Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кузьменко Олена Рудольфівна. Оцінка біологічної та господарської специфічності сортів винограду нового покоління в умовах виноградарскої зони Запоріжжя : Дис... канд. наук: 06.01.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кузьменко О. Р. Оцінка біологічної та господарської специфічності сортів винограду нового покоління в умовах виноградарської зони Запоріжжя. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за фахом 06.01.08 – виноградарство. Національний інститут винограду і вина "Магарач" УААН, Ялта, 2008.

Дисертація присвячена актуальній темі з вивчення специфічності розвитку і плодоношення сортів винограду нового покоління на фоні біотичних та абіотичних факторів виноградарської зони Запоріжжя. Проведені дослідження дозволять удосконалювати сортимент технічних сортів винограду, а вирощування кращих з досліджуваних сортів, забезпечить одержання стабільних урожаїв кондиційної якості для подальшої переробки в господарствах різноі форми власності.

На підставі проведених досліджень виявлено, що термічні умови регіону забезпечують дозрівання врожаю ранньо- і середньостиглих сортів виног-

раду, який досягає технологічних кондицій не піздніше 15-20 вересня. Встановлено, що природно-кліматичні умови Запорізької області досить повно

відповідають агробіологічним особливостям сортів Спартанець Магарача, Мускат одеський і Біанка, а найбільш морозостійкими е сорти Спартанець Магарача і Мускат одеський. Найбільш високою продуктивністю роботи листового апарата в умовах Запоріжжя виділяються сорти Спартанець Магарача і Мускат одеський. За сукупністю показників продуктивності сорту найбільш перспективним для вирощування в умовах Запоріжжя є сорт Спартанець Магарача.

Досліджувані сорти здатні незалежно від метеорологічних умов накопичувати достатню кількість цукрів і необхідний рівень титрованих кислот. Це дозволяє із урожаю сортів Спартанець Магарача, Мускат одеський готувати сухі вина, а в сприятливі роки і десертні.

Проведений розрахунок економічної ефективності вирощування сортів винограду в природно-виноградарській зоні Запоріжжя дозволив установити, що вирощування сорту Спартанець Магарача є економічно вигідним и і забезпечує одержання з 1 га виробничих насаджень госпрозрахункового економічного ефекту 2595,3 грн.

Проведені дослідження біологічної та господарської специфічності сортів винограду нового покоління в умовах Запоріжжя дозволяють зробити наступні висновки:

1. Тривалість потенційного продукційного періоду в умовах Запоріжжя свідчить, що термічні умови регіону забезпечують дозрівання врожаю ранньо- і середньостиглих сортів винограду, який досягає технологічних кондицій не пізніше 15-20 вересня.

2. Аналіз погодних умов і термінів настання фаз вегетації свідчить, що природно-кліматичні умови Запорізької області досить повно відповідають агробіологічним особливостям сортів Спартанець Магарача, Мускат одеський та Біанка і дозволяють вирощувати ці сорти для отримання врожаю високої якості.

3. За сукупністю кліматичних факторів зона Запоріжжя відноситься до зони ризикованого вирощування винограду. Найбільш морозостійкими, за ре-зультатами оцінки на фоні зниження температури до -28 0С, виявлені сорти Спартанець Магарача і Мускат одеський. У досліджуваних сортів відсоток живих вічок і живих вічок з головною брунькою вищий у порівнянні з контролем. Це свідчить про більш високу адаптаційну здатність цих сортів до несприятливих умов зими.

4. Тривалість продукційного періоду досліджуваних сортів винограду вказує на те, що сорти Спартанець Магарача, Мускат одеський, Біанка і Піфос досягають технічної зрілості за більш короткий період, ніж районований сорт Подарунок Магарача. За кількістю днів продукційного періоду сорти Спартанець Магарача, Біанка, Мускат одеський і Піфос відносяться до раньосередніх, Подарунок Магарача – до середніх, а Первенець Магарача – до середньопізніх сортів.

5. Вивчення настання фенологічних фаз розвитку дозволило встановити, що в умовах Запоріжжя найбільш стабільно наступає фаза початок розпускання бруньок, а найменш стабільно – початок дозрівання ягід.

6. Серед досліджуваних сортів винограду найбільш високою продуктивністю роботи листового апарата в умовах Запоріжжя виділяються сорти Спартанець Магарача і Мускат одеський. Сорт Спартанець Магарача має перевагу над районованим сортом Подарунок Магарача за показниками - питома господарська продуктивність за сирою масою грона, питома господарська продуктивність за масою цукрів грона, вихід цукрів у врожаї з куща і господарський коефіцієнт, а сорт Мускат одеський за показниками – питома господарська продуктивність за сирою масою грона, питома господарська продуктивність за масою цукрів грона, чистою продуктивністю фотосинтезу і господарським коефіцієнтом.

7. По сукупності показників продуктивності сорту (середня маса гроно, урожай з куща і розрахункова врожайність із 1 га) найбільш перспективним для вирощування в умовах Запоріжжя є сорт Спартанець Магарача, дані показники якого перевищують контрольний сорт на 40%.

8. Реакція досліджуваних сортів на варіювання показників погодних умов за всі роки спостережень дозволяє відзначити, що нові сорти здатні незалежно від метеорологічних умов накопичувати достатню кількість цукрі, а їх титрована кислотність відповідає необхідному рівню. Визначене сполучення цукрів і титрованих кислот дозволяє із урожаю сортів Спартанець Магарача, Мускат одеський готувати сухі вина, а в сприятливі роки і десертні.

9. Розрахунок економічної ефективності вирощування сортів винограду в природно-виноградарській зоні Запоріжжя свідчить про те, що вирощування сорту Спартанець Магарача забезпечує одержання чистого прибутку з 1 га виробничих насаджень на 2595,3 грн більше у порівнянні з контрольним сортом.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Авидзба А.М., Волынкин В.А., Ласкавый В.Н., Кузьменко Е.Р. Подбор сортов для северного региона виноградарства Украины // "Магарач". Виноградарство и виноделие. - 2003. - № 3. - С. 2 - 3. (Особистий внесок складається в одержанні й узагальненні експериментальних даних, підготовці до публікації результатів).

2. Волынкин В.А., Ласкавый В.Н., Кузьменко Е.Р. Сравнительная морозоустойчивость столовых и технических сортов винограда в условиях Запорожья // "Магарач". Виноградарство и виноделие. - 2003. - № 4. - С. 10 - 11. (Особистий внесок складається в зборі й інтерпретації експериментальних даних, підготовці до публікації результатів).

3. Волынкин В.А., Кузьменко Е.Р. Оценка развития новых селекционных сортов винограда в условиях Запорожского природно-виноградарского района // Виноградарство и виноделие: сб. науч. тр. ИВиВ "Магарач". - Ялта, 2005. - Т. XXXV. - С. 14 - 16. (Особистий внесок складається в зборі й аналізі експериментальних даних, підготовці до публікації результатів).

4. Кузьменко Е.Р., Волынкин В.А. Оценка продуктивности листового аппарата новых сортов винограда // "Магарач". Виноградарство и виноделие. - 2006. - № 1-2. - С. 9 -12. (Особистий внесок складається в зборі й узагальненні експериментальних даних, підготовці до публікації результатів).

5. Кузьменко Е.Р. Результаты испытания новых сортов винограда // "Магарач". Виноградарство и виноделие. - 2008. - № 1. - С. 3 - 5.

6. Волынкин В.А., Долиба В.В., Ласкавый В.Н., Кузьменко Е.Р. Изучение сортов винограда для усовершенствования сортимента в морозоопасных зонах // Сучасні технології селекційного процесу сільськогосподарських культур. - Харків: Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - 2004. - С. 78 - 80. (Особистий внесок складається в зборі даних, наукових висновках).

7. Волынкин В.А., Пытель И.Ф., Ласкавый В.Н., Кузьменко Е.Р. Совершенствование подходов для ускорения районирования сортов винограда // Сучасні технології селекційного процесу сільськогосподарських культур. - Харків: Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - 2004. - С. 174 - 176. (Особистий внесок складається в одержанні та узагальненні експериментальних даних, узагальненні отриманих результатів).

8. Ласкавий В.М., Гетьман Н.Г., Кузьменко О.Р. Шляхи оптимізаціі розвитку виноградарства в Запорізької області // Дні науки: збірник тез доповідей. - ЗІГМУ, 2006 - Т. 1. - С. 314-315. (Особистий внесок складається в одержанні та узагальненні експериментальних даних, підготовці до публікації результатів).

9. Ласкавий В.М., Гетьман Н.Г., Кузьменко О.Р. Стан виноградарства в Запорізькій області // Аграрний інформаційний бюлетень - Центр наукового забезпечення АПК Запоріжжя. - 2008. - № 1. - 18 с. (Особистий внесок складається в одержанні та узагальненні експериментальних даних, узагальненні отриманих результатів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины