Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Скроцька Оксана Ігорівна. Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції. : Дис... канд. наук: 03.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Скроцька О.І. Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню дії молекулярного комплексу дріжджова РНК – тилорон (МК) на перебіг інфекції, викликаної вірусом простого герпесу І типу (ВПГ-1) в умовах in vitro та in vivo.

В умовах in vitro на культурі клітин Vero виявлена протигерпетична дія МК, не пов’язана із активацією системи ІФН. Хіміотерапевтичний індекс МК на культурі клітин Vero, інфікованій ВПГ-1, склав величину 324, що дозволяє розглядати цей комплекс як перспективний протигерпетичний препарат.

При дослідженні молекулярного комплексу в умовах in vivo при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті виявлений суттєвий противірусний ефект вказаної сполуки. Встановлено, що при терапевтичному застосуванні МК знижувався рівень летальності інфікованих тварин на 80 % порівняно з контролем. Величина кратності захисту МК при експериментальному герпесвірусному менінгоенцефаліті склала 5, а індекс ефективності досяг величини 80.

Виявлена здатність МК впливати на показники цитокінового статусу тварин, інфікованих ВПГ-1. Використання МК призводило до підвищення рівнів різних типів інтерферонів: сироваткового ІФН до 3200 од. акт./мл, спонтанного ІФН до 320 од. акт./мл, a-ІФН до 640 од. акт./мл, Величини рівнів g-ІФН збільшувалися до 640 та 320 од. акт./мл в крові та спленоцитах, відповідно. При цьому рівні фактору некрозу пухлин зменшувались до рівня інтактних тварин (38 та 29 % у крові та спленоцитах відповідно).

Показано, що при застосуванні МК в умовах експериментального герпетичного менінгоенцефаліту відбувається активація макрофагальної ланки імунітету: зростає кількість фагоцитуючих макрофагів (ФІ = 87 %), їх поглинальна здатність (ФЧ = 18), загальна фагоцитарна активність (ФА = 15), а також підвищуються бактерицидні функції макрофагів (НСТ-спонтанний – 64%, НСТ-стимульований – 82 %, ФР – 18 %).

1. Доведено, що молекулярний комплекс дріжджова РНК-тилорон має суттєву антигерпетичну дію в умовах його використання in vivo при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті. Ця дія, виходячи з показників виживання інфікованих тварин (80%), перевищує показники тилорону, який використовувався у дозі, що відповідала його вмісту в МК (50%), стандартного антигерпетичного засобу віролексу (60%) і стандартного індуктора ІФН poly(I)-poly(C) (60%). При цьому в групі контрольних інфікованих тварин летальність була на рівні 100%.

2. Встановлено, що в організмі ВПГ-інфікованих тварин молекулярний комплекс збільшує рівні сироваткового ІФН (до 3200 од. акт./мл), спонтанного ІФН (до 320 од. акт./мл в крові та спленоцитах), a-ІФН (до 640 од. акт./мл в крові та спленоцитах) та g-ІФН (до 640 та 320 од. акт./мл в крові та спленоцитах відповідно). При застосуванні тилорону у концентрації, що відповідала його вмісту в МК дані показники були у 2 рази меншими.

3. Виявлено, що введення молекулярного комплексу ВПГ-інфікованим тваринам приводить до зменшення рівнів ФНП у крові та спленоцитах до рівня інтактних тварин (38 та 29 % у крові та спленоцитах відповідно), що говорить про ефективну прозапальну дію даного цитокіну на початкових стадіях розвитку герпетичної інфекції та її завершення.

4. Показано, що в умовах експериментальної ВПГ-1 інфекції молекулярний комплекс активує неспецифічну ланку імунітету, викликаючи зростання кількості фагоцитуючих макрофагів (ФІ = 87%), їх поглинальної здатності (ФЧ = 18), загальної фагоцитарної активності (ФА = 15), а також підвищує бактерицидні функції макрофагів (НСТ-сп – 64%, НСТ-ст – 82%, ФР – 18%).

5. Доведено, що в умовах in vitro молекулярний комплекс пригнічує репродукцію ВПГ-1 в інфікованій культурі клітин Vero (МАК МК становила 1,7 мкг/мл). Тилорон, який є складовою частиною МК також пригнічував репродукцію ВПГ-1 in vitro, але його ефективність була у 2 рази меншою (МАК тилорону – 0,3 мкг/мл, МАК тилорону у складі МК – 0,15).

6. В дослідах in vitro на культурі клітин Vero, інфікованій ВПГ-1 хіміотерапевтичний індекс МК склав величину 324, що дозволяє розглядати цей комплекс як перспективний протигерпетичний препарат. Хіміотерапевтичний індекс тилорону, який є складовою частиною МК виявився у 4 рази нижчим і склав величину 83.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Вплив комплексного індуктора інтерферону на експериментальну герпетичну інфекцію / О.І. Скроцька, Н.М. Жолобак, О.В. Карпов [та ін.] // Доп. НАН України. – 2005. – № 5. – С.164-166. (Здобувачем самостійно проведено аналіз літератури, виконана експериментальна частина роботи з вивчення впливу МК на смертність інфікованих тварин).

 2. Продукція фактору некрозу пухлин при експериментальній герпетичній інфекції на фоні застосування комплексного індуктора інтерферону МК / О.І. Скроцька, Н.М. Жолобак, З.М. Олевінська [та ін.] // Імунологія та алергологія. – 2005. – № 2. – С.45-47. (Здобувачем самостійно виконана експериментальна частина роботи по створенню герпетичної інфекції, визначено індекс цитотоксичності препаратів, проведено статистичний аналіз результатів).

 3. Ефективність комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті / О.І. Скроцька, Н.М. Жолобак, С.В. Антоненко [та ін.] // Доп. НАН України. – 2006. – № 3. – С.181-184. (Здобувачем самостійно проведено аналіз літератури, визначено показники тривалості життя інфікованих тварин, кратності захисту та індексу ефективності препаратів, проведено статистичний аналіз результатів).

 4. Макрофагальна ланка імунітету при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті / О.І. Скроцька, Н.М. Жолобак, М.Я. Співак, О.В. Карпов // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 297: Біологія. – С.127-131. (Здобувачем самостійно виконано експериментальну частину роботи з вивчення впливу МК на поглинальну та кисень-залежну бактерицидну активність перитонеальних макрофагів, підготовлено матеріали статті до друку).

 5. Протигерпетична дія молекулярного комплексу РНК-тилорон у культурі клітин / О.І. Скроцька, Н.М. Жолобак, С.В. Антоненко [та ін.] // Мікробіологічний журнал. – 2007. – Т.69, № 3. – С.62-68. (Здобувачем самостійно проведена експериментальна частина роботи по визначенню протигерпетичної активності досліджуваних препаратів in vitro).

 6. Шевчук О.И. Действие комплексного индуктора интерферона на организм при герпесвирусной инфекции / О.И Шевчук, Н.О. Марченко, А.В. Карпов // Биология – наука ХХІ века: 7-я Пущинская школа-конференция молодых ученых, 14-18 апреля, 2003 г.: сб. тезисов. – Пущино, 2003. – С.49.

 7. Шевчук О.І. Дія молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон на організм при експериментальній герпетичній інфекції / О.І. Шевчук, О.В. Карпов, С.В. Антоненко // Біоресурси і віруси: ІV міжнародна конференція, 27-30 вересня 2004 р.: зб. Тез. – К., 2004. – С. 27.

 8. Вивчення дії комплексного індуктора інтерферону при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті / О.І. Скроцька, Н.М. Жолобак, С.В. Антоненко, О.В. Карпов // Основи молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля: міжнародний форум, 31 травня – 1 червня 2005 р.: матеріали форуму. – К., 2005. – С. 188-190.

 9. Скроцька О.І. Вплив молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон на цитокіновий профіль експериментальних тварин при герпетичній інфекції / О.І. Скроцька, О.В. Карпов, Н.М. Жолобак // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: VІ Національний з’їзд фармацевтів України, 28-30 вересня 2005 р.: матеріали з’їзду. – Х., 2005. – С. 363-364.

 10. Противовирусная активность молекулярного комплекса дрожжевая РНК-тилорон на модели герпесвирусной инфекции in vitro / О.И. Скроцкая, Н.М. Жолобак, Н.Я. Спивак, А.В. Карпов // Биология – наука ХХІ века: 10-я Пущинская школа-конференция молодых ученых, посвященная 50-летию Пущинского научного центра РАН, 17-21 апреля 2006 г.: сб. тезисов. – Пущино, 2006. – С.396.

 11. Вірусінгибуюча дія комплексного індуктору інтерферонів І типу in vivo при експериментальній герпетичній інфекції / О.І. Скроцька., Н.М. Жолобак, С.В. Антоненко [та ін.] // Біоресурси і віруси: V міжнародна конференція, 10-13 вересня 2007 р.: зб. Тез. – К., 2007. – С. 134.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины