Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Губенко Наталія Анатоліївна. Зниження віброакустичної активності при русі трамваїв. : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Губенко Н.А. Зниження віброакустичної активності при русі трамваїв. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 - «Охорона праці». Харківська національна академія міського господарства. Харків, 2008.

Дисертація присвячена вирішенню наукового завдання зниження шумового навантаження, що впливає на обслуговуючий персонал транспортних засобів і пасажирів, які користуються послугами трамваїв Т-3 і Т-3М.

На основі аналізу існуючих методів забезпечення умов праці на міському транспорті зроблено висновок про необхідність проведення поетапних досліджень шумового навантаження в умовах пасажирського рухомого складу з урахуванням сучасних нормативних вимог, що діють в Україні, і технічних умов експлуатації трамваїв Т-3 і Т-3М. Розглянуто теоретичні й практичні положення щодо виникнення і поширення звукових коливань від силових і допоміжних механізмів і ходових частин рухомого складу (РС) в умовах обмеженого обсягу кабін кондуктора й салонів трамваїв.

Завдання поліпшення комфортності для пасажирів за рахунок зниження шумового навантаження вирішується шляхом використання звукоізолюючих і звуковбирних конструкцій, вібродемпфірування бічних стінок, перегородок, підлоги, ефективність яких визначалася з використанням спеціального стенда, звуковимірювальної камери, а також безпосередньо на дослідному зразку Т-3, що дозволило вибрати найбільш ефективні матеріали й способи зниження повітряного й структурного шуму на РС.

Отримані в роботі результати й методики проведених досліджень та оцінки шуму на РС запропоновано використовувати надалі при експлуатації пасажирського РС і в навчальному процесі при підготовці фахівців з охорони праці й експлуатації міського транспорту.

1 Вперше розроблена математична модель вертикальних коливань трамвайного вагону, обумовлених контактною системою «колесо-рейка», а також крутильних коливань, які генерує робота тягового приводу трамваю. Виконано аналітичний опис динаміки цих коливань.

2. Розроблено і впроваджено вимірювальний комплекс для оцінки дефектів на поверхні катання бандажів колісних пар на базі п’єзо-тензо датчиків з подальшою розшифровкою сигналів

3. Розроблена система – «пост технічної діагностики стану колісних пар трамваю» яка контролює стан допустимого використання трамваїв з дефектами на поверхні катання колеса. В склад поста входять: вимірювальний комплекс, а також виготовлений і запатентований навантажувально-тарувальний стенд (НТС) для визначення ударних зусиль ввзаємодії колеса з рейкою, а також для тарировки датчиків і пьєзо – шумовіброметричне обладнання. Впровадження поста технічної діагностики дозволило знизити рівні звуку при русі трамваїв на 4 дБА.

4. Експериментальним шляхом встановлена залежність приросту шумовипромінювання трамвайного вагону від наявності на бандажах коліс повзунів, а також від глибини повзунів.

5. Проведені експериментальні дослідження по заміні жорсткого карданного валу візка трамвайного вагону на пружний резино-кордний вал. Використання пружного валу дозволяє знизити рівні звукових тисків в високочастотном спектрі октавних смуг частот на 6-8 дБ.

6. Проведена соціально-економічна оцінка ефективності розроблених віброшумозахисних заходів шляхом визначення зниження економічної шкоди від акустичного впливу (захворюваність водіїв і кондукторів, зниження продуктивності праці, ріст травматизму), яка дорівнює 115 тис. грн.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Идентификация основных источников шума рельсового транспорта и методы его снижения/ Губенко Н.А, Губенко В.Д. // Тези доповідей науково – методичної конференції «Безпека життедіяльності». – Харків, 2003. – С. 39-40

2. Виброакустическая активность трамвая, оценка и пути ее снижения/ Губенко Н.А., Голендер В.А., Губенко В.Д. // Сб. научн. трудов.: Строительство, материаловедение, машиностроение; Вып. 28. – Днепропетровск.: ПГАСиА, 2004. -– С. 242-246.

3. Виброакустическая активность подвижного состава трамвая, оценка и пути ее снижения/ Голендер В.А., Губенко Н.А., Коржик Б.М. // Коммунальное хозяйство городов: Научно-техн. сб. Вып. 58. – К.: Техніка, 2004. -– С. 235-239.

4. Перспективы развития трамвайного сообщения в мировой практике/ Губенко Н.А. // Тези доповідей науково – методичної конференції «Безпека життедіяльності». - Харків, 2004. – С. 58-59.

5. Регистрация виброакустической активности при взаимодействии колес трамвая с рельсами/ Коржик Б.М., Голендер В.А., Губенко Н.А. // Тези доповідей науково – методичної конференції «Безпека життедіяльності» - Харків, 2004. – С. 74-75.

6. Исследования по коррекции реализуемого усилия при проезде трамваем рельсового стека/ Губенко Н.А, Губенко В.Д. // ХХХІІ научно-техн. конф. преподавателей аспирантов и сотрудников ХНАГХ: «Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов». Ч. 2. – Харьков, 2004. – С. 88-89.

7. Анализ условий возникновения вибрации (шума) трамвайного вагона и обоснование выбора его динамической модели/ Голендер В.А., Коржик Б.М., Губенко Н.А. // Коммунальное хозяйство городов: Научно-техн. сб. Вып. 64. – К.: Техніка, 2005. -– С. 57-63.

8. Совершенствование системы регистрации и идентификации шума и вибраний от дефектов на ходовых колесах трамвайних вагонов/ Голендер В.А., Губенко Н.А., Коржик Б.М. // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства». - К.: Основа, 2005. -– С. 211-214.

9. Основные источники шумообразования при движении трамваїв/ Коржик Б.М., Губенко Н.А. Голендер В.А. // Тези доповідей науково – методичної конференції «Безпека життедіяльності». - Харків, 2005. – С. 46-47.

10. Складання основного рівняння коливань трамваю із підгумованими колесами/ Губенко Н.А., Голендер В.А., Коржик Б.М. // Науковий вісник будівництва. Вып. 36. – Харкыв.: ХДТУБА, 2006. -– С. 333-337.

11. Експериментальне визначення сил взаємодії при ударі колеса об рейку/ Голендер В.А., Губенко Н.А., Коржик Б.М. // Сб. научн. трудов.: Строительство, материаловедение, машиностроение; Вып. 38. – Днепропетровск.: ПГАСиА, 2006. -– С. 83-86.

12. Перспективные решения снижения вибрации и шума от работы тяговых передач трамвайных вагонов/ Губенко Н.А., Голендер В.А., Коржик Б.М. //Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научн. трудов. Вып. 40. – Днепропетровск.: ПГАСиА, 2007. -– С. 151-156.

13. К вопросу исследований виброакустической активности трамваїв/ Губенко Н.А., Коржик Б.М., Губенко В.Д., Голендер В.А. // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Наук.- техн. збірник. Вип. 42. – К. –Дніпропетровськ.: Основа, 2007. - С. 332-337.

14. Пат. 25290 Україна, МПК (2006) В60L 3/10. Навантажувально – тарувальний стенд / Голендер В.А., Губенко Н.А., Коржик Б.М., Губенко В.Д.; власник Харківська національна академія міського господарства. № u 2006 13095; заявл. 11.12.2006; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины