Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Берестова Людмила Євгенівна. Ефективність використання каротину трав`яного борошна в годівлі молодняку свиней : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Берестова Л.Є. Ефективність використання каротину трав’яного борошна в годівлі молодняку свиней. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02.- годівля тварин і технологія кормів. Інститут тваринництва УААН. Харків, 2008.

Наведено результати вивчення впливу згодовування трав'яного борошна різних строків зберігання на ефективність використання каротину і продуктивність поросят-сисунів і відлучених поросят. Досліджено фактичні коефіцієнти перетравності поживних речовин раціонів, до складу яких було уведено люцернове трав'яне борошно різних строків зберігання. У роботі викладено експериментальний матеріал з визначення ефективності використання каротину свіжовиготовленого трав'яного борошна і борошна, яке зберігалось дванадцять місяців. Базуючись на одержаних даних, доцільно при розрахунках А-вітамінної активності каротину трав'яного борошна для поросят після від'ємного періоду вважати, що 1 мг каротину свіжовиготовленого борошна еквівалентний 88 МО, а трав'яного борошна, яке зберігалось на протязі року -109 МО.

1. На основі комплексних досліджень обґрунтована різна ефективність використання каротину в організмі молодняку свиней у залежності від експериментально встановлених відмінностей різної біологічної цінності та доступності у процесі тривалого зберігання трав'яного борошна.

2. Встановлено, що поряд із закономірним зниженням вмісту загального бета-каротину компенсаторно зростає вміст продуктів окислення каротиноїдів в комплексі з стереоізомерами, які володіють суттєвою А-вітамінною активністю.

3. При прогнозуванні забезпеченості поросят вітаміном А, коли трав'яне борошно становить єдиним джерелом каротину в раціоні, необхідно враховувати ступінь біологічної активності каротину в трав'яному борошні в залежності від строків його зберігання. Встановлено, що А-вітамінна активність 1 мг бета каротину свіжовиготовленого трав'яного борошна для поросят 21-75-денного віку становить 88 МЕ, а для каротину трав'яного борошна річного строку зберігання - 109 МЕ.

4. Використання трав’яного борошна річного терміну зберігання як і свіжовиготовленого, сприяє збільшенню росту поросят (з тенденцією до підвищення за живою масою на 1,1-2,6 %, за середньодобовим приростом на 0,8-3,4 %) завдяки установленій наявності високої А-вітамінної активності продуктів окислення каротиноїдів.

5. Використання трав'яного борошна тривалого зберігання (11-12 місяців) у раціонах поросят при відлученні та у віці 120 днів не впливає негативно на перетравлення основних поживних речовин, сприяє підвищенню перетравлення клітковини з уведенням до раціону трав'яного борошна, як свіжовиготовленого, так і тривалого строку зберігання, у порівнянні з контрольним молодняком, якому не згодовували трав'яне борошно (відповідно на 1,35 % і на 3,5 %, (р > 0,05) та на 8,23 % і на 13,5 %, (р < 0,05)).

6. Уведення до раціонів поросят після відлучення трав'яного борошна, як свіжовиготовленого, так і річного строку зберігання, підвищує засвоєння азоту організмом тварин у порівнянні з контролем на 8,9 %-9 % ( р> 0,05).

7. Установлена позитивна тенденція уведення люцернового трав'яного борошна різних строків зберігання на підвищення концентрації загального білка сироватки крові тварин дослідних груп на 1,7 %-4,8 % і збільшення вмісту в крові альбумінів на 10,8 % у поросят, яким згодовували трав'яне борошно річного строку збереження.

8. Використання у складі комбікорму 4 % трав'яного борошна 11-12 місячного строку зберігання сприяє підвищенню збереженості поросят на 6,5 %, знижує вартість комбікорму, витраченого на 1 кг приросту на 5,1 % і обумовлює економічний ефект у розмірі 767 грн. на 1000 голів вирощених поросят.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Берестова Л.Є. Трав'яне борошно в годівлі поросят / Л.Є. Берестова //Науково технічний бюлетень ІТ УААН. – Х. – 2001. – №80. – С. 9–11.

2. Берестова Л.Є Використання каротину люцернового трав'яного борошна в годівлі поросят-сисунів / Л.Є. Берестова //Науково технічний бюлетень ІТ УААН. – Х. – 2004. – №87. – С. 18–22.

3. Берестова Л.Є. Біологічна цінність каротину трав'яного борошна із люцерни різних строків зберігання / Л.Є. Берестова //Науково технічний бюлетень ІТ УААН. – Х. – 2005. – №89. – С. 13–16.

4. Берестова Л.Є.Зміни А-вітамінної активності трав'яного борошна із люцерни на протязі його зберігання / Л.Є. Берестова //Збірник наукових праць ЛНАУ. – Луганськ. – 2007. – №80(103). – С. 128–132.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины