Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Семчук Ірина Ярославівна. Продуктивні якості свиней при згодовуванні кормосумішок, збагачених біологічно активними речовинами : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Семчук І.Я. Продуктивні якості свиней при згодовуванні кормосумішок, збагачених біологічно активними речовинами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2008.

Дисертація спрямована на обґрунтування використання біологічно активних добавок фірми "Йозера", спеціальних комбікормів фірми "Sano" та вітчизняного виробництва БАКД+ в годівлі свиноматок та одержаного від них приплоду і інтенсивність їх росту при дорощуванні та відгодівлі і якості одержаної продукції.

На основі досліджень доведено доцільність введення до раціонів спеціального складу, які містять необхідну кількість органічної сірки, біологічно активної добавки (БАКД+) яка позитивно впливала на перетравність поживних речовин, продуктивні якості свиноматок, інтенсивності росту та м’ясну продуктивність і забійні якості свиней на відгодівлі.

Встановлено, що згодовування свиням рекомендованих добавок біологічно активних речовин в складі розроблених нами кормових сумішок значно підвищило продуктивність свиноматок та інтенсивність росту відгодівельного молодняку, рентабельність виробництва свинини та її якість в умовах свиноферм середнього розміру (50 – 70 свиноматок), які крім власного виробництва свинини ще займається реалізацією поросят 35-денного віку населенню, для наступної їх подвірної відгодівлі. Балансуючи раціони свиней біологічно активними добавками можна забезпечити вищу продуктивність та прирости на кормах власного виробництва що призводить до значного зниження собівартості продукції та зростання рентабельності виробництва свинини до 66,4 – 71,3 %.

 1. Для прискореного вирішення проблеми збільшення виробництва свинини слід на перших порах розвивати по зонах країни свиноферми середнього розміру (на 50 – 70 основних свиноматок), які би крім виробництва свинини займалися ще й реалізацією поросят населенню для їх наступної відгодівлі у присадибних господарствах.

В середніх за розміром свиногосподарствах із сучасних технологій необхідно впроваджувати сухий тип годівлі свиней кормосумішками, збагаченими біологічно активними добавками, проводити раннє відлучення поросят у віці 35 днів, що дає вищу гарантію їх виживання в менш сприятливих умовах утримання в селянських господарствах ніж відлучення у 28-денному віці, як це проводиться у свинокомплексах. Вирощування та відгодівлю молодняку здійснювати на рекомендованих нами раціонах.

 1. Введення вітамінно-мінеральних добавок у раціони забезпечувало дещо вищий обмін поживних речовин в організмі тварин дослідних груп. Потреба свиноматок у поживних речовинах була більш збалансованою у другій і третій групах про що свідчить їх продуктивність. Маса гнізда в цих групах на 12% вища і випереджала за розвитком поросят контрольної групи. Цінним господарським показником є час приходу свиноматок в охоту після відлучки від них поросят у 35 денному віці. Свиноматки при цьому приходили в охоту значно швидше (через 9 – 10 днів після відлучення поросят). Між піддослідними групами за цим показником різниця невірогідна. Короткий підсисний період призводить до незначної втрати живої маси маток.

 2. Включення біологічно активної добавки фірми Йозера СОУ – 1, 2 в раціони свиноматок дозволяє отримати найвищі показники їх продуктивності, проте собівартість продукції при цьому є найвищою. Найбільш економічно вигідно на фермах середнього розміру проводити годівлю свиноматок за раціонами другої групи, в яких максимально використано корми і добавки місцевого виробництва.

 3. Використання в годівлі свиней преміксу БАКД+ у порівнянні з преміксом виробництва німецької фірми “Йозера”, який є значно дорожчим, сприяє швидкому наростанню м’язової тканини з невеликою кількістю жирових прошарків. Позитивно впливає премікс і на інтенсивність росту тварин, м’ясну продуктивність та фізико-хімічні властивості м’яса. Вартість преміксу наполовину є нижчою, що здешевлює виробництво “молодої” свинини на 10-15%.

Проте, отримання кращих показників при добавці БАКД+ можна досягнути при включенні в основний раціон додатково ріпакової макухи для забезпечення тварин перетравним протеїном, а отже, і необхідними амінокислотами, а також органічною сіркою, що сприяє інтенсивному синтезу вітамінів групи В мікрофлорою товстого відділу кишечнику у свиней.

 1. Включення в раціони свиноматок біологічно активних препаратів Йозера СОУ – 1, 2, або БАКД+ (при наявності ріпакової макухи) практично не вплинули на продуктивність свиней у цих групах (різниця в показниках ІІ та ІІІ груп статистично не вірогідна). Проте, економічні витрати на вирощування поросят у ІІ групі де використовували БАКД+ є меншими ніж у ІІІ дослідній групі – це, відповідно, здешевлює витрати на утримання свиноматок та виробництво свинини, що дало підставу рекомендувати більш широко використовувати БАКД+ в сільськогосподарських підприємствах середнього розміру, які займаються вирощуванням і відгодівлею свиней.

 2. Як видно із даних дегустації свинини, добавки, які використовувались в дослідах, не проявили негативного впливу на якість одержаної продукції. Варене і смажене м’ясо та бульйон від підсвинків різних груп були високо оцінені дегустаторами. Отже як широко апробовані добавки (фірм "Йозера" та "Sano"), так і нова БАКД+, можуть бути рекомендовані для широкого впровадження у виробництво.

 3. При економічній оцінці результатів досліджень видно, що господарству вигідно продавати поросята населенню у віці 35 днів, а також проводити їх дорощування і відгодівлю на запропонованих нами раціонах. У випадку коли закупівельні ціни із січня 2008р. були доведені до 1350грн. за 1 ц живої маси свиней, рентабельність виробництва свинини зросла до 66,4 – 71,3 %, в той час як рентабельність при вирощуванні і реалізації поросят у 35-денному віці не перевищує 9,3 – 36,2 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Семчук І.Я. Організація раціональної годівлі свиноматок на кормах місцевого виробництва // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8. – № 2 (29). Ч. 3. – С. 177–180.

  2. Семчук І.Я. Раціональна годівля ремонтного молодняка свиней з використанням кормів власного виробництва // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8. – № 3 (30). Ч. 3. – С. 92–95.

  3. Семчук І.Я. Півторак Я.І. Використання різних біологічно активних добавок у раціонах свиноматок // Матер. міжнар. наук. пр. кнф. ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2007. –– С. 60–61 (дисертантом проведено дослідження та оброблено отримані результати).

  4. Семчук І.Я. Вплив нормованої годівлі на продуктивність свиноматок // Наук. вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2007. – Т. 9. – № 3 (34). Ч. 3. – С. 112–115.

  5. Семчук І.Я. Півторак Я.І. Використання різних вітамінно-мінеральних добавок у раціонах поросних свиноматок // Зб. наук. пр. ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 15. – С. 172–174. (дисертантом проведено дослідження та оброблено отримані результати).

  6. Семчук І.Я. Відгодівля молодняку свиней з використанням у раціонах біологічно активних добавок // Зб. наук. пр. ХДЗА. – Харків, 2007. – Вип. 15 (40). Ч. 1. – С. 68–73.

  7. Семчук І.Я. Репродуктивні якості свиноматок при згодовуванні кормосумішок, збагачених біологічно активними речовинами // Матер. міжнар. наук. пр. кнф. БНАУ – Біла Церква, 2008 р. с. 72 – 73.

  8. Семчук І.Я., Столярчук П.З. Продуктивні якості свиней при згодовуванні кормосумішок, збагачених біологічно активними речовинами // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2008. – Т. 10. – № 2 (37). Ч. 3. – С. 160–163 (дисертантом проведено дослідження та оброблено отримані результати).

  9. Столярчук П.З., Півторак Я.І., Семчук І.Я. Вирощування та відгодівля молодняку свиней при використанні біологічно активних добавок // Журнал „Сільський господар” № 5-6, Львів, 2008. – С. 5–10 (дисертантом проведено дослідження та оброблено отримані результати).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины