та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського телемоніторингу.

Проаналізовано існуючі методи та засоби передавання даних у системах мобільного голтерівського моніторингу. Побудовано код ритмокардіосигналу для автоматичної передачі його через тональні канали мобільного телезв’язку та експериментально досліджено вплив каналу на цей код. Побудовано нову математичну модель прийнятих даних. Розроблено методи та засоби оптимального оброблення прийнятих даних. Визначено вірогідність прийому ритмокардіосигналу. Розроблено комп’ютерні імітаційні моделі пристроїв мобільного голтерівського телемоніторингу для верифікації результатів дослідження.

Вперше синтезовано характеристики оптимального оброблення прийнятого повідомлення про кардіоритмосигнал для зменшення впливу завад тонального каналу при його автоматичному передаванні. Побудовано лінійні оптимальні фільтри з врахуванням нестаціонарності впливу завад у мобільних тональних каналах зв’язку.

Результати роботи уможливили побудову автоматичного, вірогідного голтерівського телемоніторингу ритмокардіосигналу на базі систем мобільного телефонного зв’язку. Зменшено вплив каналу передачі, наприклад, на 4 дБ для значення оцінки вірогідності 0.9 визначеної дисперсії ритмокардіосигналу при імовірності помилки 0.01.

Результати впроваджено у системах клінічного мобільного голтерівського телемоніторингу та телеконтролю електроенергомереж.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Бачинський М, Яворський Б. Система для мобільного голтерівського моніторингу кардіоритміки// Вісник ТДТУ.- №3.- ТДТУ, 2006.- С. 122-128.

  2. Бачинський М.В. Врахування впливу каналу зв’язку у системі мобільного моніторингу ритміки серцевих скорочень// Відбір та обробка інформації.- К.: Наукова думка, 2006.- Вип. 4.- С.137-142.

  3. Бачинський М.В., Лещишин Ю.З., Фалендиш В.В. Фільтровий метод визначення параметрів варіабельності серцевої ритміки//Вісник Хмельницького національного університету.- №4(83).- Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2006.- С. 180-185.

  4. Яворський Б.І., Бачинський М.В., Фалендиш В.В. Підвищення вірогідності телевимірювань показників варіабельності серцевого ритму в системах мобільного голтерівського моніторингу// Український журнал телемедицини та медичної телематики.- Т.5.- №1.- Донецьк: Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, 2007.- С.45-50.

  5. Бачинський М.В., Лещишин Ю.З. Побудова моделей інформаційного забезпечення при холтерівському моніторингу// 7-й міжнародний молодіжний форум „Радіоелектроніка і молодь у ХХІ ст.”: Зб. матеріалів форуму: Харків.- ХНУРЕ, 2003. ч.1.- 347 с.

  6. M.V.Bachynskyy, Yu.Z.Leschyshyn, T.M. Rafa The imitation model for the problem of nonstationary heart rate variability recognition in holter monitoring systems. International conference “Electronics and applied physics”. November, 24-27, 2005, Kyiv, Ukraine – S.123-124.

  7. Myсhaylo Bachynskyy, Bohdan Yavorskyy, Volodymyr Falendysh, Yuriy Leschyshyn Determination of parameters of heart rate variability by a filter method. Proceedings of the International Conference TCSET’'2006 February 28-March 4, 2006, Lviv- Slavsko, Ukraine. — S. 638-640.

  8. Фалендиш В.В., Бачинський М.В. Врахування перехідних процесів фільтрів при аналізі нестаціонарної варіабельності серцевої ритміки фільтровим методом// 11-й міжнародний молодіжний форум „Радіоелектроніка і молодь у ХХІ ст.”: Зб. матеріалів форуму: Харків.- ХНУРЕ, 2007. ч.1.- 434 с.

  9. Myhaylo Bachynskyy, Bohdan Yavorskyy, Volodymyr Falendysh. Determination of Parameters of Filter Method of Heart Rate Variability Analysis. Proceedings of the IХ-th International Conference CADSM’2007, February 20-24, 2007.—Lviv-Polyana, Ukraine. — P. 96-97.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины