Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Іваниця Тетяна Володимирівна. Особливості дефектної лізогенії Erwinia carotovora : Дис... канд. наук: 03.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Іваниця Т.В. Особливості дефектної лізогенії Erwinia carotovora. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота виконувалася в рамках концепції про дефектну лізогенію й поєднану з нею бактеріоциногенність, як видову ознаку практично важливої фітопатогенної бактерії Erwinia carotovora.

У роботі розроблено метод первинного скринінга дефектно-лізогенних систем, який дозволяє встановлювати такі їхні особливості як хазяйська специфічність, лізуюча активність і множинність неповних помірних фагів эрвіній.

Вперше показано, що вірусоподібні частки (VLP) E. carotovora здатні упаковувати дискретні фрагменти бактеріальної хромосоми розміром 45 кб.

Встановлена множинність ендогенних дефектних профагів у цієї бактерії. У E. саrоtоvоrа subsp. carotovora ZМ1 дефектна полілізогенія проявляється через синтез профагами чотирьох типів хвостових відростків, п'яти типів капсидних структур, а також макромолекулярного комплексу із специфічної кіллерной активністю.

Вперше ідентифіковані капсидоподібні VLP, які відповідають за індукцію псевдопомірних фагів, або аналогів помірного фага ZF40.

Показано, що популяція вірулентного фагового мутанта ZF40/421 є гетерогенною; дві її складові частини характеризуються різним вмістом віріонів, капсидів і прокапсидів.

Вперше виявлено, що абортивна фаговая інфекція або лізогенна індукція дефектних профагів E. carotovora обумовлює утворення не цілісного віріона, а окремих його компонентів - хвостових відростків і аберантних капсидів.

Результати дисертаційної роботи створюють передумови для встановлення причетності дефектної полілізогенії до формування патогенного потенціалу E. carotovora.

1. Дефектна лізогенія, яка виявляється через кілерну та фаг-індукуючу активність макромолекулярних структур фагової природи, є сталою фенотиповою ознакою фітопатогенної бактерії Erwinia carotovora subsp. carotovora. Макромолекулярні каротоворіцини типу фагових хвостових відростків, які синтезуються як множинні фактори при лізогенній індукції дефектних профагів, здатні вбивати не тільки близькоспоріднені бактерії, але й штами Escherichia coli груп К і В.

2. За умов лізогенної індукції, крім фагових хвостових відростків, штами E. сarotovora здатні утворювати капсидні структури, що упаковують лінійні та відкриті кільцеві молекули ДНК.

3. Капсиди дефектних фагів E. сarotovora subsp. carotovora ZМ1 (Есс ZМ1) упаковують лінійні фрагменти бактеріальної хромосоми розміром 45 кб.

4. Основною особливістю лізогенії E. сarotovora є множинність дефектних фагів, яка відображає мозаїку профагових залишків в бактеріальному геномі, що регулюються різними репресорними системами.

5. Дефектно-полілізогенний стан фітопатогенного штаму Есс ZМ1 характеризується значним різноманіттям дефектних фагових часток, що включають фагові хвостові відростки чотирьох типів, прокапсидні і капсидні утвори п'яти типів і макромолекулярний комплекс із специфічною кілерною активністю.

6. Механізм формування дефектних фагів у пектолітичної фітопатогенної ервінії полягає в порушені збірки цілісного віріона. Внаслідок абортивної фагової інфекції або при лізогенній індукції дефектних профагів утворюються не нативні фагові частки, а компоненти віріона – окремі хвостові відростки і аберантні капсиди.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Иваница Т.В. Характеристика эндогенных плазмид коллекционных штаммов Pseudomonas aeruginosa / Т.В. Иваница, Ф.И. Товкач // Мікробіол. журн. – 2006. – Т. 68, № 5. – С. 25 – 30. (Здобувачем проведено адаптацію методики та виділення плазмід з штамів Pseudomonas aeruginosa)

  2. Иваница Т. В. Предварительная характеристика ДНК-содержащих вирусоподобных частиц Erwinia carotovora / Т.В. Иваница, Ф.И. Товкач // Мікробіол. журн. – 2007. – Т. 69, № 3. – С. 19 –26. (Здобувачем проведено виявлення вірусоподібних часток та виділення з них ДНК E. carotovora )

  3. Крылова Е.Д. Применение многокомпонентного электрофоретического анализа для исследования вирусоподобных частиц Erwinia carotovora / Е.Д. Крылова, Т.В. Иваница, Ф.И. Товкач // Доповіді Національної Академії Наук України. – 2008. – №6. – С. 158 – 163. (Здобувачем проведено дослідження лізогеної індукції та виявлення вірусоподібних часток E. carotovora )

  4. Товкач Ф.И. Характеристика дефектных частиц вирусной природы у бактерий рода Erwinia / Ф.И. Товкач, Т.В. Иваница, А.И. Кушкина // Доповіді Національної Академії Наук України. – 2008. – №7. – С. 170 – 175. (Здобувачем проведено виділення капсидних структур дефектних помірних фагів, які упаковують молекули ДНК та встановлення її природи)

  5. Перспектива создания биотехнологической системы на основе Erwinia carotovora, ее бактериофагов и плазмид / Ф.И. Товкач, Н.В. Черватюк, А.И. Кушкина А.И., Л.М. Бурова, А.И. Панщина, Т.В. Иваница, Ж.Ю. Сергеева, Т.Е. Горб, Л.В. Романюк // Мікробні біотехнології : міжнародна наук. конф., 11 – 15 вересня 2006 р.: тези доп. – Одеса: Астропринт, 2006. – С. 30.

  6. Ivanytsya T. V. Extractions features of defective phage Erwinia carotovora / T.V. Ivanytsya, V.O. Brydkovsky // Modern problems of microbiology and biotechnology : The young scientists` and students` International scientific conference, 28 – 31 May 2007. – Odessa: Astroprint, 2007. – P. 173.

  7. Крылова Е.Д. Многокомпонентный электрофоретический анализ вирусоподобных частиц Erwinia carotovora / Е.Д. Крылова, Т.В. Иваница, Ф.И. Товкач // Біоресурси та віруси : V міжнар. конф., 10 – 13 вересня 2007 р. : тези доп. – Київ, 2007. – С. 155.

  8. Иваница Т. В. Мозаика ДНК-содержащих вирусоподобных частиц / Т.В. Иваница, Е.Д. Крылова // Биология – наука ХХI века : 11-я Пущинская международная школа-конференция молодых ученых, 29 окт.–2 нояб. 2007 г. : сборник тезисов. – С. 37.

  9. Ivanytsya T.V. Mechanism of formation of defective phage particles of Erwinia carotovora / T. V. Ivanytsya, A.I. Kushkina, F.I. Tovkach // Phage biology, ecology and therapy meeting : June 12-15, 2008. – Tbilisi, 2008. – P. 42.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины